Är Stockholms bostadsmarknad rättvis?

Det snabba svaret på rubrikens fråga är: nej, bostadsmarknaden i Stockholm är långt ifrån rättvis. Skulle den vara det så skulle ungdomar inte tvingas bo kvar hos föräldrarna långt efter det att de fyllt tjugo år. Det talande i sammanhanget är att det inte finns några alternativ.

Hur många hyresrätter finns det egentligen, hur många byggs det och hur mycket kostar det att hyra? Även om man skulle få tag på en hyresrätt i Stockholm så kommer man - givet hur det ser ut idag - att halka efter rent ekonomisk. Där betalar man kanske en hyra på 10.000 kronor i månaden. En jämnårig person kanske även han har omkostnader för sin bostadsrätt som ligger exakt lika högt.

Skillnaden är att denne amorterar och betalat till sig själv. Den dagen han säljer så kan han ha blivit miljonär - enbart på att bo, vänta ut marknaden och sälja i rätt ögonblick. det är långt ifrån rättvist. en ung, fattig kille ifrån orten har inte det ekonomiska understödet från sin familj som en kille från överklassen - vars föräldrar kan gå i borgen för ett lån (eller utöka sitt eget) och täcka kontantinsatsen. Att få in en fot på bostadsmarknaden kan ge miljoner; men för de flesta är dörren stängd. Där finns ingen rättvisa överhuvudtaget.

Har mäklare en roll i detta?

Vi har kunnat se att marknaden svalnat på slutet. Byggherrar gråter ut i pressen: de nya amorteringskraven gör det omöjligt för unga att kunna köpa de dyra nyproduktioner som man bygger-, har byggt eller planerar att bygga. Välkommen till verkligheten som de flesta lever i. Kanske vore det lättare och bättre att bygga hyresrätter istället och därigenom ge alla chansen?

Priserna har legat på en orealistisk nivå. Det är omöjligt att tänka sig att du står i en trappuppgång i Stockholm, pekar på en anslagstavla se att varje efternamn på denna har ett par miljoner på kontot. Det är luft, Det är pengar som aldrig funnits. Det är monopolpengar som går runt, runt och runt innan de hamnar i någons ficka.

Mäklare då - har de ansvar i detta? Givetvis. En stor del också. Vi ska direkt säga att de flesta mäklare kommer med ett gott uppsåt - de vill ha en lugnare marknad, de sätter realistiska priser och de arbetar för att få bort fusket som förekommit. Det fusk som skett har dock skadat alla som, på ett eller annat sätt, varit inne i Stockholms bostadsmarknad.

Riggade budgivningar, låga utgångspriser, rena lockpriser. Det finns tydliga anledningar till varför vissa mäklare blivit prickade och varför priserna nått så höga nivåer vid vissa försäljningar.

Budgivning genom ditt bank-id

Glädjande är att branschen - främst ledda av de större aktörerna - agerar. Ett gott exempel på detta är att man börjat reglera budgivningarna sett till vem som deltar.

Det finns för många John- och Jane Doe som trissat upp priserna; något som varit svårt att kontrollera. Vem är egentligen budgivare A, varför höjer budgivare B så pass mycket och hur i hela världen kunde budgivare X plötsligt komma in och trissa upp budet med 100.000 kronor?

Lösningen är lika enkel som genial. Du deltar i en budgivning genom att registrera dig med ditt bank-id. På samma sätt som när du verifierar ett köp, swishar pengar till någon eller loggar in på en myndighets hemsida så måste du visa att du verkligen är du.

Vid en budgivning är detta perfekt då man kan spåra dina tidigare bud. Hur kommer det sig att just den personen alltid budar på objekt som just den mäklaren representerar i Stockholm - oavsett område, oavsett storlek och oavsett pris? Ett litet steg som kommer att göra en enorm skillnad.

Bygg framtidens bostäder för alla

Vi får hoppas att byggherrarna och de större entreprenörerna vaknar och bygger det som behövs - där det behövs. Detsamma gäller från politiskt håll. bygg fler hyresbostäder som alla har en chans att bo i. Först då kan segregationen upphöra och samhället i stort få en planare lutning. Marknadshyror är definitivt ingen lösning. Bygg för alla - överallt.

23 Aug 2018