Kurs i trädgårdsanläggning ger nysvenskar jobb på Värmdö

trädgård, rabatt, arbete

Det finns en rad arbeten där kunskap i svenska språket inte är extremt viktigt. Arbeten där nysvenskar kan få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. På Värmdö genomförs löpande utbildningar för personer utan svenska som modersmål mot att bli kunniga inom trädgårdsarbete.

Vilka kurser som Komvux erbjuder varierar mellan olika kommuner. På Värmdö har man valt att dela upp kurserna mellan grundläggande kurser, gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och yrkesutbildningar för nyanlända. I den sista kategorin hittas ”Trädgårdsanläggare för nyanlända”. En kurs om därmed utbildar eleverna till att bli kunniga inom trädgårdsarbete och därmed bli anställningsbara inom denna bransch.

Praktik – Teori och mix

Eftersom trädgårdsarbete är ett praktiskt arbete är det även en stor del praktik. Tre dagar varje studievecka är därmed ute på en arbetsplats som ett eller annat sätt har trädgårdsarbete som huvudfokus. En dag i veckan är det teori på skolan och en dag i veckan sker utbildningen med lärare på Säby Säteri på Värmdö.

Berättigar till CSN

Någon lön ges inte så detta ska alltså inte ses som lärlingsutbildning. Däremot kan de som är berättigade till CSN få lån och bidrag därifrån. Ett annat alternativ är att man är inom etablering vilket gör att ersättning ges så länge man uppfyller kraven på utbildning/jobb.

Färdig för arbetslivet

Målet med dessa utbildningar är att eleverna ska kunna gå ut i arbetslivet med en god utbildning som gör de anställningsbara inom trädgårdsarbete. Detta antingen inom parkanläggning eller inom mindre trädgårdar. Det kan därmed både ske inom kommunens regi samt privata företag. I och med att det är arbetsplatsbelagd utbildning lär sig eleverna svenska löpande och detta speciellt inom det område de utbildar sig till.

Utöver grundläggande kunskap inom växter och olika slags odlingar ges även kunskap inom enklare trädgårdsmaskiner.

trädgårdsarbetevärmdö.se är en kompetent trädgårdmästare som erbjuder praktik för ambitiösa blivande trädgårdsmästare.

Grundkrav från SFI

För att kunna ta till sig utbildningen krävs en grundläggande kunskap i svenska språket. Det är av den anledningen man satt gränsen till att deltagarna måste ha godkänt betyg i SFI på C eller D-nivå. De som har detta och ett intresse för trädgårdsarbete kan sedan ansöka om plats på kursen.

År 2019 började utbildningen den 14:e januari.

Läs mer? Gå till Värmdö.se och sök på Trädgårdsanläggare för nyanlända. Vid frågor kring utbildningen eller intresse för andra liknande kursupplägg kan Komvux på Värmdö kontaktas. Det är de som håller i denna kurs och som även har andra praktikbaserade utbildningar så som barnskötare och vårdbiträde.

 

11 Apr 2019