Hemskt att skyddat boende fortfarande behövs

Man kan ibland fundera över hur män fungerar. Eller i alla fall de män som misshandlar sina kvinnor och barn. Vad är det för känslor och erfarenheter som frammanar ett sådant beteende? Det är sant att många män som misshandlar själva blivit misshandlade, eller vuxit upp i ett hem där våld förekommit, men det har även många kvinnor. Och ändå är det nästa uteslutande män som slår kvinnor. Motsatsen förekommer, men är väldigt sällsynt.

Det var ännu värre förr

Situationen för utsatta kvinnor har ändå blivit bättre med åren, även om den är långt ifrån acceptabel. Så sent som för trettio år sedan ansågs våld i hemmet vara en ensak mellan en man och hans kvinna och ingenting som någon, allra minst samhället, skulle lägga sig i. Före 1982 var en kvinna själv tvungen att anmäla misshandeln, ingen annan kunde göra det. När den lagen ändrades innebar det ett skifte i synen på hur hustrumisshandel sågs på av samhället. De första kvinnojourerna, föregångarna till dagens skyddade boenden och stödboenden, började dyka upp. Problemet började långsamt gå från enskild angelägenhet till politisk fråga.

En hemsk situation för den som är drabbad

Idag har kommunerna skyldighet att erbjuda skyddat boende till de kvinnor som utsätts för våld i hemmet. En man som slår sin kvinna hamnar i fängelse. Men när han kommer ut igen är det inte säkert att han har ändrat sitt beteende. Kvinnan lever under hot så länge mannen som terroriserar henne lever. Det är en mardrömslik situation som är svår att föreställa sig. Många kvinnor blir psykiskt sjuka av rädsla, stress och oro. Maxstraffet för synnerligen grov misshandel är tio år. Tio år av väntan på att allt ska börja om igen.

Skyddat boende hjälper många

För att kunna få hjälp att leva ett normalt liv räcker det för många kvinnor att få komma till ett skyddat boende och få hjälp att komma på fötter, hitta en bostad och bygga upp sitt liv igen. De flesta klarar sig undan mer våld från sina män, ofta efter att dessa fått ett fängelsestraff eller böter och insett allvaret i situationen. Men det finns ingenting som garanterar att dessa män slutar misshandla. De hittar någon ny kvinna att slå och misshandla psykiskt. Problemet fortsätter. Vad ska samhället göra med dessa män? Låsa in dem och slänga bort nyckeln? Så fungerar det ju inte i ett civiliserat samhälle, men ibland undrar man.

Vad kan vi män göra?

Vi män måste bli bättre på att fördöma misshandel mot kvinnor, det ska aldrig gå att komma undan med det. Har man en vän som beter sig illa mot sin flickvän eller hustru, säg till på skarpen att det beteendet inte är ok och ingen kommer att respektera honom i framtiden om han misshandlar sin hustru. Anmäl honom om han inte slutar. Det kan tyckas hårt men vi ser inte hur vi ska få stopp på problemet annars. Samhället lyckas inte även om man numera kan erbjuda bättre hjälp till de kvinnor och barn som drabbas, vilket i och för sig är bra men det får inte män att sluta slåss.

5 Jul 2018