Det behövs mer handledning till socionomer

Är det någon som minns "fallet Louise" som togs upp i Sveriges Television. Nu är det inget unikt, egentligen med fallet Louise. Tyvärr finns det alldeles för många fall som liknar hennes. Vi återberättar en del av det som ingick i det som Sveriges Television återgav i hennes fall. Fallet Louise, handlar om en flicka när man aldrig namngav henne för att skydda hennes identitet. Hon blev systematiskt utnyttjad och våldtagen av sin egen pappa.

Vanvården fortsatte trots anmälningar om den

Gång efter gång hade olika anmälningar kommit in om hennes fall, om pappan som var psykiskt sjuk och som vanvårdade henne. Vid ett enskilt tillfälle hotade han med att döda både sig själv och dottern "Louise", till socialtjäntsen. Trots hans verbala hot, fick han behålla vårdnaden om sin dotter utan att socialtjänsten följde upp frågan alls. 

För alla som känner till lagen när det kommer till Socialtjänstlagen, säger den bland annat att "vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas" och "vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande". I det här fallet hade socialtjänsten verkligen inte ens berört vad som kan ha varit bäst för "Louise". Hur kan man överhuvudtaget tänka att det är bra för ett barn att bo med en pappa som hotar med att ta livet av sig själv och henne?

Programmet fick stor kritik

Sveriges televisions program fick mycket kritik, trots att de i Uppdrag granskning pekade på vad många fler än "Louise" fick utstå i vanvård, med övergrepp och våld, liksom många, många fler i Sverige, för att socialtjänsterna i många kommuner inte bryr sig om vad som helt uppenbart inte är "barns bästa". Här behövs det mycket mer handledning för socionomer. Framför allt skulle det behövas en rejäl reformation av kommunernas socialtjänster. Framför allt önskar man sig en annan politik, som inte bara såg på människor som en siffra i en statistik, som en utgift för kommunerna, utan såg på människor som de unika varelser som de är, och på alla barn med de särskilda behov som de har av skydd. För när det kommer till brott mot barn, är det bara socialtjänsten som kan skydda dem, om det inte finns några föräldrar som klarar av att skydda dem på egen hand. Polisen har inga resurser att hjälpa barnen, det har heller inte Bup eller någon barnpsykolog. Det är endast socialtjänsten som har den skyldigheten enligt lagen.

27 May 2019