Blogg

Ökar brottsligheten i Sverige?

25 aug 2019

Mellan åren 2016-2017 (som är mätbara enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ)) har personrån ökat med 1,3 procent, och denna typ av brott mot enskild person har ökat ända sedan 2015. Om man ska svara på frågan om "brottsligheten" har ökar i Sverige, bör man för det första fråga oss om vilka brott som man menar har ökat, eller minskat.

Vilka slags brott har ökat?

Här finns ju olika slags brott, vi kanske inte upplever ekonomiska brott mot stat, kommun eller samhället lika mycket som sexuella brott, eller tvärtom. För tillfället råder det en parallell berättelse om lanet Sverige, tonsatt av flera sverigedemokrater och deras svans av anhängare. Den går ut på att tack vare invandringen till Sverige, så har brottsligheten ökat. Framför allt har brottsligheten ökat på grund av flertalet muslimer som har kommit hit. Och ser man till statistiken för anmälda brott har "brottsligheten" ökat, för alla slags brott. Mellan åren 2017-2018 ökade antalet anmälda brott med 2 procent. 2018 anmäldes alltså 1.540.000 brott, 34.800 fler brott än 2017.

Se över det egna skyddet hemma

Med tanke på den konstaterat ökade brottsligheten är det kanske dags att tänka på hur inbrottsskyddet av det egna hemmet ser ut. Är de egna fönster och dörrar tillräckligt säkra. Kan låsen förhindra en eventuell inbrottstjuv? Kanske det är alltfler som har gjort just detta, med tanke på att bland den annars ökare brottsligheten i Sveige, har just fickstölder och inbrottsstölder i bostäder och fritidshus minskar. Jämfört med 2017, hade polisen fått 9 procent färre anmälda inbrott 2018. Ändå var antalet stöld- eller inbrott så mycket som 29 procent av alla anmälningar om brott 2018. Så det är verkligen hög tid att se över de egna låssystemen. Är de tillräckligt säkra? Kan en tjuv ta sig in i din bostad? Hur skulle den tjuven kunna ta sig från din bostad med dina ägodelar?

Vilka låssystem önskar du dig?

På detta område finns det många olika lösningar på säkra lås. Det finns cylinderlås, polislås, elektroniska lås. Med elektroniska lås, behöver man en kod eller en bricka. Då förs en logg på när var och hur de olika brickorna används. Man kan även använda inbrottssäkra gallergrindar för att förhindra tjuvar, galler för fönster och kameror som fångar eventuella inbrottstjuvar. Man vill ju anlita en låssmed som man kan lita på och har förtroende för deras kompetens och kunnande. Läs mer här om du bor på Östermalm och vill få tag i en låssmed i Östermalm.

Svårt att få tag i en hyresrätt i Stockholm

5 jul 2019

Att hitta boende i Stockholm har länge varit svårt, och det blir bara svårare. Den som ska försöka få tag i sitt första boende, antingen för att kunna flytta hemifrån eller för att man flyttar till Stockholm, har inte stora utsikter att få tag i en lägenhet. Att köpa en bostadsrätt är en omöjlighet för de flesta, och köerna för att få en lägenhet via Stockholms Bostadsförmedling eller någon av de andra bostadsköerna växer för varje år.

2018 stod det drygt 636 000 människor i bostadskön, och snittiden för att få en lägenhet i Storstockholm är drygt tio år. Den som vill ha en lägenhet i Stockholms innerstad får räkna med en snittid på sjutton år, och i Gamla Stan är kötiden 31 år! Eftersom köerna hela tiden växer kommer även kötiderna att göra det, och enligt bostadsförmedlingen kan den som idag ställer sig i bostadskön i värsta fall få räkna med en kötid på hundra år för att få en lägenhet i innerstan.

Att bo – en självklar rättighet?

Självklart kan man inte räkna med att komma till stan och direkt få en lägenhet innanför tullarna. Stockholm är en attraktiv stad och många vill bo här, helst i innerstan. Det är ju ingen mänsklig rättighet att bo centralt i Stockholm, och kanske är det bara att acceptera att det är de med längst kötid, alternativt med mest pengar på fickan, som kan flytta in i de attraktivaste lägenheterna.

Däremot borde det vara en mänsklig rättighet att ha någonstans att bo. Ett eget hem är nyckeln till ett självständigt liv, och alltför många unga får skjuta upp sitt vuxenblivande betydligt längre än vad som var fallet för deras föräldrar. Självklart borde man bygga fler billiga bostäder i Stockholm, något som bara kan åstadkommas genom politiska initiativ, eftersom det helt saknas incitament och möjligheter för byggbolagen att bygga och hyra ut billiga bostäder.

Alltför få lägenheter kommer ut på hyresmarknaden

Det är mycket rundgång på bostadsmarknaden. Bostadsrätter säljs mellan bostadsrättsinnehavare eftersom knappt någon har råd att ta sig in på marknaden, men även på hyresmarknaden råder det stiltje. Alltför få lägenheter släpps iväg till den öppna kön, i stället säljs kontrakten svart, en verksamhet som visserligen är förbjuden men samtidigt svår att komma åt. Många som står i bostadskön blir förbisprungna av människor som inte drar sig för att betala svarta pengar för ett kontrakt.

Ombildning av hyresrätter ökar kötiderna

Samtidigt sjunker också andelen hyresrätter i Stockholm genom att de ombildas till bostadsrätter. En ombildning till bostadsrätt är en riktig vinstlott för den som bor i en hyreslägenhet, eftersom man får lov att köpa sin lägenhet till ett pris som bara är ungefär 75% av marknadsvärdet, och sedan kan sälja den betydligt dyrare. För många hyresrätter att hoppa på tåget när de blir erbjudna av bostadsbolaget att köpa loss sin lägenhet. Det är lätt att få banklån vid en ombildning, eftersom priset säljs under marknadsvärdet och man därmed slipper betala en kontantinsats.

Ta hjälp av en ombildningskonsult vid ombildning

Om du bor i en hyresrätt och får möjlighet att köpa din lägenhet är det antagligen en bra affär du kommer att göra, eftersom det blir allt svårare att byta sitt hyreskontrakt om du får behov av större eller mindre bostadsyta. Med en bostadsrätt har du helt andra möjligheter att köpa och sälja din bostad, eftersom merparten av lägenheterna (56%) i Stockholm är bostadsrätter.

Om du är intresserad av en ombildning ska du och dina grannar först och främst kontakta en ombildningskonsult i Stockholm, som kan hjälpa er att göra en bedömning av era möjligheter till ombildning och även vilka kostnader och vinster det skulle medföra.

Växer verkligen ohälsan i samhället?

6 jun 2019

Det debatteras flitigt i vårt land om ohälsa som det heter, när man mår dåligt. De är lite luddigt begreppet med ”ohälsa” – menas det när man allmänt är på dåligt humör? Menas även att den som lider av ADHD, asperger, autism även har ohälsa? Eller menar man verkligen psykiska sjukdomar som OCD, tvångstankar, Tourettes syndrom eller verklig depression? Beroende på vad man menar med ”ohälsa” kan man ju komma fram till olika saker. Menar man alla dessa saker med ”ohälsa”, ja då ökar den ju, särskilt bland unga, som allt oftare blir betecknade med ADHD, och autism, och Aspergers.

Dagens ungdomar mår tydligen inte bra

Men dagens unga mår inte bra, de mår dåligt, har ont i magen, ont i huvudet och drabbas av kroppshets, provångest och så vidare. De visar mågna rapporter som har mätt ungdomars mentala hälsa, bland annat Stockholms stadsmissions egen rapport om ungdomars mående. Var fjärde ung som är mellan 18-25 mår dåligt men nästan hälften av dem söker ingen hjälp. Varför inte ungdomarna mår bra, när vi har så hög levnadsstandard, kan vara lite svårt att förstå.

Kanske en förklaring kan vara att vi lever i en värld där allt går snabbare och människan åsidosätts. Vi förändras ju inte lika snabbt som utvecklingen går. Det sägs att vi människor är mer skapta för stenåldern, vi fungera ungefär på samma sätt, och tänker man på stenåldern, är ju tempot hysteriskt snabbt. Inte så konstigt om människor mår dåligt då. Vi passar ju egentligen inte in. Inte så konstigt om vi behöver allt fler robotar som gör jobbet när allt ska vara så perfekt hela tiden. Och det är ju inte så konstigt om vi behöver alltmer terapi ifall vi mår så dåligt och passar så dåligt in i den värld som vi lever i.

Alla unga borde få behandling

Med tanke på hur dåligt ungdomarna mår, oberoende varför de mår så dåligt, borde de alla få chansen att få gå terapi och få hjälp med sin psykiska ohälsa. Det är inte särskilt enkelt samtidigt till att få hjälp för alla dessa ungdomar som mår dåligt. Det finns en brist på duktiga psykologer. De som arbetar på barn- och ungdomspykologimottagningarna i sverige vittnar om långa köer. Av den anledningen borde fler mottagningar startas och som går under landets landsting och inom den medicinska vården. Detta är ju en angelägenhet för alla som bor i Sverige. Det finns ju möjlighet att gå en privat klinik. Här kan du läsa om en: https://mindcompanion.se.

Vad kostar det att hyra buss?

30 maj 2019

Om en förening eller orgbussanisation ska åka på en resa kan ett alternativ mot tåg eller buss på linjetrafik vara att hyra en buss. Är det ekonomiskt försvarbart? Vad kostar det? Följande exempel är taget från ett bussbolag i Västerås som enbart hyr ut bussar och alltså inte har någon regelbunden linjetrafik. Självklart kan priset variera över Sverige men en medelstor stad bör spegla priset (och vad som påverkar priset) relativt tydligt.

Fasta priser - enbart på vanliga turer

Överlag är det ovanligt med fasta priser på busshyra. Detta brukar enbart nämnas på bussbolagens hemsidor i det fall det är en vanligt trafikerad sträcka. I detta fall hyrdes bussar (med chaufför) relativt ofta från Västerås och till Stockholm samt tillbakaresa under samma dag. Därmed hade de ett fast pris för just denna tur.

Det vanligaste är däremot att man får anpassa uthyrningen av bussen helt efter vad kunderna efterfrågar. Detta både gällande antalet dagar, var man ska åka och om man vill ha tillgång till bussen även på slutdestinationen.

Detta påverkar priset – be om offert

För att få ett ungefärligt pris är det först och främst tidsaspekten som är avgörande. När en offert ska skickas in till bussbolaget anges avreseort samt målet med resan. Man anger även när avresan ska ske samt när man beräknas resa hem. Utöver det antalet personer som ska med så man hyr lagom stor buss.

Genom att ange start och stopp kan bussbolaget räkna ut hur många mil som körningen är på och därmed hur lång tid den beräknas ta. Detta utifrån att busschauffören ska kunna få den vila som personen har rätt till.

Transport eller sällskapsresa?

Man bör även nämna om det handlar en ren transport eller om man önskar att bussen även är tillgänglig för sällskapet under själva resan. Ett exempel nämns med en fotbollsförening från Västerås som vill åka till Gothia Cup. Första steget är då att boka transporten och boende. Men om boendet är en bit från arenorna behövs även transport under matchdagarna.

I detta fall kan man hyra en buss inklusive chaufför över flera dagar. Det betyder inte att man har ”privatchaufför” som kan köra när som helst på dygnet. Fortfarande kvarstår kravet på dygnsvila. Men med planering kan man åka med bussen till de olika arenorna, kanske ta en dag på Liseberg eller utforska andra delar av staden. En flexibilitet som inte nås om man istället måste åka kollektivtrafik. Funderar du på att resa inom Sverige så kan vi tipsa om ett flertal bussbolag, exempelvis ramnasbussresor.com.

Det behövs mer handledning till socionomer

27 maj 2019

Är det någon som minns "fallet Louise" som togs upp i Sveriges Television. Nu är det inget unikt, egentligen med fallet Louise. Tyvärr finns det alldeles för många fall som liknar hennes. Vi återberättar en del av det som ingick i det som Sveriges Television återgav i hennes fall. Fallet Louise, handlar om en flicka när man aldrig namngav henne för att skydda hennes identitet. Hon blev systematiskt utnyttjad och våldtagen av sin egen pappa.

Vanvården fortsatte trots anmälningar om den

Gång efter gång hade olika anmälningar kommit in om hennes fall, om pappan som var psykiskt sjuk och som vanvårdade henne. Vid ett enskilt tillfälle hotade han med att döda både sig själv och dottern "Louise", till socialtjäntsen. Trots hans verbala hot, fick han behålla vårdnaden om sin dotter utan att socialtjänsten följde upp frågan alls. 

För alla som känner till lagen när det kommer till Socialtjänstlagen, säger den bland annat att "vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas" och "vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande". I det här fallet hade socialtjänsten verkligen inte ens berört vad som kan ha varit bäst för "Louise". Hur kan man överhuvudtaget tänka att det är bra för ett barn att bo med en pappa som hotar med att ta livet av sig själv och henne?

Programmet fick stor kritik

Sveriges televisions program fick mycket kritik, trots att de i Uppdrag granskning pekade på vad många fler än "Louise" fick utstå i vanvård, med övergrepp och våld, liksom många, många fler i Sverige, för att socialtjänsterna i många kommuner inte bryr sig om vad som helt uppenbart inte är "barns bästa". Här behövs det mycket mer handledning för socionomer. Framför allt skulle det behövas en rejäl reformation av kommunernas socialtjänster. Framför allt önskar man sig en annan politik, som inte bara såg på människor som en siffra i en statistik, som en utgift för kommunerna, utan såg på människor som de unika varelser som de är, och på alla barn med de särskilda behov som de har av skydd. För när det kommer till brott mot barn, är det bara socialtjänsten som kan skydda dem, om det inte finns några föräldrar som klarar av att skydda dem på egen hand. Polisen har inga resurser att hjälpa barnen, det har heller inte Bup eller någon barnpsykolog. Det är endast socialtjänsten som har den skyldigheten enligt lagen.

Dags att subventionera tandimplantat?

16 maj 2019

Vissa saker gör ont att se. Vårt samhälle är inte rättvist, även om vi är bättre än många andra länder så finns det orättvisor som måste belysas. Först då dessa frågor hamnar i strålkastarljuset så kan man nå en förändring och skapa ett bättre samhälle för alla. I Sverige så ökar klyftorna mellan fattiga och rika snabbare än i något annat europeiskt land och vi har idag fler miljonärer än någonsin tidigare.

Samtidigt så finns det också fler personer som lever under existensminimum - eller farligt nära - och som aldrig kan unna sig någonting; dagarna blir en kamp för att överleva och både kronor och ören måste vändas på för att överleva. Det är också dessa personer som drabbas hårdast vid sjukdomar och som heller inte har råd att bli sjuka. En sjukskrivning innebär idag att man faller bortom det skyddsnät som demonterats utan att någon egentligen märkt det; man kan tappa jobbet, man blir utan inkomst och man blir - snabbt och utan pardon - utförsäkrad.

Alla blir sjuka, men alla har inte råd att bli det - det är en sjukdom som drabbat Sverige och där vi alla måste bidra med vaccineringen. Hur många fattiga har råd att gå till en tandläkare, hur många personer i Stockholm har struntat i sina kallelser till sin tandläkare endast av ekonomiska skäl? Det är fler än någon vågar gissa. Vi skulle även säga att en subventionerad - kanske fri - tandvård skulle vara en sund idé. På samma sätt som den är fri upp till 23 år ålder så borde den även vara det för vuxna.

Varför? Jo, för att friska tänder motverkar följdsjukdomar som i sin tur kostar samhället mycket pengar. Om man inte sköter sina tänder eller har en budget där ett besök hos en tandläkare inkluderas så kan det på sikt leda till att man drabbas av exempelvis cancer; en sjukdom som är dyr att behandla och som dessutom är dödlig.

Tandimplantat är dyrare och således inte för alla

Vi ska även peka på rätten till bästa tänkbara vård. Om en fattig person tappar sina tänder - som en följd av exempelvis sjukdom och/eller medicinering så finns det inte alls samma urval gällande lösningar. Det kanske inte finns någon lösning överhuvudtaget. En rik person kan välja mellan tandproteser eller tandimplantat och där det senare är den överlägset bästa lösningen vid tandlossning (givet att man har ett starkt käkben).

Ett tandimplantat är emellertid dyrt och handlar det om flera tänder som ska ersättas så bär det en väldigt hög kostnad som få fattiga kan betala. Tandvårdsbidraget räcker inte på långa vägar. Allvarligt talat. Vi vet att många tandläkare i Stockholm har förmånliga avbetalningsplaner för tandimplantat och vi vet att många anser att den vård de erbjuder inte ska avgöras av hus tjock plånbok man har. Men, varför ens göra det till en fråga? Finns det så bra lösningar som ett tandimplantat så borde det vara en lösning för alla - fattig som rik - i Stockholm.

Så kan entreprenörer inspireras

26 apr 2019

Det sägs ju att vi behöver fler entreprenörer. Tiden är förbi när det fanns stora industrier som erbjöd arbetstillfällen till folket. Tiden är också förbi för livslånga anställningar och staten stod för pensionen. Numera är det helt andra anställningsvillkor, en annan form av pension och andra behov. Vi behöver människor som vågar skapa nya företag, människor som har bra affärsidéer och som vågar ta språnget ut i det okända och osäkra och starta något nytt som kan växa och gro och ge fler anställningar och arbeten.

Ett samhälle i förvandling

Vi har ett samhälle i dag som förvandlas i rask takt. Vi kommer att behöva människor och företag som tänker i nya banor som vågar satsa på miiljövänliga lösningar på framtidens behov. Vi behöver få lösningar på förnyelsebara energier, fordon som drivs av annan kraft än bensin och sedvanlig motor. Vi kommer att behöva så många nya lösningar när vi går in i nästa samhällsomvandling, och var ska vi hitta de lösningarna, de människorna som är villiga att leda nya företag? För att någon ska våga ta det ekonomiska ansvaret och språnget krävs det mod. Det krävs att man har en vision och även att man hittar rätt människor som kan stötta den som ska våga starta nya företag.

Nya ledare kräver inspiratörer

En väg som vi kan gå är att hitta inspiratörer som gör att de som kanske har en affärsidé vågar ta idén oc omvandla den till verklighet. Som tur är finns det sådana inspiratörer lite här och där. Man kan ta sig till Stockholm, alternativt bjuda in en sådan inspiratör som kan komma och inspirera människor till att ta steget ut, förverkliga sin dröm och affärsidé. Och det är fler än entreprenörer som behöver en sådan inspiration, det kan vem som helst behöva. Om man tror att människor kan göra skillnad då kan man ge inspiration till nästan vem som helst och de kan i sin tur inspirera andra till att åstadkomma förändring och bygga nya företag.

Bjud in till inspirationsföreläsning

Om du har en personal som du önskar fick ny inspiration att åstadkomma underverk kan man bjuda in en sådan inspiratör som kommer och ger personalen nya inblickar och ny inspiration. Det gäller då att man ger dem en inspiration så att de blir motiverade att åstadkomma mer på sina arbeten. Det är i så fall en mental investering om man får förnyad motivation bland sina medarbetare.

Hur blir man en bra försäljare?

25 apr 2019

Oavsett vad man tycker om försäljare finns det väl egentligen ingen som ifrågasätter att de behövs. Försäljare är ju inte bara de där personerna som ständigt ringer dig i mobilen och inte ger upp förrän du vänligt men bestämt avböjt erbjudandet om nytt elavtal/telefonabonnemang/hemförsäkring. Tjejen i skobutiken som hjälper dig att hitta nya skor till barnen, eller mannen som med stor entusiasm guidar dig fram till rätt router i elektronikbutiken är ju också försäljare, liksom mäklaren som hjälper dig att få ett bra pris för din bostad. Hela vår ekonomi är i grunden beroende av försäljare och världen skulle se helt annorlunda om vi inte hade personer som uppskattade försäljarrrollen.

En bra försäljare har en genuin önskan att hjälpa människor, men också så klart en drivkraft och övertygelse om att produkten han säljer är bra och en vilja att övertyga andra om detta. En bra försäljare är lyhörd, empatisk och nyfiken på andra människor, men också duktig på att övertyga andra om sitt sätt att se på saken. Det är viktigt att kunna läsa av människor och fundera ut hur de tänker, för att på bästa sätt kunna övertyga dem om förträffligheten med den produkt man vill sälja. Rådgivning är ett ledord inom modern försäljning.

Erfarenhet, utbildning, kön och ålder har liten betydelse

När man ska rekrytera försäljare ska man inte stirra sig blind på faktorer som erfarenhet, utbildning, kön och ålder. Det finns inga studier som pekar på att en äldre försäljare presterar bättre än en yngre, eller att en person med högre utbildning är mer lämplig. Det handlar snarare, lite flytande, om att ha det där ”lilla extra” som är så svårt att sätta fingret på. En försäljare kan också prestera bra några år för att sedan helt tappa sin förmåga.

Experter på modern försäljning pekar på fem viktiga egenskaper hos en bra försäljare. De är:

  • Ego – alltså viljan att vara bäst och att vinna

  • Empati – att kunna läsa av och förstå kunderna och hjälpa dem att göra en bra deal

  • Förmåga att hantera motgångar – det finns många sätt att hantera motgångar. En bra försäljare drar lärdom av motgångarna och låter sig inte nedslås av dem.

  • Vilja att hjälpa andra – en bra försäljare försöker aldrig lura på en kund något man inte tror är bra för kunden.

  • Självdisciplin – att ha ordning och reda på kunder, affärer

Hitta försäljare genom rekrytering i Stockholm

Att hitta rätt försäljare till sitt företag kan vara svårt. Det finns många bra försäljare i Stockholm men det är också hård konkurrens om toppnamnen. Många av de bästa försäljarna trivs med sina jobb och byter inte om man inte verkligen kan locka med en intressant produkt och stor möjlighet att utveckla försäljningen inom området. Dessutom vill man ju ha en försäljare som har ett intresse och en passion för området. För att få hjälp med rekrytering i Stockholm kan man vända sig till en rekryteringsfirma, som tar hand om de första urvalen, gör intervjuer, headhuntar och tar fram en liten grupp lämpliga kandidater. Det är ett bra sätt att spara tid och samtidigt göra rekryteringen mer effektiv.

 

Kurs i trädgårdsanläggning ger nysvenskar jobb på Värmdö

11 apr 2019

trädgård, rabatt, arbete

Det finns en rad arbeten där kunskap i svenska språket inte är extremt viktigt. Arbeten där nysvenskar kan få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. På Värmdö genomförs löpande utbildningar för personer utan svenska som modersmål mot att bli kunniga inom trädgårdsarbete.

Vilka kurser som Komvux erbjuder varierar mellan olika kommuner. På Värmdö har man valt att dela upp kurserna mellan grundläggande kurser, gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och yrkesutbildningar för nyanlända. I den sista kategorin hittas ”Trädgårdsanläggare för nyanlända”. En kurs om därmed utbildar eleverna till att bli kunniga inom trädgårdsarbete och därmed bli anställningsbara inom denna bransch.

Praktik – Teori och mix

Eftersom trädgårdsarbete är ett praktiskt arbete är det även en stor del praktik. Tre dagar varje studievecka är därmed ute på en arbetsplats som ett eller annat sätt har trädgårdsarbete som huvudfokus. En dag i veckan är det teori på skolan och en dag i veckan sker utbildningen med lärare på Säby Säteri på Värmdö.

Berättigar till CSN

Någon lön ges inte så detta ska alltså inte ses som lärlingsutbildning. Däremot kan de som är berättigade till CSN få lån och bidrag därifrån. Ett annat alternativ är att man är inom etablering vilket gör att ersättning ges så länge man uppfyller kraven på utbildning/jobb.

Färdig för arbetslivet

Målet med dessa utbildningar är att eleverna ska kunna gå ut i arbetslivet med en god utbildning som gör de anställningsbara inom trädgårdsarbete. Detta antingen inom parkanläggning eller inom mindre trädgårdar. Det kan därmed både ske inom kommunens regi samt privata företag. I och med att det är arbetsplatsbelagd utbildning lär sig eleverna svenska löpande och detta speciellt inom det område de utbildar sig till.

Utöver grundläggande kunskap inom växter och olika slags odlingar ges även kunskap inom enklare trädgårdsmaskiner.

trädgårdsarbetevärmdö.se är en kompetent trädgårdmästare som erbjuder praktik för ambitiösa blivande trädgårdsmästare.

Grundkrav från SFI

För att kunna ta till sig utbildningen krävs en grundläggande kunskap i svenska språket. Det är av den anledningen man satt gränsen till att deltagarna måste ha godkänt betyg i SFI på C eller D-nivå. De som har detta och ett intresse för trädgårdsarbete kan sedan ansöka om plats på kursen.

År 2019 började utbildningen den 14:e januari.

Läs mer? Gå till Värmdö.se och sök på Trädgårdsanläggare för nyanlända. Vid frågor kring utbildningen eller intresse för andra liknande kursupplägg kan Komvux på Värmdö kontaktas. Det är de som håller i denna kurs och som även har andra praktikbaserade utbildningar så som barnskötare och vårdbiträde.

 

Vikten av de personliga assistenterna

2 apr 2019

Att de som är paralyserade eller förlamade, delvis handikappade, eller vad det nu är som gör att man behöver personliga assistenter, inte ska få leva som oss andra – var ju själva tanken med att införa personliga assistenter åt denna grupp av människor. Tanken med att ge dessa människor hjälp med allt som de inte kan göra på egen hand var ju för att göra det möjligt så långt det bara går, att låta dem få leva ett liv som vi andra kan. Vi, som samhälle tog beslutet (via de politiker som vi har valt att representera oss) att vi tillsammans skulle betala för de personliga assistenterna genom skatterna som vi betalar via de inkomster som vi får genom att arbeta.

Det innebär det att ta bort personliga assistenter

Att då ta bort de personliga assistenterna är ju som att kasta denna grupp av människor tillbaka till typ 1800-talet. Då satt de handikappade inomhus, utan möjlighet att komma ut. Det är som att kasta oss alla tillbaka till en tid när man låste in de handikappade. Då kunde de knappt göra någonting utomhus, mer än sitta stilla i en rullstol och betrakta en trädgård (på sin höjd). När man införde LSS 1994, ville man ju göra de handikappade friare att kunna komma ut, handla, åka ut och bada och allt man nu ville göra. Med en personlig assistent kunde de göra en massa saker. De kunder till och med arbeta, de kunde studera och göra roliga saker på sin fritid. För några år kunde de leva och arbeta (nästan) som andra människor. De vågade skaffa barn, vågade ha husdjur eftersom de visste att de fick hjälp med sådant som de annars inte skulle ha klarat av. Nu är man rädd att  dessa tjänster ska tas bort. Även om lagen inte är borta, har man minskat ekonomin till uppfyllandet av lagen. Och utan pengar, ingen verksamhet.

Ännu finns det verksamhet som ger assistens

Det finns fortfarande verksamhet som ger äldre som är handikappade och unga människor med olika begränsningar möjligheten att under några dagar få leva som alla andra. Är man till exempel rullstolsbunden kan man ansöka om hjälp enligt lagen om LSS. Då kan man få en person som kommer och hjälper en med alla ens personliga behov. Det kan vara någon som kommer och handlar mat åt en, gör maten åt en. Tar en med utomhus, så att personen som kanske är i arbetsför ålder ska kunna arbeta. Läs mer här.

Fler affärer med god retorik

14 mar 2019

Har du någonsin tänkt att du önskade att du hade en bättre förmåga att svara dina kunder när de klagar på dig, eller att du bättre kunde ge svar på tal när du vill argumentera för din sak? När det kommer till att avsluta affärer är det oftast argumenten och retoriken som det faller på när en affär ska avslutas. För att en kund ska förstå varför hon, eller han behöver din produkt, eller ett avtal med dig, behöver man ofta argumentera för sin sak, för sitt företag, för sina kunder. Om du då har en god retorik så har du lättare för att argumentera och få människor omkring dig att tänka som du och se saker och ting såsom du önskar det.

Tänk dig att du kunde just det

Det är fullt möjligt att lära sig retorikens ädla konst. Det finns kurser i retorik som kan träna dig, som behöver det och som vill ha en bättre retorisk förmåga, att tala så att du övertygar andra. Om du tränar dig i hur du kan lägga fram dina argument så kan du nå framgång på andra områden i livet. Säg att du får en kund som vill ha det på ett annat sätt äns om de tjänster och produkter som du kan erbjuda ser ut. Om du då har en god retorik kan du lägga fram dina argument såsom du önskar det och få kunden att inse att det är bättre med det upplägg som du har det.

Andra områden som det är bra med retorik

I alla yrken där man behöver tala med människor, bör man bli bättre på retorik. Om man har ett yrke där man behöver övertala och övertyga andra människor, då kan man träna upp sin förmåga att övertyga andra människor. Det handlar inte om att övertala människor. Det blir sällan något bra resultat av att övertala någon. Då kanske de gör något som de inte kommer att fullfölja. Då är det bättre att kunna övertyga någon som tänker annorlunda och som inte förstår exakt det som du talar om. Ibland kan det faktiskt handla om att eliminera missförstånd. Och har man en bra retorisk förmåga, kan man minska risken för missförstånd. En god retorik handlar om att vara tydlig så att andra människor förstår vad det är man säger och vad man menar.

Om du går en kurs med Per Furumo så kan du lära dig bättre retorik. Läs mer på: http://www.furumo.se.

Ett modernt samhälle ska hylla en whistleblower

5 mar 2019

En whistleblower, eller visselblåsare som vi ibland säger på svenska, är en person som uppmärksammar saker som inte står rätt till, till exempel på företaget hen jobbar. En visselblåsare trotsar kanske arbetsplatsens regler och riskerar både sitt jobb och att bli utfryst av kollegor, men anser att sanningen är för viktig för att inte världen ska få reda på den.

Genom historien har visselblåsare avslöjat såväl korruption som avlyssning, staters avlyssning eller mord på civila, miljöbrott eller brott mot patientsäkerhet på sjukhus och så vidare. Visselblåsare är på många sätt en nödvändighet för att få transparens inom ett företag eller i en rättsstat. Trots detta behandlas visselblåsare ofta som förrädare eller kriminella.

Daniel Ellsberg fick Nixon på fall

Ett exempel på en känd visselblåsare är till exempel den nu Sverigeaktuelle Daniel Ellsberg, som i egenskap av krigsanalytiker i början av 70-talet läckte hemliga dokument om USA:s krigföring i Vietnam, de så kallade Pentagon Papers, till pressen. Det var inbrottet hos Ellsbergs psykolog som ledde till Watergateskandalen och till sist Nixons avgång och åtalet mot Ellsberg ställdes in.

Ellsbergs val att läcka information blev början till slutet på Vietnamkriget, ett krig som redan kostat hundratusentals liv på båda sidor, och även att den korrupte presidenten Nixon fick avgå. Ett typiskt exempel på när en visselblåsare genom sina handlingar hjälper till att förändra historien till det bättre. Ett annat modernare exempel i USA är Edward Snowden, som avslöjade underrättelsetjänsten NSA:s övervakningssystem Prism till Wikileaks och sedan fick fly landet. PÅ svensk mark har vi Håkan Isacsson, som var den som försedde Jan Guillou och Peter Bratt med information under det som blev IB-affären. 

Korruption och lögner är realiteter även i Sverige

På många håll i världen, även i Sverige, förekommer det korruption och att företagsledningar försöker sopa oegentligheter under mattan. Det skarvas och fuskas för egen vinnings skull och i värsta fall blir oskyldiga människor offer. Visselblåsare är en roll som behövs och de som våga ta bladet från munnen ska behandlas med respekt och inte som tjallare.

Lag för att främja whistleblowing

Sedan 2017 finns till och med en svensk lag som säger att alla företag är skyldiga att ha ett system för visselblåsare. Alla anställda ska kunna gå till en oberoende aktör, ofta ett säkerhetsföretag som erbjuder en whistleblowingtjänst, och avslöja vad man vet. Att visselblåsningen inte sker internt är mycket viktigt för trovärdigheten hos ett företag. En oberoende utredare behandlar informationen och meddelar företagsledningen om man hittar något som inte stämmer.

Alla anställda på ett företag eller inom en myndighet ska känna att de kan höja rösten när de ser något som är fel. De ska inte riskera att bli av med jobbet eller att bli utfrysta av sina kollegor. En kultur där de anställda inte vågar avslöja oegentligheter är i längden inte bra för något företag, och inte heller för samhället i stort.

Ska Landstinget finansiera kosmetiska behandlingar?

26 feb 2019

Frågan om vad som bör bekostas med statliga medel är ständigt aktuell och inte minst i dagens prekära läge och politiska turbulens så blir det extra tydligt att det finns en skillnad mellan blocken (i den mån det nu fortfarande går att tala om block). Ska exempelvis museér vara avgiftsfria och betalas av staten eller ska varje besökare betala för ett besök ur egen ficka?

Klart står att antalet besökare ökade då ett besök på ett museum var fritt jämfört med då ett besök kostade pengar. Här handlar det således om prioriteringar. Vill vi spara pengar genom att dra in på kultur och därmed också få ett folk som saknar viss bildning; är vi beredda att göra olika museum till en plats exkluderade för de med pengar eller ska kulturen finnas för alla. Vi tar ingen ställning i frågan utan vi anser bara att den är väldigt intressant. Detsamma kan sägas om frågor som rör vården. Det är i Sverige en självklarhet att få den vård man behöver och där man ser att notan betalas av oss alla via skatten.

Att bli sjuk är inget val man gör, detsamma gäller kroppsliga defekter eller skador - även om livsstilen kan påverka så väljer man inte att tvingas söka hjälp. Där måste en räddning finnas och det måste finnas ett nät som fångar upp.

Åderbråck går att behandla - vem betalar?

Men, var drar man gränsen? Många lider av olika åkommor som skapar komplex; komplex som i sin tur är hämmande i det sociala livet och som blir synnerligen begränsande i vardagen. Åkommor som kan botas och som går att operera - frågan är vem som ska betala? Ska Landstinget betala för en person som lider av generande hårväxt eller av åderbråck? Båda dessa åkommor går att behandla och med fina resultat som, utan tvekan, leder till en enklare vardag för den som blivit opererad.

Vad gäller åderbråck så handlar det dessutom om att man i vissa fall också tar kostnaden från Landstingets sida. Ett åderbråck som medför olika komplikationer - tyngdhetskänsla, svullnader, bensår, eksem och så vidare - kan opereras med en nota som betalas av oss alla; handlar det däremot om åderbråck i den skepnad vi känner åkomman i fråga - ringlande vener på benen eller blå nät - så får man vackert, som patient, betala ur egen ficka.

Orättvist? Vi tar återigen inte ställning till om detta är rätt eller fel: vi säger bara att åderbråck påverkar vardagen och att det dessutom drabbar många - ungefär var tredje person. Då kostnaden för en operation ligger runt 20.000 kronor så är det en väldigt stor utgift för många att ta. Frågan blir då: är åderbråcksbehandlingar enbart till för personer med större plånböcker eller för alla? Kanske kan man dra en linje rent inkomstmässigt vid urvalet? Då vården trots allt finns så bör den också - liksom kulturen - vara för alla.

Riktiga burritos blev vägen till jobb

26 feb 2019

I dag finns flera foodtrucburritosks och restauranger i Stockholm som säljer äkta mexikanska burritos. Men så har det inte varit många år. Historien kring en av de restauranger som slog upp portarna 2017 sträcker sig enbart bak till 2015 då utbudet var extremt mindre än idag.

Att hitta en restaurang i Stockholm som har burritos på menyn är idag inte några svårigheter. De finns lite ”här och var” samtidigt som även food trucks säljer detta på större event och festivaler. Efterfrågan och utbudet är helt enkelt stort.

När en person, som idag driver en burritosrestaurang i Stockholm, kom hit för första gången 2015 ansåg han att det inte fanns ett enda ställe som sålde ”riktig” burrito. En rätt som han älskade och därmed valde han att göra något år problemet. Genom att han då var arbetslös blev det två flugor i en smäll. Han fick jobb och staden fick burritos. Uppenbarligen gick satsningen bra då han sedan kunde utöka med bland annat en till restaurang.

Första steget var en food truck och denna bil rullar fortfarande. Men med restaurangen skapas helt andra möjligheter både gällande meny och kundupplevelse.

Detta är burrito

Burrito kallas även för taco de harina och är en mexikansk maträtt från början. Den hittas däremot över stora delar av världen där det sydamerikanska köket har fått plats. Grunden är ett tortillabröd som är rullat och därmed innehåller en fyllning. Delvis kan det därmed liknas med en tacos eller ett pitabröd med fyllning. Detta utifrån ”bröd med fyllning”.

Klassisk mexikansk fyllning är svarta eller bruna bönor, ris eller kött. En måltid som både kan köpas som ”snabbmat” och på restauranger runt om i Mexico. På Wikipedia anges att skillnaden mot de burritos som kan köpas i USA ä framförallt storleken och mängden innehåll. I USA är de betydligt större och har då bland annat gräddfil, tomat, guacamole och ost.

"Lilla åsnan - burriton"

På spanska betyder Burrito liten åsna. Någon säkerhet till varför maträtten har fått namn efter djuret finns inte men man tror att det har med tortillabrödet liknar åsnas öron. Alternativt att man syftar på de bärpåsar som åsnorna använder för att transportera saker.

I Sverige har framförallt tacos varit den maträtt man förknippat med Mexico. Men steget till burritos är inte stort. Dessutom är det betydligt lättare att äta burritos på stående fot än en tacos. För några år sedan började utbudet av burritosställen öka i Stockholm. Kanske kan vi framförallt förknippa Mexico med burritos om några år och tacos får ta ett steg tillbaka.

Källa: Stockholmdirekt.se

Lämna vintern - res till Tunisien

18 jan 2019

Tunisien har alltid varit ett favoritresmål för svenskarna, med härligt väder, god mat och långa vackra stränder. Men hur ser det ut i Tunisien efter den blodiga arabiska våren som ju faktiskt startade just där? Grönsakshandlaren Mohammed Bouazizi tände eld på sig själv 2010 i protest mot sin livssituation, bristande demokrati och mänskliga rättigheter i Tunisien. Händelsen fick ringar på vattnet och ett uppror spred sig över hela landet. Folket krävde att den regerande diktatorn skulle avsättas och många dog i olika blodiga demonstrationer landet runt.

Sedan fortsatte upproret i länderna runt omkring som i Egypten, Algeriet, Libyen, Marocko och senare till Syrien, Jemen, Bahrain och flera andra länder i närheten, men Tunisien klarade övergångsperioden utan inbördeskrig, mycket tack vara en bred och offentlig debatt mellan den gamla eliten och folket. Tunisien är det land som anses klarat sig bäst efter den arabiska våren och är idag ett fredligt och demokratiskt land att besöka.

Att resa till Tunisien 

Tunisien är alltås ett solsäkert land som du kan åka till året runt, med en skön medeltemperatur på vintern på 16-20 grader. På sommaren blir det betydligt varmare klimat och temperaturen håller sig mellan 30-35 grader. De flesta reser som reser på charter till Tunisien väljer de nordöstra delarna vid Hammametviken, som till exempel Hammamet, Monastir samt Sousse. Orterna är samma stil som Grekland och Turkiet med fokus på sol och bad, men det finns även mycket att göra när det blir för varmt eller när man vill ha lite omväxling från lata dagar i solen.

Kultur, utflykter och shopping

Likt många andra nordafrikanska länder finns det massor med basarer att besöka och botanisera i. I de gamla basarkvarteren i städerna eller i turistortena kan köpa allt du kan tänka dig, till exempel kläder, skor, mattor, keramik, lädervaror och såklart färsk frukt och nötter.

Från turistorterna kan man åka med utflyktsbussar till Sahara där du kan se den romerska amfiteatern i El Djem, och se på typiska berberbostäder och grotthusen i Matmata där "Star Wars" spelades in. Men dessa utflykter kräver övernattning på grund av avståndet. På egen hand kan du till exempel ta tåget till ruinerna efter den legendariska staden Kartago och till konstnärsbyn Sidi Bou Said.

För äventyraren kan du på många orter prova på kamel- eller dromedarridning på stranden.
För den inbitne golfaren så finns det många riktigt bra golfbanor till bra priser. I turistorterna Hammamet, Monastir och Sousse ligger golfbanorna på nära avstånd från hotellområdena. 

Exotisk mat

Missa inte den härliga och exotiska maten som är en blandning av nordafrikanska och medelhavets smaker! Kryddblandningen "Tabil" finns i många rätter, och består av bl.a. vitlök, cayenne, koriander och kummin. Couscous serveras till det mesta i Tunisien. Den kryddade grytan med kött eller korv som heter "Ojja" är ett måste vid besöket. Till dessert måste du prova "Baklawa", som är fylld med hackade nötter och serveras med syrap eller honung.

Tunisisk chillipasta serveras före många måltider som förrätt som kommer in med lokalt bröd. En annan förrätt är "brik", vilket är en friterad filodeg med olika fyllningar.

Efter måltider får man ofta ett gott och fräscht mint-te att runda av de starka smakerna.

← Äldre inlägg