Har körkort blivit en klassfråga?

Körkortet är en viktig del att bocka av för att ta steget att bli oberoende av andra och vuxen på riktigt. Det finns en enorm frihetskänsla av att kunna sätta sig ned bakom ratten och åka iväg vart man vill, när man vill och exakt den väg man själv vill.

Alla personer som har körkort minns också vilken känsla det handlar om: man blir fri och man blir vuxen på riktigt. Ser man till körkort så talar man ofta om klass i form av A, B, C och så vidare. Men, frågan är om man inte även ska börja tala om klass som i mellan rik och fattig? Har körkort blivit en klassfråga?

Om de flesta som har ett körkort minns frihetskänslan som infann sig under de första resorna så minns många föräldrar istället kostnaden. Att ta ett körkort kostar pengar och idag så ser man att det dessutom blivit dyrare i Sverige. Vårt land blir enligt undersökningar endast slagna av Norge och Danmark sett till hur mycket det kostar i snitt att få den åtråvärda rosa lappen att lägga i plånboken.

Dyrt att ta körkort i Sverige

Hur mycket pengar handlar det då om? Det kostar i snitt mellan 15-20.o00 kronor för en person att ta sitt körkort. Man inkluderar i denna summa exempelvis körlektioner hos en trafikskola i Stockholm, kostnaden för uppkörning, teori och exempelvis lämplighetsintyg och halkbanan. Det som går att påverka där är en trafikskola i Stockholm, men samtidigt så handlar det också om en nödvändighet för många att gå hos en sådan - av det enkla skälet att man lär sig att köra bil vid en körskola. Hur många lektioner man sedan behöver är individuellt.

Kan man då kalla det för en klassfråga? Körkort är väl ingen mänsklig rättighet att ha? Det är det förvisso inte - men samtidigt: hur många jobb ligger ute på marknaden där det inte finns krav på att man som sökande har ett körkort? Detta fungerar ofta som den första möjligheten att sålla ut bland de sökande till en specifik tjänst. Även om jobbet per se inte kräver ett körkort så ser man som arbetsgivare endast fördelar med att en sökande har detta. Det skapar således en situation där unga personer utan körkort kan stängas ute från arbetsmarknaden.

Personer med låg utbildning saknar körkort

Att det är en klassfråga kan också bevisas av vilka som saknar respektive har ett körkort. Först och främst: 70 % av alla svenskar i åldern mellan 20-29 år har körkort. Ser man dock till de som endast gått ut grundskolan så sjunker siffran till 35%. Ett bevis på att det kan handla om en klassfråga.

Ytterligare ett sådant handlar om följande: Sju stycken av Tio kvinnor som är 29 år har ett körkort. Skärskådar man utbildningshistorien så ser man dock att endast två av tio kvinnor som endast gått ut grundskolan har den rosa lappen. Adderar man till detta även invandring så blir statistiken än lite mer dyster: endast en kvinna av tio som är född i ett annat land och som numera bor i Sverige har körkort.

Baserat på detta så finns det fog för att kalla det för en klassfråga. Alla har inte de pengar som krävs för att ta ett körkort och detta leder i sin tur till att klyftorna ökar ännu lite mer - som en följd av det vi ovan beskrev gällande arbeten som kräver att man har ett körkort.

Körkortslån via CSN

Här ska man emellertid också säga följande: Sverige försöker göra någonting åt detta. Sedan några år tillbaka kan man som ung arbetslös utan körkort låna pengar - maximalt 15.000 kronor - av CSN för att ta ett körkort.

Det är en bra väg att gå då man får ett förmånlig lån som kan leda till ett jobb i framtiden. Godkänns ansökan så kan man lägga upp en plan tillsammans med en trafikskola i Stockholm om hur många lektioner som kommer att behövas.

Man kanske inte behöver hela summan, för vissa kan det räcka med hälften - för andra kan det krävas att man dessutom skjuter till lite egna pengar till de 15.000 man är garanterad. Vägen till ett körkort ser alltid annorlunda ut, men oavsett så är det viktig att man tar det. Annars riskerar man att hamna utanför.

6 Dec 2021