Rörmokare - ett mansdominerat yrke

Om man lägger örat till marken och lyssnar lite kring hur könsfördelningen inom olika yrkesgrupper ser ut så låter det väldigt vackert. Fler kvinnor ska kunna arbetat inom klassiska mansyrken, vi måste locka in fler män i förskola och vård och genom att fokusera på utbildning och högre löner så kan vi göra det. Inom kort så har de mans- och kvinnodominerade yrkena försvunnit och allt är jämställt och bra…

Örat lurar ögat. Det som låter bra i teorin ser inte fullt lika bra ut i verkligheten.

Handen på hjärtat: om du ringer tio rörmokare i Stockholm för hjälp med att montera en ny toalettstol - hur många av dessa är kvinnor? Förmodligen inte en enda. Just rörmokare - eller vvs-montörer, som är den egentliga yrkesbeteckningen - är ett av de mest mansdominerade yrken som finns i Sverige. Här mätte man upp - år 2015 - att hela 99% av alla verksamma rörmokare gick på herrtoaletten snarare än den som har prefixet Dam.

Vi vill inte singla ut rörmokare i detta - andra branscher är samma andas olycksbarn - och främst så handlar det om branscher inom bygg. Snickare, montörer, installatörer och så vidare - män, män, män och åter män. Om vi tittar på kvinnornas motsvarighet till rörmokare så kan vi peka på förskolan. I en svensk förskola så räknar man - återigen år 2015 - ut att personalen till 95 % består av kvinnor.

Det är också talande att ställa dessa branscher mot varandra då man jämför ett lönekuvert från en rörmokare i Stockholm mot ett lönekuvert som dimper ner i brevlådan hos en förskollärare. Skillnaden är påtaglig - en rörmokare tjänar betydligt mer. Medan en genomsnittlig förskollärare tjänar 26.000 kronor i månaden så tjänar en rörmokare 30.700 i genomsnitt - och här är heller inte jour inräknat.

Fysiska yrken kräver män?

Man kan naturligtvis peka på att män är starkare och att vissa yrken inte är lämpade för kvinnor. En poäng finns i detta - men är den verkligen så pass stark att alla yrken som kräver lyft, bärande och ren muskelstyrka per automatik stänger ute kvinnor? Nej, hur många tyngre lyft gör en rörmokare egentligen under en vanlig arbetsdag? Jämför dessa gärna mot hur många lyft en kvinna inom vården gör under ett jobbpass.

Det handlar i det stora hela inte om fysik - det handlar om strukturer som måste brytas. En kille föds inte till rörmokare, han formas till den yrkesrollen. Det kan även en tjej göra och det är där vi måste börja. Det ska inte finnas några rena kvinnojobb och det ska heller inte finnas några rena jobb för män. Det ska finnas jobb för alla; oavsett kön.

Kan vi redan i skolan börja uppmuntra tjejer att bygga och leka med bilar - ja, då föds också ett intresse. Detsamma gäller om vi lär pojkar att vårda, visa omsorg och exempelvis leka med dockor snarare än traktorer.

27 Feb 2018