Förlängd arbetslivstid kräver fler ergonomer

Nyheterna som kom med förra statsminister Reinfeldt som pratade om förlängd arbetslivstid, mottogs med hån och skratt och en hel del förfärande reaktioner. Han pratade om en förlängd arbetslivstid på hela 10 år, så i stället för att vi skulle gå i pension vid 65, menade han att vi bör gå i pension vid 75. Problemet med det är bara att alla inte är i så bra skick att man kan arbeta så pass länge.

Men visst finns det många som är över 70 år fyllda och alldeles utmärkta för att kunna jobba vidare. Vi har ju en förlängd livstid och en allt bättre hälsa. När man förlade 65 år som pensionsålder, levde de flesta tills man var kring 70. Då hade man en betald ledighet under 5-10 år. I dag lever de flesta tills de är 80-90. Går man då i pension vid 65, har man en betald ledighet i närmare 25-30 år.

Orimligt lång ledighet tungt försörjningsstöd

Om vi lever längre och är friskare, är det helt naturligt att vi i så fall också arbetar under längre tid. För de unga som skulle försörja en stor generation, pensionerad vid 65 år, skulle det innebära att en otroligt stor försörjningsbörda, till och med en omöjlig börda att bära. Men ska de som nu befinner sig mitt i arbetslivet, kunna fortsätta arbeta och inte få i pension vid 65, utan kanske vid 75, bör man se upp så att inte kroppen slits ut i förtid. I mekaniska rörelser som till exempel i fabriker, är det viktigt att alla roterar och får olika arbetsuppgifter så att man inte sliter på kroppen med monotona rörelser. De som sitter stilla bör ha skrivbord och stolar som de kan variera och få byta kroppsställning.

Ergonomi viktig i arbetslivet

Med tanke på att de flesta ska arbeta under allt längre tid i sina liv, är det viktigt att man inte sliter ut kroppen i förtid. Alla arbetsplatser bör inspekteras av ergonomer som kan se till så att arbetsplatserna är verkligt ergonomiska och att den arbetsställning eller de rörelser som man gör under sin arbetstid inte sliter på kroppen så att arbetarna slits ut i förtid. Och det krävs också att det utbildas fler ergonomer som ska kunna möta den stora efterfrågan på sådana. Som vi sett är det ju viktigt att kroppen håller under närmare 40-50 år. Det lägger otroligt stora utmaningar på arbetsplatserna, arbetsgivarna och arbetarna själva att se till så att arbetsplatsernar är ergonomiskt riktiga och på sätt som stöttar arbetarna på rätt sätt.

15 Feb 2020