Vilket språk talar din målare?

Den globalisering vi ser idag är ur många avseenden väldigt positiv; världen har blivit mindre, mer öppet och vi ser att Europa - på många sätt - är mer enat. Det är bra. Men, det finns även baksidor av medaljen, baksidor som på sikt kan komma att drabba oss i Sverige väldigt negativt. i synnerhet inom byggbranschen. Alla känner väl någon som arbetar som exempelvis målare, som snickare, som rörmokare och så vidare.

Det talande i detta - och dit vi vill komma - är att Sverige är mitt i en högkonjunktur; vi bygger mer bostäder, vi expanderar och sysselsättningen är hög. Inom byggsektorn - i synnerhet i Stockholm fullkomligt skriker man efter arbetskraft. De stora drakarna får in jobben med att bygga nya bostäder, de tar in mindre underentreprenörer som i sin tur kan anställa fler personer. Idel positiva saker - om det inte vore för den svarta arbetskraften.

Det sker lite för dåliga kontroller på byggen i Sverige. Det kan alltså finnas ett scenario där en stor entreprenör tagit in en mindre målerifirma; en målerifirma som enbart har utländsk arbetskraft och där flera av dessa målare i Stockholm också arbetar för svarta löner - låga sådana.

Viktigt med lika löner för målare i Stockholm

Det mesta handlar om pengar. Skulle en svensk firma - med enbart svenska målare - lämna ett anbud på samma jobb så skulle deras offert vara väldigt mycket dyrare. Detta då en svensk målare jobbar mot kollektivavtal och har ett helt annat värde. Förstå oss rätt - alla är lika värdefulla; men vi värderas olika.

“ Det krävs hårdare kontroller. Den svarta arbetskraften måste försvinna. Dessutom så ska en utländsk målare tjäna lika mycket som en svensk - lönedumpning är en väldigt farlig utveckling som inte för någonting positivt med sig “

Kan en polsk målare åka till Sverige och höja sin lön markant jämfört med lönen i Polen så kommer han också att göra så - skillnaden är att den nya lönen är avsevärt mycket lägre än vad en svensk målare skulle tjäna vid samma arbete i Stockholm. Två faror syns direkt:

  • En svensk målare blir sysslolös. Vad händer då högkonjunkturen ebbar ut? Just nu får de flesta inom byggsektorn uppdrag - men vad händer då mer konkurrens uppenbarar sig? Troligt är att en större entreprenör även så kommer att välja med plånboken snarare än att ge en, dyrare svensk målare uppdrag.

 

  • Lönerna sänks. För att en svensk målare ska kunna konkurrera med en utländsk målare så kommer lönanspråken behöva sänkas. Något som knappast är välkommet hos alla familjer i Sverige.

Den enda lösningen som finns, enligt oss, är lika lön för lika arbete. En målare, oavsett härkomst, som arbetar i Stockholm ska tjäna lika mycket som en svensk. Till detta krävs hårdare kontroller. Den svarta arbetskraften - som påminner mycket om ren människohandel - måste försvinna. Först då kan vi njuta frukterna av den fria rörlighet som det nya Europa fört med sig.

30 Dec 2017