Behöver ni hjälp med trädfällning på Värmdö?

Ska ni bygga ut eller kanske nytt och behöver hjälp med att fälla några träd? Anlita i så fall ett företag som är specialiserade på trädfällning på Värmdö.

Det är ganska vanligt att man behöver fälla träd när man ska bygga. Men man kan även behöva rensa bland sitt trädbestånd av andra anledningar. De kan skugga för mycket och skymma all utsikt. Men också skada fasaden och taket om de står för nära huset. Det händer även att träd blir sjuka och av den anledningen måste tas ner.

Orsakerna till att man vill och behöver plocka bort träd kan vara många. Viktigt är dock att trädfällningen alltid sker på ett säkert sätt så att inte omgivningen skadas. Man måste också vara helt säker på var tomtgränsen går så att man inte fäller någon annans träd. För skulle man göra det kan man dömas till böter eller fängelse.

Säker trädfällning med kranbil

Träd som står trångt till eller i bebyggelse och där det rör sig människor måste tas ner genom sektionsfällning. Det finns företag som är specialiserade på detta. Vid sektionsfällning sågar man ner trädet bit för bit och i stort sett monterar ner det. För att komma åt de olika delarna använder man sig ofta av en skylift eller kranbil försedd med både motorsåg och griparm.

Vill man ha hjälp med trädfällning på Värmdö kan det löna sig att först jämföra priser. Som privatperson kan man även nyttja rotavdraget på själva arbetskostnaden. Vill man kan man mot en extra kostnad även få hjälp med att städa upp på platsen och få det avverkade materialet transporterat till återvinningen. Ta hjälp med trädfällningen via detta företag: www.trädfällningvärmdö.nu

12 Nov 2022