Växer verkligen ohälsan i samhället?

Det debatteras flitigt i vårt land om ohälsa som det heter, när man mår dåligt. De är lite luddigt begreppet med ”ohälsa” – menas det när man allmänt är på dåligt humör? Menas även att den som lider av ADHD, asperger, autism även har ohälsa? Eller menar man verkligen psykiska sjukdomar som OCD, tvångstankar, Tourettes syndrom eller verklig depression? Beroende på vad man menar med ”ohälsa” kan man ju komma fram till olika saker. Menar man alla dessa saker med ”ohälsa”, ja då ökar den ju, särskilt bland unga, som allt oftare blir betecknade med ADHD, och autism, och Aspergers.

Dagens ungdomar mår tydligen inte bra

Men dagens unga mår inte bra, de mår dåligt, har ont i magen, ont i huvudet och drabbas av kroppshets, provångest och så vidare. De visar mågna rapporter som har mätt ungdomars mentala hälsa, bland annat Stockholms stadsmissions egen rapport om ungdomars mående. Var fjärde ung som är mellan 18-25 mår dåligt men nästan hälften av dem söker ingen hjälp. Varför inte ungdomarna mår bra, när vi har så hög levnadsstandard, kan vara lite svårt att förstå.

Kanske en förklaring kan vara att vi lever i en värld där allt går snabbare och människan åsidosätts. Vi förändras ju inte lika snabbt som utvecklingen går. Det sägs att vi människor är mer skapta för stenåldern, vi fungera ungefär på samma sätt, och tänker man på stenåldern, är ju tempot hysteriskt snabbt. Inte så konstigt om människor mår dåligt då. Vi passar ju egentligen inte in. Inte så konstigt om vi behöver allt fler robotar som gör jobbet när allt ska vara så perfekt hela tiden. Och det är ju inte så konstigt om vi behöver alltmer terapi ifall vi mår så dåligt och passar så dåligt in i den värld som vi lever i.

Alla unga borde få behandling

Med tanke på hur dåligt ungdomarna mår, oberoende varför de mår så dåligt, borde de alla få chansen att få gå terapi och få hjälp med sin psykiska ohälsa. Det är inte särskilt enkelt samtidigt till att få hjälp för alla dessa ungdomar som mår dåligt. Det finns en brist på duktiga psykologer. De som arbetar på barn- och ungdomspykologimottagningarna i sverige vittnar om långa köer. Av den anledningen borde fler mottagningar startas och som går under landets landsting och inom den medicinska vården. Detta är ju en angelägenhet för alla som bor i Sverige. Det finns ju möjlighet att gå en privat klinik. Här kan du läsa om en: https://mindcompanion.se.

6 Jun 2019