Allt fler vill inte ha gemensam vårdnad

Allt fler föräldrar tvistar rättsligt om sina barns vårdnad, boende och umgänge. Enligt lagen, skiljer den på barns vårdnad, boende och umgänge, och menar att det är olika delar i det som handlar om ett barn. Man (politikerna som stiftade lagen) tänkte sig att det mycket väl går att skilja på detta. Till exempel kan två föräldrar ha gemensam vårdnad om ett barn, men att barnet bor endast hos den ena föräldern, och umgås med den andra föräldern unde sin fritid eller under lov. 

Här måste sägas att de allra flesta, "normala" människor (vem är egentligen "normal"?) kan komma överens om dessa frågor. Majoriteten kan det. Det är om det till exempel har förekommit våld mellan parterna, övergrepp, narkotikamissbruk, alkoholmissbruk eller kriminalitet som ett samarbete ändå måste ses som omöjligt. Dessutom; hur bra är en våldsam, kriminell, knarkande eller drickande förälder? Inte särskilt, det kan vem som helst förstå – särskilt om man tar barnets parti, ser till vad som är bäst för ett barn!

Alltför många ser endast till föräldrarnas bästa – inte barnets

Med tanke på att både lagen om barns vårdnad, boende och umgänge stipulerar att barns "bästa" ska gälla, är det märkligt att en del barn tvingas till och med att umgås med en kriminell pappa på fängelse. Vissa har till och med bott över natten på fängelser för att "umgås" med sin fängslade pappa. Andra barn har tvingats umgås med en pappa som har dödat deras mamma. Pappan har fått behålla vårdnaden av barn efter att han har mördat mamman, vilket vem som helst kan inse är att INTE är att se till barns bästa, utan enbart värna om förälderns bästa. 

Liknande formulering förekommer i Socialtjänstlagen, som ska vägleda socialtjänstens arbete och bedömningar i fall när föräldrar tvistar om barns vårdnad, boende eller umgänge och när socialtjänsten ska göra utredningar om barn riskerar att fara illa. Många utredningar som socialtjänsten har gjort om barn som riskerar vanvård eller våld har totalt nonchalerat de riskerna och låtit barn bo med en förälder som både utsätter barnet för våld, misshandel och övergrepp.

Endast en duktig advokat kan avgöra vinst eller förlust

Om det är så att man vill och måste ta striden för ett barn och skydda det, måste man ha en riktig stjärnadvokat vid sin sida som både kan råda dig till vad du kan och bör göra. En advokat kan även göra egna utredningar som kan bevisa för en domstol att den andra föräldern inte ska ha vårdnaden, boendet eller umgänget om ett barn. En duktig advokat vet det, har kreativiteten och ambitionerna att hjälpa sina klienter. Har du inte en sådan advokat vid din sida, bör du genast se till så att du kan anita en sådan.

28 Oct 2018