Hantverksyrket där vädret skapar efterfrågan

Inför sommaren är det alltid större efterfrågan på hantverkare. Privatpersoner ser vad som behöver göras på altan och uteplats samtidigt som man ser fram emot semestertider. Dessutom har vädret stor påverkan då många arbeten enbart kan utföras när det inte är tjäle i marken. Snickare har helt enkelt en stor högkonjunktur under sommaren. Detsamma gäller takläggare som kan utföra betydligt mindre arbeten under hösten eller vintern. 

Samtidigt finns det ännu ett väderfenomen som påverkar efterfrågan – ovädret. Efter att stormar dragit över Sverige har takläggare minst sagt högkonjunktur. Det första, och kanske viktigaste, är att skapa ett tätt tak eftersom vattenskador annars kan skapa mycket stora kostnader för konsumenten. 

Ett exempel är stormen Ivar som skapade stora skador under 2013. Tidningen Allehanda gjorde då ett reportage med titeln ”Takfixarna jobbar intensivt efter Ivar” där en takläggare uttryckte att han ”aldrig varit med om något liknande”. Alla som kunde jobba kallades in till jobbet och ofta samarbetade flera företag för att hinna med allt jobb. ”Det är hur mycket som helst” kommenterade ett av de samarbetande företagen. De blev helt enkelt tvungna att prioritera och välja de mest akuta jobben först så som större fastigheter, fasta kunder och offentliga lokaler. 

Stormen Ivar

Stormen Ivar startade sin väg över fastlandet i Norge i december 2013. I Ålesund var vindstyrkan så stark att den klassades som orkan. Som mest var stormen uppe i 57m/s. 

Därefter tog den riktning mot Sverige och drog in över Jämtland, Västernorrland och ner till Gävleborg. En viss oro fanns att den skulle dra vidare mot Uppsala men vindstyrkan minskade rejält söder om Gävleborg och Uppsala samt hela Uppsala län (söder om Gävleborg) klarade sig betydligt bättre än andra landsområden. Att man däremot var orolig kan ses i det pressmeddelande som publicerades på Länsstyrelsens hemsida. I detta uppmanar länets aktörer allmänheten att hålla sig inne och vara uppdaterad via media kring hur stormen utvecklade sig. I Uppsala förberedde man sig och flera myndigheter var i krisläge. 

Eventuellt var det värst i Åre. Orkanbyar mättes upp med hastigheter upp till 40m/s. Bland annat blåste hela 360 kvadratmeter av taket på hotellet Holiday Club bort. Taket for iväg och träffade ett café samt Station Åre som därmed även skadades. På Åreskutan uppmättes vindstyrka av 58m/s. Men det kan även blåst hårdare då deras vindmätare gick sönder vid den nivån. 

Totalt räknar man med att Ivar fällde 8 kubikmeter av skog och ungefär 60 000 personer var stundtals utan ström. Läs mer om takläggare i Uppsala på: takläggareuppsala.se.

30 Jun 2018