Vårdnadstvisterna ökar i Sverige

En skilsmässa är alltid någonting som drabbar de inblandade hårt. Man har lovat varandra att alltid hålla ihop och då man inte klarar det så handlar det om en personligt nederlag. Därmed inte sagt att en skilsmässa behöver vara olycklig. Livet pågår, vi utvecklas och ibland så växer vi ifrån varandra; det kan vara så att man bara växt åt olika håll och att man vill olika saker med sina liv - då är också en skilsmässa naturlig och blir båda parter till gagn.

Vi ska egentligen fira skilsmässan som sådan; att vi har den möjligheten - som förr inte fanns - är värt att uppmärksammas och är ett tecken på att vi lever i ett progressivt samhälle.

Den lyckliga skilsmässan å sido dock och vi åsidosätter även det faktum att vi är lyckliga nog att ha den möjligheten. Vissa skilsmässor är allt annat än lyckliga. Tvärtom: frågar man en jurist inom familjerätt om vilken typ av tvist som är värst att hantera så kommer denne att svara att just en skilsmässa i allmänhet är tuff och en skilsmässa med barn inblandade i synnerhet är bland det tuffaste man kan vara anlitad för.

Ledsen flicka sitter i trappa med gosedjur

En jurist inom familjerätt I Stockholm behövs

Tyvärr så är vårdnadstvister idag relativt vanliga. Faktum är att de dessutom ökar för nästan varje år. Mellan år 2007 och år 2016 så skedde nästan en fördubbling av vårdnadstvister och ser man till detta så finns det en hel del frågor att ställa.

Kommer denna oroväckande utveckling att fortsätta - kommer det att krävas fler jurister inom familjerätt i exempelvis Stockholm som måste vara specialiserade; finns det något som kan bromsa upp och hur ställer sig egentligen staten till detta faktum? Vi går igenom lite kring detta och kollar hur en jurist i Stockholm - verksam inom familjerätt - upplever saken. Här är några funderingar och punkter:

  • Några konflikter är lättlösta. En del vårdnadstvister handlar om rena småsaker och skulle egentligen inte behöva föras in i statistiken. Som jurist inom familjerätt i Stockholm så kan det handla om att bli anlitad för att bidra med en stämningsansökan mot den andre föräldern - som sedan långt tillbaka är frånvarande och inte vill ha kontakt med barnen - enbart för att kunna få ut ett pass till barnen. Sådana ärenden är inte ovanliga. Ibland så vill en förälder, av ett eller annat skäl, inte vara närvarande i barnets liv och därmed också, än mindre, ha vårdnaden.
  • Det tar för lång tid. En allmän uppfattning kring en vårdnadstvist är att det tar för lång tid. Här kan man som jurist inom familjerätt i Stockholm ställa en motfråga: vill man att det ska gå fortare och vill man att en dom ska falla utan utredning? En vårdnadstvist måste utredas och det måste göras grundligt. Man kan definitivt ha synpunkter på att det kan ta för lång tid innan ärendet tas upp i exempelvis Hovrätten i samband med en överklagan. Men, rent initialt och utredningsmässigt så måste det ta tid.
  • Många vårdnadstvister sker i onödan. Många konflikter sker som en hämnd mellan föräldrarna. Man ser alltså inte till barnens bästa; man ser till vad som är bäst för sig själv. Om det handlar om att man själv har blivit sviken - otrohet exempelvis - så är detta naturligtvis förkastligt och moraliskt ruttet av den andre föräldern. Men: det behöver inte innebära att denne är en dålig förälder och att denne inte är lämplig som vårdnadshavare, eller hur? Där har en jurist inom familjerätt ett stort ansvar i att försöka få sin klient att inse att denna typ av vårdnadstvist inte leder någonstans.
  • Umgängessabotage är vanligare. En annan sak som ökat under de senaste åren handlar om umgängessabotage. Något som kan slå tillbaka rejält och innebära att man förlorar vårdnaden som förälder. Som förälder så har man rätt att umgås med sina barn - även om man inte står som vårdnadshavare. Detta enligt umgängesrätten. Om detta inte möjliggörs - barnet blir alltid sjukt, barnet har alltid annat inplanerat och så vidare - så kan det handla om ett umgängessabotage. Detsamma om man som föräldern ideligen och upprepat väljer att smutskasta den andre föräldern inför sina barn. Man måste vara en större människa än så.
  • Kommuner i Sverige erbjuder hjälp. Vid en vårdnadstvist så erbjuds man alltid hjälp från den kommun man bor i. Detta i syfte att reda ut tvisten innan den når domstol. Genom att delta i samarbetssamtal som sker i regi av kommunens familjerätt. Påfallande många tvister hittar lösningar genom dessa samtal och kanske är det dessa som är framtidens melodi? Genom att låta varje kommuns Familjerätt få jobba vidare med denna kostnadsfria lösning så kanske statistiken kan närma sig de mer normala nivåer gällande vårdnadstvister som förr fanns?
5 Feb 2020