Arbetslösa behöver mer stöd – inte mindre!

Ända sedan riksdagsvalet och Decemberöverenskommelsen mellan socialdemokrater, Centern och Liberalerna, har man haft som sin politiska agenda att minska Arbetsförmedlingen, och tusentals tjänster har försvunnit. Mest har de lokala kontoren minskat ute på små orter i landet. Det är synd, då det är oftast där som det är svårast att få jobb. Och det är oftast där som människor kan känna sig mest besvikna om de inte får rätt stöd och matchning till rätt slags jobb. 

Det är väl okej att minska antalet kontor och personal så länge som arbetslösheten minskar stadigt och det är allt lättare för människor att få jobb, men det är inte riktigt läge för det om arbetslösheten växer. Denna höst, har vi sett en viss utjämning av arbetslösheten. Det innebär inte att arbetslösheten ökar, men den minskar inte heller. Vi hade verkligen behövt modiga socialdemokrater som hade varit modiga och satsat på offentlig sektor. Vi behöver fler sjuksköterskor och läkare, inte färre. Inte som det som händer i Stockholm just nu; med flera sjukhus som varslar sin personal.

Det är tufft när man blir utan arbete

Alla människor som blir av med sitt arbete hamnar i ett chockliknande tillstånd. Det tar olika lång tid för dem att hämta sig ur det tillståndet. Efter att man har hamnat i chock över att mista sitt arbete, så behöver man komma till ett tillstånd när man reorienterar sig; alltså hittar nya vägar, bort från det tidigare arbetet och hittar ett nytt. Men det kan ta olika länge, beroende på hur duktig och stark som man själv är, mentalt. Ju starkare man själv är, desto lättare och snabbare går det. Men är man inte så stark, så tar det längre tid innan man kommer dit. Är man inte stark mentalt, så kan man behöva stöd och couchning en tid för att komma fram till en ny situation där man har ett meningsfullt arbete att gå till.

Man kan behöva privat arbetsförmedling

Finns det då inte statliga arbetsförmedlingar där man bor, kan man behöva en privat sådan. Det har ju kommit allt fler sådana som vill slå sig in på denna marknad. Det har blivit alltmer nödvändigt att anlita en förmedlare som kan både ge stöd och som kan matcha en mot de jobb som finns. Det är ju så på en arbetsmarknad. Ibland kan det vara så att det finns en person som inte har jobb, och på samma marknad kan det finnas företag som behöver personal. Då är det alltid arbetsförmedlingens uppgift att se till så att både människor hittar jobb och företag hittar personal. Även de privata arbetsförmedlingarna.

5 Dec 2019