Fler affärer med god retorik

Har du någonsin tänkt att du önskade att du hade en bättre förmåga att svara dina kunder när de klagar på dig, eller att du bättre kunde ge svar på tal när du vill argumentera för din sak? När det kommer till att avsluta affärer är det oftast argumenten och retoriken som det faller på när en affär ska avslutas. För att en kund ska förstå varför hon, eller han behöver din produkt, eller ett avtal med dig, behöver man ofta argumentera för sin sak, för sitt företag, för sina kunder. Om du då har en god retorik så har du lättare för att argumentera och få människor omkring dig att tänka som du och se saker och ting såsom du önskar det.

Tänk dig att du kunde just det

Det är fullt möjligt att lära sig retorikens ädla konst. Det finns kurser i retorik som kan träna dig, som behöver det och som vill ha en bättre retorisk förmåga, att tala så att du övertygar andra. Om du tränar dig i hur du kan lägga fram dina argument så kan du nå framgång på andra områden i livet. Säg att du får en kund som vill ha det på ett annat sätt äns om de tjänster och produkter som du kan erbjuda ser ut. Om du då har en god retorik kan du lägga fram dina argument såsom du önskar det och få kunden att inse att det är bättre med det upplägg som du har det.

Andra områden som det är bra med retorik

I alla yrken där man behöver tala med människor, bör man bli bättre på retorik. Om man har ett yrke där man behöver övertala och övertyga andra människor, då kan man träna upp sin förmåga att övertyga andra människor. Det handlar inte om att övertala människor. Det blir sällan något bra resultat av att övertala någon. Då kanske de gör något som de inte kommer att fullfölja. Då är det bättre att kunna övertyga någon som tänker annorlunda och som inte förstår exakt det som du talar om. Ibland kan det faktiskt handla om att eliminera missförstånd. Och har man en bra retorisk förmåga, kan man minska risken för missförstånd. En god retorik handlar om att vara tydlig så att andra människor förstår vad det är man säger och vad man menar.

14 Mar 2019