Presentationsteknik – Med fokus på nervositeten

Nervositet kan vara något positivt – eller negativt. Det beror till stor del hur vi hanterar vår nervositet. Inom presentationsteknik lyfts nervositet upp som en viktig punkt för att nå ut med sitt budskap. 

För att hantera sin nervositet handlar det först om att identifiera vad man är nervös för. Genom att veta problemet kan man lättare hantera det. Det kan handla om att vara nervös för hur du kommer att reagera under framförandet, om ämnet du ska förmedla eller åhörarna. 

Hur kommer jag att reagera?

En återkommande punkt inom presentationsteknik är ”Förberedelse”. Det är en mycket tungt vägande punkt och med för dålig förberedelse ges ofta stor nervositet eller dåliga presentationer. Förberedelse inför att ”hur kommer jag att reagera?” handlar om att planera in pauser, planera in tid för att komma i god tid och gå igenom teknisk utrustning. Att helt enkelt minimera situationer som kraftigt kan påverka nervositeten negativt. 

Det kan vara en idé att i manuset skriva ”Läs sakta” eller ”Ta paus”. Att hålla föreläsningen i hemmet ett par gånger är även en god idé eftersom man då känner sig mer trygg i att göra det när det sedan blir på riktigt. 

Kommer jag klara av ämnet?

Nervositet kan även komma av en känsla kring att inte känna sig tillräckligt duktig inom ämnet. Även om åhörarna har kommit för att lyssna på presentationen så kan man känna sig osäker i sin roll. Tänk om någon ställer en fråga som man inte kan svara på?

Ett sätt att känna sig trygg är därför att inte bara träna på presentationen utan även ämnet överlag. Att helt enkelt läsa på mer än vad man förmedlar. Kommer då frågor som gräver på djupet inom ämnet kan man presentera svaren betydligt oftare. Låt gärna någon vän ställa så många frågor som möjligt på en timme för att se vilka frågor som eventuellt skulle kunna komma upp. 

Du kan till och med träna in ett svar som du använder i det fall du inte kan svaret. För ingen kan veta allt – även om ämnet är smalt. 

Hur kommer åhörarna att ta det?

Det är ofta lättare att hålla en presentation för en vän än att hålla detta för en större grupp okända människor. Här finns fördel att jobba med Mental träning, en ”träningsform” som många använder sig av inom presentationsteknik. För till stor del handlar det om att kunna visualisera sig själv i olika situationer och känna sig trygg i dessa. Vad händer exempelvis om du kan visualisera att alla som sitter i publiken är otroligt nervösa och är rädda för att du ska fråga dem en fråga? Kanske blir det då du som förmedlar lugn och försöker få dem avslappnade. 

26 May 2018