Barn ska inte bli brickor i spel för föräldrar som separerar

Vi ser en utveckling i samhället som på många sätt är mycket positiv. Amerikaner som kommer på besök, undrar hur det kommer sig att så många svenska föräldrar anlitar manliga "nannys", alltså manliga barnpassare. Det de inte vet, är att de manliga "nannys" som de ser gå med barnvagn eller bärandes barn på ryggen eller magen, är pappor till barnen och inga "nannys". Helt konservativt tänkande, antar de amerikanska turisterna att det är mammorna som tar hand om barnen i Sverige. Inget kunde vara mer fel.

Allt fler pappor närvarande hos barn

Allt fler pappor tar ett stort ansvar när det kommer till barnens omvårdnad och skötsel. Bara för några generationer tillbaka var papporna tragiskt nog mycket frånvarande från sina barn. Då var det mammorna som tog hand om dem, och kunde inte mammorna ta hand om sina barn, hade hon barnvakter eller barnflickor, som man kallade dem som tog hand om barnen i stället för mamman. En del var "nyckelbarn", hade hemnyckeln hängande runt halsen i ett snöre och var ensam hemma tills föräldrarna kom hem från jobbet. Det händer inte idag. Idag finns det fritids, som är till för barn som har två föräldrar som arbetar när barnen har sin fritid.

Vad händer vid en separation och har barn?

I de allra flesta fall fortsätter båda föräldrar att ha vårdnaden som sitt (sina) barn även efter att man har separerat från den andra föräldern. De flesta vuxna kan faktiskt komma överens med den andra föräldern om det mesta som rör barnen, men ibland kan man inte komma överens med den andra föräldern. I frågor som rör misshandel; såväl fysiska som psykiska och i fall vid övergrepp och misskötsel av barn måste den andra föräldern gå in och skydda sitt barn. Att komma med lösa anklagelser och påstådda övergrepp hjälper inte, snarare tvärtom. Kommer man med sådana anklagelser måste man ha riktiga bevis såsom vittnen, bilder eller läkarintyg. Och du bör ta striden för barnets vårdnad, boende och umgängesrätt med den andra föräldern. Även om lagen säger att barnet har umgängesrätt med den förälder som barnet inte bor med, brukar praxis i princip gälla tvärtom. Föräldern har rätt till umgänge med sitt barn.

Du bör anlita en mycket duktig advokat

Om det skulle vara så att barnet inte mår bra hos den andra föräldern och du måste skydda det, bör du ta kontakt med en mycket duktig advokat som arbetar för att barnets rättigheter tas till vara. En advokat som arbetar för barnets bästa kan vara skillnaden på om barnet skyddas eller inte. Som förälder är det mycket svårt – för att inte säga omöjligt att göra det, utan en advokat som kan råda dig till vad du ska göra. Om den andra föräldern är en bra förälder, men ni inte kan komma överens, på grund av oförätter mellan er – lägg dem åt sidan. Ingen vinner på att driva processer där man ska ta hämnd på den andra och använda barn som slagträ i en tvist med den andra föräldern.

18 Aug 2018