Mår barnet verkligen bättre av gemensam vårdnad?

Vid en skilsmässa så får föräldrarna även fortsatt delat ansvar över frågor som rör barnets framtid. Skola, vård, skyldigheter och rättigheter - allt detta ska, tillsammans med ekonomisk försörjning, kärlek, mat på bordet och så vidare, delas mellan de båda föräldrarna. DElad vårdnad är också den vårdnadsform som anses som den bästa lösningen från statens sida. En förhoppning är att ett barn inte ska märka av en skilsmässa på annat sätt än att man numera bor under två stycken tak snarare än under ett gemensamt.

Det är skillnad på förhoppning och på resultat. I de flesta fall fungerar det med delad vårdnad och där man kan se att föräldrarna sköter sina åtaganden, plikter och skyldigheter som ingår i det kontrakt man skriver då barnet föds. Man sätter barnet främst och man agerar vuxet genom- och efter skilsmässan då man vet att det är det enda rätta. Även om man har en konflikt med den andre föräldern så är man beredd att - för barnens skull - gräva ned stridsyxan och agera rationellt och vuxet. Kommunikationen mellan föräldrarna vid en skilsmässa måste finnas för att det ska fungera.

Tyvärr finns det även exempel på där detta inte alls fungerar och där den ena föräldern inte alls sköter sina åtaganden; något som kan leda till en infekterad vårdnadstvist och slutligen en dom där den andre föräldern tilldöms ensam vårdnad.

Ensam vårdnad kan komma av vilt skilda skäl och anledningar. Vi har de givna: misshandel, hot och våld, grov kriminalitet, missbruk, grava psykiska problem, pedofili, övergrepp och andra direkt diskvalificerande skäl till varför man ska stå som vårdnadshavare. Förekommer något av dessa så ska också ensam vårdnad tilldelas den andre föräldern; där finns det knappast någon som hävdar motsatsen. I sådana fall är det lätt att peka på varför ensam vårdnad måste vara lösningen - och så fort som möjligt.

Det finns dock andra, mer luddiga och svårförklarade skäl. Skäl som visat sig vara lite av en fälla för mannen.

Samarbetsproblem kan ge ensam vårdnad

Vi säger detta utan att göra det till någon snyfthistoria å männens vägnar. Faktum är dock att skälet samarbetsproblem ofta används och ofta av en moder som söker ensam vårdnad. Begreppet är brett och svårdefinierat. Det kan handla om allt från uteblivna hämtningar, sena ankomster, allmänna problem och kommunikationssvårigheter. Vill man vara riktigt elakt så kan det anses som en sista utväg att ta till för att få ensam vårdnad och där man även - tyvärr - kan se att det lyckas.

Ta hjälp av en jurist

Det som många pappor pekar på är att de har svårt att komma till tals: de hamnar i en försvarsställning per omgående - trots att de upplever att de inte gjort något fel. Man anser att kvinnan alltid har en fördel. Det är svårt att skilja på känslor och verklighet, men i det här fallet finns det faktiskt en poäng att ta hänsyn till.

Det är också här man behöver hjälp och detta i form av en kunnig jurist på området. En jurist som kan föra ens talan och motbevisa de anklagelser man får riktade mot sig. Denna jurist kan även med fördel ses som ett rent stöd som man kan luta sig mot genom en rakt igenom jobbig process.

Naturligtvis så uppmanas även den förälder som sökt ensam vårdnad att ta professionell hjälp. Detta för att allt ska gå rätt till och att man inte ska kunna skylla på någonting om domen inte får det förväntade utfallet.

18 Sep 2018