Schaktmassor - gammalt blir till nytt igen

I samband med större byggen och nya projekt så kommer en del schaktning att äga rum och med detta kommer också en massa schaktmassor att bildas. Tidigare har detta nästan uteslutande hamnat i en deponi och blivit liggande där. Idag kan man till stor del återvinna schaktmassor och genom detta skapa ett positivt kretslopp.

Det man bör tänka på som exempelvis privatperson är att lämna sina schaktmassor till en återvinningscentral - och detta kostar även pengar; blygsamt förvisso, men ändå - och låta den kunniga personalen hantera avfallet i enlighet med de lagar och regler som finns. Givetvis så kan du även direkt kontakta din kommun om hur du ska agera i frågan och du kan även lämna över ansvaret på exempelvis det företag som skött grävarbetet och inkludera bortforsling och hantering av schaktmassor i arbetskostnaden.

Hanteringen av schaktmassor kan i sin tur innebära en massa analyser och där man sedan också tvättar och separerar dessa i syfte att kunna återvinna det som går - och deponera resten. För, allt går sällan att återanvända och återvinna vad gäller schaktmassor.

Återvinning av schaktmassor - bättre lösningar idag

Sverige är ett föregångsland vad gäller återvinning och hantering av allehanda avfallsmaterial. Återvinning av schaktmassor är inget undantag från detta. Med rätt hantering så kan man, som sagt, tvätta massorna fria från eventuella gifter och föroreningar och sedan kan de användas igen för exempelvis grundläggning eller för att stabilisera marken i samband med större projekt.

Du som privatperson kanske vill anlägga en ny trädgård och behöver då jord en masse för att få en plan, stabil yta. Det kan då innebära att schaktmassor som tidigare legat någon annanstans flyttas till dig och återanvänds. Det handlar om att skapa positiva kretslopp och det handlar även om att minska kostnaderna. Återvunnen schaktmassa bär en lägre kostnad.

31 Oct 2022