Svårt att få tag i en hyresrätt i Stockholm

Att hitta boende i Stockholm har länge varit svårt, och det blir bara svårare. Den som ska försöka få tag i sitt första boende, antingen för att kunna flytta hemifrån eller för att man flyttar till Stockholm, har inte stora utsikter att få tag i en lägenhet. Att köpa en bostadsrätt är en omöjlighet för de flesta, och köerna för att få en lägenhet via Stockholms Bostadsförmedling eller någon av de andra bostadsköerna växer för varje år.

2018 stod det drygt 636 000 människor i bostadskön, och snittiden för att få en lägenhet i Storstockholm är drygt tio år. Den som vill ha en lägenhet i Stockholms innerstad får räkna med en snittid på sjutton år, och i Gamla Stan är kötiden 31 år! Eftersom köerna hela tiden växer kommer även kötiderna att göra det, och enligt bostadsförmedlingen kan den som idag ställer sig i bostadskön i värsta fall få räkna med en kötid på hundra år för att få en lägenhet i innerstan.

Att bo – en självklar rättighet?

Självklart kan man inte räkna med att komma till stan och direkt få en lägenhet innanför tullarna. Stockholm är en attraktiv stad och många vill bo här, helst i innerstan. Det är ju ingen mänsklig rättighet att bo centralt i Stockholm, och kanske är det bara att acceptera att det är de med längst kötid, alternativt med mest pengar på fickan, som kan flytta in i de attraktivaste lägenheterna.

Däremot borde det vara en mänsklig rättighet att ha någonstans att bo. Ett eget hem är nyckeln till ett självständigt liv, och alltför många unga får skjuta upp sitt vuxenblivande betydligt längre än vad som var fallet för deras föräldrar. Självklart borde man bygga fler billiga bostäder i Stockholm, något som bara kan åstadkommas genom politiska initiativ, eftersom det helt saknas incitament och möjligheter för byggbolagen att bygga och hyra ut billiga bostäder.

Alltför få lägenheter kommer ut på hyresmarknaden

Det är mycket rundgång på bostadsmarknaden. Bostadsrätter säljs mellan bostadsrättsinnehavare eftersom knappt någon har råd att ta sig in på marknaden, men även på hyresmarknaden råder det stiltje. Alltför få lägenheter släpps iväg till den öppna kön, i stället säljs kontrakten svart, en verksamhet som visserligen är förbjuden men samtidigt svår att komma åt. Många som står i bostadskön blir förbisprungna av människor som inte drar sig för att betala svarta pengar för ett kontrakt.

Ombildning av hyresrätter ökar kötiderna

Samtidigt sjunker också andelen hyresrätter i Stockholm genom att de ombildas till bostadsrätter. En ombildning till bostadsrätt är en riktig vinstlott för den som bor i en hyreslägenhet, eftersom man får lov att köpa sin lägenhet till ett pris som bara är ungefär 75% av marknadsvärdet, och sedan kan sälja den betydligt dyrare. För många hyresrätter att hoppa på tåget när de blir erbjudna av bostadsbolaget att köpa loss sin lägenhet. Det är lätt att få banklån vid en ombildning, eftersom priset säljs under marknadsvärdet och man därmed slipper betala en kontantinsats.

Ta hjälp av en ombildningskonsult vid ombildning

Om du bor i en hyresrätt och får möjlighet att köpa din lägenhet är det antagligen en bra affär du kommer att göra, eftersom det blir allt svårare att byta sitt hyreskontrakt om du får behov av större eller mindre bostadsyta. Med en bostadsrätt har du helt andra möjligheter att köpa och sälja din bostad, eftersom merparten av lägenheterna (56%) i Stockholm är bostadsrätter.

Om du är intresserad av en ombildning ska du och dina grannar först och främst kontakta en ombildningskonsult i Stockholm, som kan hjälpa er att göra en bedömning av era möjligheter till ombildning och även vilka kostnader och vinster det skulle medföra.

5 Jul 2019