Tillhör inte tänderna kroppen?

Vi föds alla olika och vi har olika genetiska förutsättningar att anpassa våra liv efter. Vissa är starkare rent fysisk, andra har en starkare mentalitet, en tredje person kanske är smartare än den fjärde. Olikheterna är det som i många fall skapar ett bättre samhälle. Lär vi oss att dra nytta av varandras styrkor snarare än att peka på alla svagheter så har vi kommit en bra bit på väg mot en bättre värld. Det vi tänkte titta på här är dock ett problem som i allra högsta grad missgynnar de som har en liten plånbok.

är det verkligen rimligt att du som föds med sämre tandstatus ska betala väldigt mycket mer pengar i tandläkarkostnader än vad en person med bättre tänder får göra. Vi kan inte påverka det genetiska lotteriet och därför borde också systemet ses över. En tandläkare ska alla kunna besöka - oavsett storlek på plånboken

Vi ska tala om tandvård och vikten av att kunna besöka en tandläkare utan att den egna ekonomin åker på en riktig käftsmäll. Vad händer om du bryter ett ben eller en arm? Om du är ute och går i Solna, halkar på en isfläck och känner att handleden förmodligen har gått av - hur ser lösningen ut? Jo, du åker till akuten, du kanske får sitta och vänta någon/några timmar och därefter så opereras du och inom loppet av några månader så är du tillbaka i god vigör igen. En operation som vi samtliga finansierat genom vår skatt. Men, vad händer om fallet slutar med att du slår ut dina tänder - vad sker om du saknar en olycksfallsförsäkring - då du är ute och promenerar i Solna. Det kommer att kosta dig väldigt mycket pengar att besöka en tandläkare och få nya tänder insatta. Det är också den orättvisa vi vill ska ta lite mer plats i debatten.

En tandläkare borde bekostas på samma sätt som en kirurg

I vårt exempel skedde en olycka och där kan en tandläkare bekostas via en olycksfalls/hemförsäkring. Men, vad händer om tänderna i fråga kommer som en följd av sämre genetik? Där tvingas en person betala för, så att säga, det genetiska, dentala arvegods som vandrat i släkten genom generationer. Orättvist, enligt oss. Ingen ska behöva betala dyra pengar för en tandläkare i exempelvis Solna enbart för att man fötts med sämre tänder än någon annan. Två saker fungerar som argument mot vår tes:

  1. en tandläkare har egen prissättning. I synnerhet i Stockholm så finns en varierande prisbild och detta som en följd av konkurrensen. Man har större chans att hitta en prisvärd tandläkare om det finns ett större urval av verksamma sådana. Men, det finns också flera tandläkare där vars priser verkligen kan diskuteras.
  2. vi har fri tandvård i Sverige. Fram till dess att man fyller 23 år så har vi vår tandvård bekostad av staten; något som gör att man kan besöka en tandläkare och korrigera alla sina problem utan kostnad. Efter att man fyllt 23 så har vi tandvårdsstöd av varierande storlek också. Det är bra - men vi anser att det inte är tillräckligt.

Kort och gott: i och med att tandstatusen till stor del beror på genetiken så borde också kostnaden för en tandläkare baseras på de egna förutsättningarna. Det är inte rimligt att en person ska betala extremt mycket pengar medan en annan - trots minimal tandskötsel - inte behöver betala någonting. Som det är idag så ler tandfen enbart mot några få utvalda.

Exempel på privat tandvårdsklinik: https://www.tandläkaresolna.nu.

16 Feb 2018