Vikten av de personliga assistenterna

Att de som är paralyserade eller förlamade, delvis handikappade, eller vad det nu är som gör att man behöver personliga assistenter, inte ska få leva som oss andra – var ju själva tanken med att införa personliga assistenter åt denna grupp av människor. Tanken med att ge dessa människor hjälp med allt som de inte kan göra på egen hand var ju för att göra det möjligt så långt det bara går, att låta dem få leva ett liv som vi andra kan. Vi, som samhälle tog beslutet (via de politiker som vi har valt att representera oss) att vi tillsammans skulle betala för de personliga assistenterna genom skatterna som vi betalar via de inkomster som vi får genom att arbeta.

Det innebär det att ta bort personliga assistenter

Att då ta bort de personliga assistenterna är ju som att kasta denna grupp av människor tillbaka till typ 1800-talet. Då satt de handikappade inomhus, utan möjlighet att komma ut. Det är som att kasta oss alla tillbaka till en tid när man låste in de handikappade. Då kunde de knappt göra någonting utomhus, mer än sitta stilla i en rullstol och betrakta en trädgård (på sin höjd). När man införde LSS 1994, ville man ju göra de handikappade friare att kunna komma ut, handla, åka ut och bada och allt man nu ville göra. Med en personlig assistent kunde de göra en massa saker. De kunder till och med arbeta, de kunde studera och göra roliga saker på sin fritid. För några år kunde de leva och arbeta (nästan) som andra människor. De vågade skaffa barn, vågade ha husdjur eftersom de visste att de fick hjälp med sådant som de annars inte skulle ha klarat av. Nu är man rädd att  dessa tjänster ska tas bort. Även om lagen inte är borta, har man minskat ekonomin till uppfyllandet av lagen. Och utan pengar, ingen verksamhet.

Ännu finns det verksamhet som ger assistens

Det finns fortfarande verksamhet som ger äldre som är handikappade och unga människor med olika begränsningar möjligheten att under några dagar få leva som alla andra. Är man till exempel rullstolsbunden kan man ansöka om hjälp enligt lagen om LSS. Då kan man få en person som kommer och hjälper en med alla ens personliga behov. Det kan vara någon som kommer och handlar mat åt en, gör maten åt en. Tar en med utomhus, så att personen som kanske är i arbetsför ålder ska kunna arbeta. Läs mer här.

2 Apr 2019