Etikettarkiv: struktur

Strukturell rasism – Nyttig läsning för den nyfikne

I dessa tider är det tyvärr allt vanligare med ifrågasättandet av en strukturell rasism i Sverige. Därför är det bra om vi samlar och granskar den forskning och information som finns till hands. Här är några exempel på hur strukturell rasism kan se ut. Det handlar om arbetsmarknad, bostadsmarknad, rättsväsende, vård och utbildning. Den strukturella rasismen är just det, strukturell, vilket innebär att den finns överallt. Såhär kan den påverka oss:

http://t.co/YNDkVxqoo4 Sämre anställningsvillkor och lägre lön om man är född utomlands (PDF).

http://t.co/p1zF4rfCYb Sämre villkor villkor för utlandsfödda i äldreomsorgen.

http://t.co/H6vjWNL1Jx Vart femte jobb på den svenska arbetsmarknaden är stängt för unga män med arabiska namn.

http://t.co/oi3Sjmjwcd Personer med svenskklingande namn får 50% fler kallelser till anställningsintervju jämfört med personer med arabiskt klingande namn.

http://t.co/1BjufM4geE De med arabiskt ursprung behöver framstå som både varmare och mer kompetenta än svenska sökande.

http://t.co/i9VIdR3qfL Invandrarkvinnor drabbas oftare än svenskor av komplikationer vid förlossningen.

http://t.co/NWjfoK7d9s Flickor med två utlandsfödda föräldrar har 27 procents högre risk att drabbas av åkommor som magont, nedstämdhet och huvudvärk, jämfört med flickor med svenskfödda föräldrar. Undersökningen visar också att tre av tio barn med utlandsfödda föräldrar har små materiella tillgångar. Bland barn till svenskfödda föräldrar är det en av tio.

http://t.co/YJ0OWeuAVT Utlandsfödda löper större risk än personer födda i Sverige att insjukna i schizofreni. En av orsakerna som anges är diskriminering.

http://t.co/uKYKLdOrOk Personer med arabiskt klingande namn bemöts sämre av hyresvärdar, politiker (riksdag och kommun).

http://t.co/9ZFnG5W8C0 Utrikes födda akademiker har sämre chanser på arbetsmarknaden än svenskfödda. Studien visar också att om det inte fanns någon diskriminering borde de utrikes födda egentligen ha en starkare position än de svenskfödda.

https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2009-02-12-diskriminering-forekommer-i-rattsprocessen.html Diskriminering förekommer i rättsprocessen.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2713095-politisk-tillhorighet-avgor-domar Åtalade med arabiskt klingande namn fälls oftare.

Det handlar inte om enstaka exempel eller om någon individ är rasist eller inte. Det handlar om ett system, ett system som gynnar vissa och diskriminerar andra. Det är den strukturella rasismen och det är den som måste motarbetas.