Är de lättare att bli misstänkt för brott som invandrare?

I rapport efter rapport fastställs det att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken i Sverige. Debatten om invandring har glidit högerut de senaste åren och kommit att bli alltmer hätsk, och det blir mer och mer ”tillåtet” på arbetsplatser och runt köksbord runt om i landet att uttala sig kritiskt om invandrare generellt, till och med rasistiskt.

Mycket kan härledas till detta med kriminalitet, som naturligtvis är en allvarlig fråga. Det råder förhållandevis stor enhet i att siffrorna stämmer; över 50% av de som sitter på långa straff i Sverige är invandrare, över 50% är arbetslösa och får bidrag, över 75% av medlemmarna i kriminella gäng är invandrare. Men man bör också fråga sig vad anledningen till detta är? Att från dessa siffror dra slutsatsen att invandrare skulle utgöra en homogen grupp människor som har mer kriminella tendenser än etniska svenskar är i mitt tycke bara löjligt.

Är det skillnad på svenskar och människor från andra länder?

Invandrare är som folk är mest, det kan väl de flesta som inte tänker med bakdelen hålla med om. De har drömmar och förhoppningar. De flesta är ärliga och vänliga människor som gör vad de kan för att det ska gå bra i livet. Vissa är idioter, vissa är elaka och sätter sig över andra människor och begår kriminella handlingar, men de flesta är vanligt hyggligt folk. Fördelningen mellan dessa typer av människor skiljer sig inte mellan svenskar och invandrare.

Men brottsstatistiken gör det. Och vad är då orsaken till det? Ja, till att börja med är man ju mindre benägen att begå brott om man känner sig trygg i livet, har ett arbete och en bostad i ett lugnt område där de flesta grannar är som en själv. Har man en fast inkomst och ett socialt tillfredsställande liv behöver man inte begå brott. Detta har många svenskar, i långt större utsträckning än invandrare.

Svårt att ta sig in i det svenska samhället

Sverige är ett segregerat land, och värst är det i städerna. Detta är inte enbart politikernas fel, det är ett faktum att människor söker sig till människor som de känner samhörighet med, och många invandrare söker sig till varandra, ofta till landsmän. Så har det alltid varit i Sverige. Men det har samtidigt varit för svårt för invandrare att ta sig in i det svenska samhället och bli en del av kulturen.

Här har svenskar varit för dåliga på att öppna upp sig och bjuda in. Det har varit svårare att få jobb med ett utländskt klingande namn, det är svårare att bli hembjuden på middag av arbetskompisen om man inte är svensk, och så vidare. Svensken är inte i grunden rasistisk eller främlingsfientlig, men mycket försiktig och söker sig gärna till likasinnade och det lätt igenkännbara.

Varför begår invandrare fler brott?

Är det då vanligare att man begår brott som invandrare? Svaret är ja, av orsaker som de ovan nämnda svårigheterna att ta sig in i det svenska samhället och få samma chans i livet som etniska svenskar. Samtidigt sprids en kriminell kultur i många områden med en hög andel invandrare, en kultur som är lätt att dras in i men svår att ta sig ur. Denna utveckling måste stoppas, men att säga hur är inte lätt. Det växer fram motsättningar mellan invandrargäng och polisen, som i sin tur har en benägenhet att särbehandla invandrare negativt.

Ja, det är lättare att bli misstänkt för brott som invandrare, och det är lättare att bli dömd till ett hårdare straff. Jag säger inte att det är hela orsaken till att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken, men det har betydelse.

Lättare att sätta dit människor i utanförskapsområden

Se på drogbrott till exempel. Enligt enkätundersökningar i Stockholms gymnasieskolor är det vanligare bland ungdomar i kommuner som Lidingö och Danderyd att man använder droger, men majoriteten av tillslagen och åtalen sker i fattiga områden som Alby, Rinkeby och Tensta. Polisen snokar inte runt i buskarna runt de rika ungarnas hus, utan beger sig in i utanförskapsområdena där de lätt hittar knarkande ungar på torgen och i gränderna. Vips så stiger brottsstatistiken för invandrare, och representanter för extremhögern pekar med hela handen.

Som invandrare är det lättare att bli misstänkt för brott och det beror på en strukturell särbehandling som måste få ett stopp. Därefter kan vi börja diskutera hur vi ska få ett jämlikare och fredligare samhälle tillsammans

24 Oct 2018