Ökar brottsligheten i Sverige?

Mellan åren 2016-2017 (som är mätbara enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ)) har personrån ökat med 1,3 procent, och denna typ av brott mot enskild person har ökat ända sedan 2015. Om man ska svara på frågan om "brottsligheten" har ökar i Sverige, bör man för det första fråga oss om vilka brott som man menar har ökat, eller minskat.

Vilka slags brott har ökat?

Här finns ju olika slags brott, vi kanske inte upplever ekonomiska brott mot stat, kommun eller samhället lika mycket som sexuella brott, eller tvärtom. För tillfället råder det en parallell berättelse om lanet Sverige, tonsatt av flera sverigedemokrater och deras svans av anhängare. Den går ut på att tack vare invandringen till Sverige, så har brottsligheten ökat. Framför allt har brottsligheten ökat på grund av flertalet muslimer som har kommit hit. Och ser man till statistiken för anmälda brott har "brottsligheten" ökat, för alla slags brott. Mellan åren 2017-2018 ökade antalet anmälda brott med 2 procent. 2018 anmäldes alltså 1.540.000 brott, 34.800 fler brott än 2017.

Se över det egna skyddet hemma

Med tanke på den konstaterat ökade brottsligheten är det kanske dags att tänka på hur inbrottsskyddet av det egna hemmet ser ut. Är de egna fönster och dörrar tillräckligt säkra. Kan låsen förhindra en eventuell inbrottstjuv? Kanske det är alltfler som har gjort just detta, med tanke på att bland den annars ökare brottsligheten i Sveige, har just fickstölder och inbrottsstölder i bostäder och fritidshus minskar. Jämfört med 2017, hade polisen fått 9 procent färre anmälda inbrott 2018. Ändå var antalet stöld- eller inbrott så mycket som 29 procent av alla anmälningar om brott 2018. Så det är verkligen hög tid att se över de egna låssystemen. Är de tillräckligt säkra? Kan en tjuv ta sig in i din bostad? Hur skulle den tjuven kunna ta sig från din bostad med dina ägodelar?

Vilka låssystem önskar du dig?

På detta område finns det många olika lösningar på säkra lås. Det finns cylinderlås, polislås, elektroniska lås. Med elektroniska lås, behöver man en kod eller en bricka. Då förs en logg på när var och hur de olika brickorna används. Man kan även använda inbrottssäkra gallergrindar för att förhindra tjuvar, galler för fönster och kameror som fångar eventuella inbrottstjuvar. Man vill ju anlita en låssmed som man kan lita på och har förtroende för deras kompetens och kunnande. Läs mer här om du bor på Östermalm och vill få tag i en låssmed i Östermalm.

25 Aug 2019