Arvsrätt är viktig kunskap

I Sverige har vi lagar kring arvsrätt som i vissa fall går tillbaka till medeltiden. Värt att känna till är att denna arvsrätt kan stå över ett testamente.

Har en nära släkting till dig just avlidit kan det vara så att du står inför en process att dela på arv. I en arvsprocess kan det vara viktigt att känna till att Sverige har arvsrätt, alltså lagar kring vem som ärver. Dessa lagar står i vissa fall över det som den avlidne själv har uttryckt i sitt testamente.

För att det inte ska uppstå en infekterad situation när ett arv ska delas på kan det vara värt att ta juridisk hjälp. Att sköta en arvsprocess så smidigt som möjligt kan rädda relationer. Även om relationer i en familj är goda, kan det i sorg uppstå onödiga konflikter kring vem som ska ha vad. Det kan finnas ägodelar med stort affektionsvärde som är svåra att värdera.

Arvsrätt vid samboskap

När ett par har varit sambos i många år och den ene avlider kan det uppstå problem. Har den avlidne parten barn från ett tidigare förhållande har dessa arvsrätt. Vid långvarigt samboskap är det därför viktigt att skriva testamente för att problem inte ska uppstå när den ena parten avlider och det finns barn som har rätt att få ut sitt arv.

Det finns många situationer då det är viktigt att ha skrivit ett testamente. Men det är som sagt också så att arvsrätt många gånger står över testamente. Det är värt att kontakta en jurist om du har frågor kring arvsrätt, befinner dig i en arvsprocess eller om du vill upprätta ett testamente. Läs mer om arvsrätt på den här hemsidan: arvsrätt.nu

27 Jun 2022