Rätt juridisk hjälp vid vårdnadstvist

Antalet vårdnadstvister ökar i Sverige. Det är något som kan bära många förklaringar. Många vill primärt peka på att steget till att inleda en vårdnadstvist blivit kortare och där man ser att exempelvis samarbetsproblem som skäl kommit att bli vanligt förekommande. Detta innebär att en förälder kan inleda en process mot den andre och där skälet är samarbetsproblem. Något som fyller ett stort spektrum: innebär det att sms negligeras, innebär det att föräldern inte svarar på samtal, handlar det om att föräldern i fråga inte dyker upp på överenskomna tider? Däri finns ett problem och en förklaring till varför fler vårdnadstvister äger rum i Sverige idag än tidigare.

Det finns naturligtvis även andra skäl till varför en vårdnadstvist tar vid. Om en förälder är våldsam och utgör en fara för barnen - eller den andra föräldern - så finns det definitivt anledning att söka ensam vårdnad och gå igenom en vårdnadstvist. Samma sak om en förälder är kriminell, om denne missbrukar eller lider av någon allvarlig psykisk sjukdom som kan innebära att barnen riskerar att fara illa. Vårdnadstvister kan, kort sagt, inledas av väldigt varierande skäl.

Barnens bästa är utgångspunkten vid en vårdnadstvist

Utgångspunkten från rättens sida är emellertid glasklar - oavsett anledningen till varför en vårdnadstvist inleds: man ser till barnens bästa. Barnens bästa är gemensam vårdnad och det är utgångspunkten inför varje vårdnadstvist. Det är också av den anledningen som en vårdnadstvist tar tid att lösa och där varje liten sten måste vändas på innan ett beslut kan fattas. Barnen går först.

Det man kan säga rent generellt är att en vårdnadstvist handlar om en extrem prövning för alla inblandade. Som förälder och vårdnadshavare bör man ha juridisk hjälp och man bör välja en jurist som A) har lång och gedigen vana av vårdnadstvister och B) som man känner sig trygg med. Det senare är viktig. Juristens roll blir inte bara professionell, det handlar även om ett mentalt stöd genom en känslomässig bergochdalbana.

Står du inför en vårdnadstvist?

Det gör ont att inleda en vårdnadstvist. Man strider om det man älskar mest - sina barn - och man gör det mot någon man en gång har älskat. En vårdnadstvist är ett av de tuffare områden som finns inom humanjuridiken. Framförallt så kan en vårdnadstvist vara väldigt påfrestande för barnen. Det är viktigt att dessa hålls informerade om vad som sker - men som ändå hålls utanför.

Som förälder så måste man hålla sig på en högre nivå och vara en större människa. Att exempelvis baktala den andre vårdnadshavaren är förkastligt och kan även ligga en i fatet då det räknas in under det vi gick igenom från början i form av samarbetsproblem. Håll barnen utanför, men låt dem ändå - givet ålder - veta vad som sker och varför.

Varje kommun i Sverige är enligt lag tvungna att erbjuda föräldrar samarbetssamtal. Dessa sker i syfte att förhindra en rättslig process och att en vårdnadstvist nåt domstolen. Genom konstruktiva samarbetssamtal med personer från kommunen så kan lösningar nås gällande exempelvis boende, tider, skolgång och andra viktiga frågor som man kanske inte kommer överens om. Samarbetssamtal kan lösa upp många knutar och det är alltid att rekommendera att man försöker hitta gemensamma vägar genom att delta i dessa.

Finns det ingen annan utväg så är en vårdnadstvist oundviklig. Hamnar du i den situationen så är rådet glasklart: se till att hitta rätt juridisk hjälp. Det kan göra en enorm skillnad i utgången av tvisten.

30 Jun 2021