Så kan entreprenörer inspireras

Det sägs ju att vi behöver fler entreprenörer. Tiden är förbi när det fanns stora industrier som erbjöd arbetstillfällen till folket. Tiden är också förbi för livslånga anställningar och staten stod för pensionen. Numera är det helt andra anställningsvillkor, en annan form av pension och andra behov. Vi behöver människor som vågar skapa nya företag, människor som har bra affärsidéer och som vågar ta språnget ut i det okända och osäkra och starta något nytt som kan växa och gro och ge fler anställningar och arbeten.

Ett samhälle i förvandling

Vi har ett samhälle i dag som förvandlas i rask takt. Vi kommer att behöva människor och företag som tänker i nya banor som vågar satsa på miiljövänliga lösningar på framtidens behov. Vi behöver få lösningar på förnyelsebara energier, fordon som drivs av annan kraft än bensin och sedvanlig motor. Vi kommer att behöva så många nya lösningar när vi går in i nästa samhällsomvandling, och var ska vi hitta de lösningarna, de människorna som är villiga att leda nya företag? För att någon ska våga ta det ekonomiska ansvaret och språnget krävs det mod. Det krävs att man har en vision och även att man hittar rätt människor som kan stötta den som ska våga starta nya företag.

Nya ledare kräver inspiratörer

En väg som vi kan gå är att hitta inspiratörer som gör att de som kanske har en affärsidé vågar ta idén oc omvandla den till verklighet. Som tur är finns det sådana inspiratörer lite här och där. Man kan ta sig till Stockholm, alternativt bjuda in en sådan inspiratör som kan komma och inspirera människor till att ta steget ut, förverkliga sin dröm och affärsidé. Och det är fler än entreprenörer som behöver en sådan inspiration, det kan vem som helst behöva. Om man tror att människor kan göra skillnad då kan man ge inspiration till nästan vem som helst och de kan i sin tur inspirera andra till att åstadkomma förändring och bygga nya företag.

Bjud in till inspirationsföreläsning

Om du har en personal som du önskar fick ny inspiration att åstadkomma underverk kan man bjuda in en sådan inspiratör som kommer och ger personalen nya inblickar och ny inspiration. Det gäller då att man ger dem en inspiration så att de blir motiverade att åstadkomma mer på sina arbeten. Det är i så fall en mental investering om man får förnyad motivation bland sina medarbetare.

26 Apr 2019