Blogg

Sida 2

RSS

Det behövs mer handledning till socionomer

27 maj 2019

Är det någon som minns "fallet Louise" som togs upp i Sveriges Television. Nu är det inget unikt, egentligen med fallet Louise. Tyvärr finns det alldeles för många fall som liknar hennes. Vi återberättar en del av det som ingick i det som Sveriges Television återgav i hennes fall. Fallet Louise, handlar om en flicka när man aldrig namngav henne för att skydda hennes identitet. Hon blev systematiskt utnyttjad och våldtagen av sin egen pappa.

Vanvården fortsatte trots anmälningar om den

Gång efter gång hade olika anmälningar kommit in om hennes fall, om pappan som var psykiskt sjuk och som vanvårdade henne. Vid ett enskilt tillfälle hotade han med att döda både sig själv och dottern "Louise", till socialtjäntsen. Trots hans verbala hot, fick han behålla vårdnaden om sin dotter utan att socialtjänsten följde upp frågan alls. 

För alla som känner till lagen när det kommer till Socialtjänstlagen, säger den bland annat att "vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas" och "vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande". I det här fallet hade socialtjänsten verkligen inte ens berört vad som kan ha varit bäst för "Louise". Hur kan man överhuvudtaget tänka att det är bra för ett barn att bo med en pappa som hotar med att ta livet av sig själv och henne?

Programmet fick stor kritik

Sveriges televisions program fick mycket kritik, trots att de i Uppdrag granskning pekade på vad många fler än "Louise" fick utstå i vanvård, med övergrepp och våld, liksom många, många fler i Sverige, för att socialtjänsterna i många kommuner inte bryr sig om vad som helt uppenbart inte är "barns bästa". Här behövs det mycket mer handledning för socionomer. Framför allt skulle det behövas en rejäl reformation av kommunernas socialtjänster. Framför allt önskar man sig en annan politik, som inte bara såg på människor som en siffra i en statistik, som en utgift för kommunerna, utan såg på människor som de unika varelser som de är, och på alla barn med de särskilda behov som de har av skydd. För när det kommer till brott mot barn, är det bara socialtjänsten som kan skydda dem, om det inte finns några föräldrar som klarar av att skydda dem på egen hand. Polisen har inga resurser att hjälpa barnen, det har heller inte Bup eller någon barnpsykolog. Det är endast socialtjänsten som har den skyldigheten enligt lagen.

Dags att subventionera tandimplantat?

16 maj 2019

Vissa saker gör ont att se. Vårt samhälle är inte rättvist, även om vi är bättre än många andra länder så finns det orättvisor som måste belysas. Först då dessa frågor hamnar i strålkastarljuset så kan man nå en förändring och skapa ett bättre samhälle för alla. I Sverige så ökar klyftorna mellan fattiga och rika snabbare än i något annat europeiskt land och vi har idag fler miljonärer än någonsin tidigare.

Samtidigt så finns det också fler personer som lever under existensminimum - eller farligt nära - och som aldrig kan unna sig någonting; dagarna blir en kamp för att överleva och både kronor och ören måste vändas på för att överleva. Det är också dessa personer som drabbas hårdast vid sjukdomar och som heller inte har råd att bli sjuka. En sjukskrivning innebär idag att man faller bortom det skyddsnät som demonterats utan att någon egentligen märkt det; man kan tappa jobbet, man blir utan inkomst och man blir - snabbt och utan pardon - utförsäkrad.

Alla blir sjuka, men alla har inte råd att bli det - det är en sjukdom som drabbat Sverige och där vi alla måste bidra med vaccineringen. Hur många fattiga har råd att gå till en tandläkare, hur många personer i Stockholm har struntat i sina kallelser till sin tandläkare endast av ekonomiska skäl? Det är fler än någon vågar gissa. Vi skulle även säga att en subventionerad - kanske fri - tandvård skulle vara en sund idé. På samma sätt som den är fri upp till 23 år ålder så borde den även vara det för vuxna.

Varför? Jo, för att friska tänder motverkar följdsjukdomar som i sin tur kostar samhället mycket pengar. Om man inte sköter sina tänder eller har en budget där ett besök hos en tandläkare inkluderas så kan det på sikt leda till att man drabbas av exempelvis cancer; en sjukdom som är dyr att behandla och som dessutom är dödlig.

Tandimplantat är dyrare och således inte för alla

Vi ska även peka på rätten till bästa tänkbara vård. Om en fattig person tappar sina tänder - som en följd av exempelvis sjukdom och/eller medicinering så finns det inte alls samma urval gällande lösningar. Det kanske inte finns någon lösning överhuvudtaget. En rik person kan välja mellan tandproteser eller tandimplantat och där det senare är den överlägset bästa lösningen vid tandlossning (givet att man har ett starkt käkben).

Ett tandimplantat är emellertid dyrt och handlar det om flera tänder som ska ersättas så bär det en väldigt hög kostnad som få fattiga kan betala. Tandvårdsbidraget räcker inte på långa vägar. Allvarligt talat. Vi vet att många tandläkare i Stockholm har förmånliga avbetalningsplaner för tandimplantat och vi vet att många anser att den vård de erbjuder inte ska avgöras av hus tjock plånbok man har. Men, varför ens göra det till en fråga? Finns det så bra lösningar som ett tandimplantat så borde det vara en lösning för alla - fattig som rik - i Stockholm.

Så kan entreprenörer inspireras

26 apr 2019

Det sägs ju att vi behöver fler entreprenörer. Tiden är förbi när det fanns stora industrier som erbjöd arbetstillfällen till folket. Tiden är också förbi för livslånga anställningar och staten stod för pensionen. Numera är det helt andra anställningsvillkor, en annan form av pension och andra behov. Vi behöver människor som vågar skapa nya företag, människor som har bra affärsidéer och som vågar ta språnget ut i det okända och osäkra och starta något nytt som kan växa och gro och ge fler anställningar och arbeten.

Ett samhälle i förvandling

Vi har ett samhälle i dag som förvandlas i rask takt. Vi kommer att behöva människor och företag som tänker i nya banor som vågar satsa på miiljövänliga lösningar på framtidens behov. Vi behöver få lösningar på förnyelsebara energier, fordon som drivs av annan kraft än bensin och sedvanlig motor. Vi kommer att behöva så många nya lösningar när vi går in i nästa samhällsomvandling, och var ska vi hitta de lösningarna, de människorna som är villiga att leda nya företag? För att någon ska våga ta det ekonomiska ansvaret och språnget krävs det mod. Det krävs att man har en vision och även att man hittar rätt människor som kan stötta den som ska våga starta nya företag.

Nya ledare kräver inspiratörer

En väg som vi kan gå är att hitta inspiratörer som gör att de som kanske har en affärsidé vågar ta idén oc omvandla den till verklighet. Som tur är finns det sådana inspiratörer lite här och där. Man kan ta sig till Stockholm, alternativt bjuda in en sådan inspiratör som kan komma och inspirera människor till att ta steget ut, förverkliga sin dröm och affärsidé. Och det är fler än entreprenörer som behöver en sådan inspiration, det kan vem som helst behöva. Om man tror att människor kan göra skillnad då kan man ge inspiration till nästan vem som helst och de kan i sin tur inspirera andra till att åstadkomma förändring och bygga nya företag.

Bjud in till inspirationsföreläsning

Om du har en personal som du önskar fick ny inspiration att åstadkomma underverk kan man bjuda in en sådan inspiratör som kommer och ger personalen nya inblickar och ny inspiration. Det gäller då att man ger dem en inspiration så att de blir motiverade att åstadkomma mer på sina arbeten. Det är i så fall en mental investering om man får förnyad motivation bland sina medarbetare.

Hur blir man en bra försäljare?

25 apr 2019

Oavsett vad man tycker om försäljare finns det väl egentligen ingen som ifrågasätter att de behövs. Försäljare är ju inte bara de där personerna som ständigt ringer dig i mobilen och inte ger upp förrän du vänligt men bestämt avböjt erbjudandet om nytt elavtal/telefonabonnemang/hemförsäkring. Tjejen i skobutiken som hjälper dig att hitta nya skor till barnen, eller mannen som med stor entusiasm guidar dig fram till rätt router i elektronikbutiken är ju också försäljare, liksom mäklaren som hjälper dig att få ett bra pris för din bostad. Hela vår ekonomi är i grunden beroende av försäljare och världen skulle se helt annorlunda om vi inte hade personer som uppskattade försäljarrrollen.

En bra försäljare har en genuin önskan att hjälpa människor, men också så klart en drivkraft och övertygelse om att produkten han säljer är bra och en vilja att övertyga andra om detta. En bra försäljare är lyhörd, empatisk och nyfiken på andra människor, men också duktig på att övertyga andra om sitt sätt att se på saken. Det är viktigt att kunna läsa av människor och fundera ut hur de tänker, för att på bästa sätt kunna övertyga dem om förträffligheten med den produkt man vill sälja. Rådgivning är ett ledord inom modern försäljning.

Erfarenhet, utbildning, kön och ålder har liten betydelse

När man ska rekrytera försäljare ska man inte stirra sig blind på faktorer som erfarenhet, utbildning, kön och ålder. Det finns inga studier som pekar på att en äldre försäljare presterar bättre än en yngre, eller att en person med högre utbildning är mer lämplig. Det handlar snarare, lite flytande, om att ha det där ”lilla extra” som är så svårt att sätta fingret på. En försäljare kan också prestera bra några år för att sedan helt tappa sin förmåga.

Experter på modern försäljning pekar på fem viktiga egenskaper hos en bra försäljare. De är:

 • Ego – alltså viljan att vara bäst och att vinna

 • Empati – att kunna läsa av och förstå kunderna och hjälpa dem att göra en bra deal

 • Förmåga att hantera motgångar – det finns många sätt att hantera motgångar. En bra försäljare drar lärdom av motgångarna och låter sig inte nedslås av dem.

 • Vilja att hjälpa andra – en bra försäljare försöker aldrig lura på en kund något man inte tror är bra för kunden.

 • Självdisciplin – att ha ordning och reda på kunder, affärer

Hitta försäljare genom rekrytering i Stockholm

Att hitta rätt försäljare till sitt företag kan vara svårt. Det finns många bra försäljare i Stockholm men det är också hård konkurrens om toppnamnen. Många av de bästa försäljarna trivs med sina jobb och byter inte om man inte verkligen kan locka med en intressant produkt och stor möjlighet att utveckla försäljningen inom området. Dessutom vill man ju ha en försäljare som har ett intresse och en passion för området. För att få hjälp med rekrytering i Stockholm kan man vända sig till en rekryteringsfirma, som tar hand om de första urvalen, gör intervjuer, headhuntar och tar fram en liten grupp lämpliga kandidater. Det är ett bra sätt att spara tid och samtidigt göra rekryteringen mer effektiv.

 

Kurs i trädgårdsanläggning ger nysvenskar jobb på Värmdö

11 apr 2019

trädgård, rabatt, arbete

Det finns en rad arbeten där kunskap i svenska språket inte är extremt viktigt. Arbeten där nysvenskar kan få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. På Värmdö genomförs löpande utbildningar för personer utan svenska som modersmål mot att bli kunniga inom trädgårdsarbete.

Vilka kurser som Komvux erbjuder varierar mellan olika kommuner. På Värmdö har man valt att dela upp kurserna mellan grundläggande kurser, gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och yrkesutbildningar för nyanlända. I den sista kategorin hittas ”Trädgårdsanläggare för nyanlända”. En kurs om därmed utbildar eleverna till att bli kunniga inom trädgårdsarbete och därmed bli anställningsbara inom denna bransch.

Praktik – Teori och mix

Eftersom trädgårdsarbete är ett praktiskt arbete är det även en stor del praktik. Tre dagar varje studievecka är därmed ute på en arbetsplats som ett eller annat sätt har trädgårdsarbete som huvudfokus. En dag i veckan är det teori på skolan och en dag i veckan sker utbildningen med lärare på Säby Säteri på Värmdö.

Berättigar till CSN

Någon lön ges inte så detta ska alltså inte ses som lärlingsutbildning. Däremot kan de som är berättigade till CSN få lån och bidrag därifrån. Ett annat alternativ är att man är inom etablering vilket gör att ersättning ges så länge man uppfyller kraven på utbildning/jobb.

Färdig för arbetslivet

Målet med dessa utbildningar är att eleverna ska kunna gå ut i arbetslivet med en god utbildning som gör de anställningsbara inom trädgårdsarbete. Detta antingen inom parkanläggning eller inom mindre trädgårdar. Det kan därmed både ske inom kommunens regi samt privata företag. I och med att det är arbetsplatsbelagd utbildning lär sig eleverna svenska löpande och detta speciellt inom det område de utbildar sig till.

Utöver grundläggande kunskap inom växter och olika slags odlingar ges även kunskap inom enklare trädgårdsmaskiner.

trädgårdsarbetevärmdö.se är en kompetent trädgårdmästare som erbjuder praktik för ambitiösa blivande trädgårdsmästare.

Grundkrav från SFI

För att kunna ta till sig utbildningen krävs en grundläggande kunskap i svenska språket. Det är av den anledningen man satt gränsen till att deltagarna måste ha godkänt betyg i SFI på C eller D-nivå. De som har detta och ett intresse för trädgårdsarbete kan sedan ansöka om plats på kursen.

År 2019 började utbildningen den 14:e januari.

Läs mer? Gå till Värmdö.se och sök på Trädgårdsanläggare för nyanlända. Vid frågor kring utbildningen eller intresse för andra liknande kursupplägg kan Komvux på Värmdö kontaktas. Det är de som håller i denna kurs och som även har andra praktikbaserade utbildningar så som barnskötare och vårdbiträde.

 

Vikten av de personliga assistenterna

2 apr 2019

Att de som är paralyserade eller förlamade, delvis handikappade, eller vad det nu är som gör att man behöver personliga assistenter, inte ska få leva som oss andra – var ju själva tanken med att införa personliga assistenter åt denna grupp av människor. Tanken med att ge dessa människor hjälp med allt som de inte kan göra på egen hand var ju för att göra det möjligt så långt det bara går, att låta dem få leva ett liv som vi andra kan. Vi, som samhälle tog beslutet (via de politiker som vi har valt att representera oss) att vi tillsammans skulle betala för de personliga assistenterna genom skatterna som vi betalar via de inkomster som vi får genom att arbeta.

Det innebär det att ta bort personliga assistenter

Att då ta bort de personliga assistenterna är ju som att kasta denna grupp av människor tillbaka till typ 1800-talet. Då satt de handikappade inomhus, utan möjlighet att komma ut. Det är som att kasta oss alla tillbaka till en tid när man låste in de handikappade. Då kunde de knappt göra någonting utomhus, mer än sitta stilla i en rullstol och betrakta en trädgård (på sin höjd). När man införde LSS 1994, ville man ju göra de handikappade friare att kunna komma ut, handla, åka ut och bada och allt man nu ville göra. Med en personlig assistent kunde de göra en massa saker. De kunder till och med arbeta, de kunde studera och göra roliga saker på sin fritid. För några år kunde de leva och arbeta (nästan) som andra människor. De vågade skaffa barn, vågade ha husdjur eftersom de visste att de fick hjälp med sådant som de annars inte skulle ha klarat av. Nu är man rädd att  dessa tjänster ska tas bort. Även om lagen inte är borta, har man minskat ekonomin till uppfyllandet av lagen. Och utan pengar, ingen verksamhet.

Ännu finns det verksamhet som ger assistens

Det finns fortfarande verksamhet som ger äldre som är handikappade och unga människor med olika begränsningar möjligheten att under några dagar få leva som alla andra. Är man till exempel rullstolsbunden kan man ansöka om hjälp enligt lagen om LSS. Då kan man få en person som kommer och hjälper en med alla ens personliga behov. Det kan vara någon som kommer och handlar mat åt en, gör maten åt en. Tar en med utomhus, så att personen som kanske är i arbetsför ålder ska kunna arbeta. Läs mer här.

Fler affärer med god retorik

14 mar 2019

Har du någonsin tänkt att du önskade att du hade en bättre förmåga att svara dina kunder när de klagar på dig, eller att du bättre kunde ge svar på tal när du vill argumentera för din sak? När det kommer till att avsluta affärer är det oftast argumenten och retoriken som det faller på när en affär ska avslutas. För att en kund ska förstå varför hon, eller han behöver din produkt, eller ett avtal med dig, behöver man ofta argumentera för sin sak, för sitt företag, för sina kunder. Om du då har en god retorik så har du lättare för att argumentera och få människor omkring dig att tänka som du och se saker och ting såsom du önskar det.

Tänk dig att du kunde just det

Det är fullt möjligt att lära sig retorikens ädla konst. Det finns kurser i retorik som kan träna dig, som behöver det och som vill ha en bättre retorisk förmåga, att tala så att du övertygar andra. Om du tränar dig i hur du kan lägga fram dina argument så kan du nå framgång på andra områden i livet. Säg att du får en kund som vill ha det på ett annat sätt äns om de tjänster och produkter som du kan erbjuda ser ut. Om du då har en god retorik kan du lägga fram dina argument såsom du önskar det och få kunden att inse att det är bättre med det upplägg som du har det.

Andra områden som det är bra med retorik

I alla yrken där man behöver tala med människor, bör man bli bättre på retorik. Om man har ett yrke där man behöver övertala och övertyga andra människor, då kan man träna upp sin förmåga att övertyga andra människor. Det handlar inte om att övertala människor. Det blir sällan något bra resultat av att övertala någon. Då kanske de gör något som de inte kommer att fullfölja. Då är det bättre att kunna övertyga någon som tänker annorlunda och som inte förstår exakt det som du talar om. Ibland kan det faktiskt handla om att eliminera missförstånd. Och har man en bra retorisk förmåga, kan man minska risken för missförstånd. En god retorik handlar om att vara tydlig så att andra människor förstår vad det är man säger och vad man menar.

Om du går en kurs med Per Furumo så kan du lära dig bättre retorik. Läs mer på: http://www.furumo.se.

Ett modernt samhälle ska hylla en whistleblower

5 mar 2019

En whistleblower, eller visselblåsare som vi ibland säger på svenska, är en person som uppmärksammar saker som inte står rätt till, till exempel på företaget hen jobbar. En visselblåsare trotsar kanske arbetsplatsens regler och riskerar både sitt jobb och att bli utfryst av kollegor, men anser att sanningen är för viktig för att inte världen ska få reda på den.

Genom historien har visselblåsare avslöjat såväl korruption som avlyssning, staters avlyssning eller mord på civila, miljöbrott eller brott mot patientsäkerhet på sjukhus och så vidare. Visselblåsare är på många sätt en nödvändighet för att få transparens inom ett företag eller i en rättsstat. Trots detta behandlas visselblåsare ofta som förrädare eller kriminella.

Daniel Ellsberg fick Nixon på fall

Ett exempel på en känd visselblåsare är till exempel den nu Sverigeaktuelle Daniel Ellsberg, som i egenskap av krigsanalytiker i början av 70-talet läckte hemliga dokument om USA:s krigföring i Vietnam, de så kallade Pentagon Papers, till pressen. Det var inbrottet hos Ellsbergs psykolog som ledde till Watergateskandalen och till sist Nixons avgång och åtalet mot Ellsberg ställdes in.

Ellsbergs val att läcka information blev början till slutet på Vietnamkriget, ett krig som redan kostat hundratusentals liv på båda sidor, och även att den korrupte presidenten Nixon fick avgå. Ett typiskt exempel på när en visselblåsare genom sina handlingar hjälper till att förändra historien till det bättre. Ett annat modernare exempel i USA är Edward Snowden, som avslöjade underrättelsetjänsten NSA:s övervakningssystem Prism till Wikileaks och sedan fick fly landet. PÅ svensk mark har vi Håkan Isacsson, som var den som försedde Jan Guillou och Peter Bratt med information under det som blev IB-affären. 

Korruption och lögner är realiteter även i Sverige

På många håll i världen, även i Sverige, förekommer det korruption och att företagsledningar försöker sopa oegentligheter under mattan. Det skarvas och fuskas för egen vinnings skull och i värsta fall blir oskyldiga människor offer. Visselblåsare är en roll som behövs och de som våga ta bladet från munnen ska behandlas med respekt och inte som tjallare.

Lag för att främja whistleblowing

Sedan 2017 finns till och med en svensk lag som säger att alla företag är skyldiga att ha ett system för visselblåsare. Alla anställda ska kunna gå till en oberoende aktör, ofta ett säkerhetsföretag som erbjuder en whistleblowingtjänst, och avslöja vad man vet. Att visselblåsningen inte sker internt är mycket viktigt för trovärdigheten hos ett företag. En oberoende utredare behandlar informationen och meddelar företagsledningen om man hittar något som inte stämmer.

Alla anställda på ett företag eller inom en myndighet ska känna att de kan höja rösten när de ser något som är fel. De ska inte riskera att bli av med jobbet eller att bli utfrysta av sina kollegor. En kultur där de anställda inte vågar avslöja oegentligheter är i längden inte bra för något företag, och inte heller för samhället i stort.

Ska Landstinget finansiera kosmetiska behandlingar?

26 feb 2019

Frågan om vad som bör bekostas med statliga medel är ständigt aktuell och inte minst i dagens prekära läge och politiska turbulens så blir det extra tydligt att det finns en skillnad mellan blocken (i den mån det nu fortfarande går att tala om block). Ska exempelvis museér vara avgiftsfria och betalas av staten eller ska varje besökare betala för ett besök ur egen ficka?

Klart står att antalet besökare ökade då ett besök på ett museum var fritt jämfört med då ett besök kostade pengar. Här handlar det således om prioriteringar. Vill vi spara pengar genom att dra in på kultur och därmed också få ett folk som saknar viss bildning; är vi beredda att göra olika museum till en plats exkluderade för de med pengar eller ska kulturen finnas för alla. Vi tar ingen ställning i frågan utan vi anser bara att den är väldigt intressant. Detsamma kan sägas om frågor som rör vården. Det är i Sverige en självklarhet att få den vård man behöver och där man ser att notan betalas av oss alla via skatten.

Att bli sjuk är inget val man gör, detsamma gäller kroppsliga defekter eller skador - även om livsstilen kan påverka så väljer man inte att tvingas söka hjälp. Där måste en räddning finnas och det måste finnas ett nät som fångar upp.

Åderbråck går att behandla - vem betalar?

Men, var drar man gränsen? Många lider av olika åkommor som skapar komplex; komplex som i sin tur är hämmande i det sociala livet och som blir synnerligen begränsande i vardagen. Åkommor som kan botas och som går att operera - frågan är vem som ska betala? Ska Landstinget betala för en person som lider av generande hårväxt eller av åderbråck? Båda dessa åkommor går att behandla och med fina resultat som, utan tvekan, leder till en enklare vardag för den som blivit opererad.

Vad gäller åderbråck så handlar det dessutom om att man i vissa fall också tar kostnaden från Landstingets sida. Ett åderbråck som medför olika komplikationer - tyngdhetskänsla, svullnader, bensår, eksem och så vidare - kan opereras med en nota som betalas av oss alla; handlar det däremot om åderbråck i den skepnad vi känner åkomman i fråga - ringlande vener på benen eller blå nät - så får man vackert, som patient, betala ur egen ficka.

Orättvist? Vi tar återigen inte ställning till om detta är rätt eller fel: vi säger bara att åderbråck påverkar vardagen och att det dessutom drabbar många - ungefär var tredje person. Då kostnaden för en operation ligger runt 20.000 kronor så är det en väldigt stor utgift för många att ta. Frågan blir då: är åderbråcksbehandlingar enbart till för personer med större plånböcker eller för alla? Kanske kan man dra en linje rent inkomstmässigt vid urvalet? Då vården trots allt finns så bör den också - liksom kulturen - vara för alla.

Riktiga burritos blev vägen till jobb

26 feb 2019

I dag finns flera foodtrucburritosks och restauranger i Stockholm som säljer äkta mexikanska burritos. Men så har det inte varit många år. Historien kring en av de restauranger som slog upp portarna 2017 sträcker sig enbart bak till 2015 då utbudet var extremt mindre än idag.

Att hitta en restaurang i Stockholm som har burritos på menyn är idag inte några svårigheter. De finns lite ”här och var” samtidigt som även food trucks säljer detta på större event och festivaler. Efterfrågan och utbudet är helt enkelt stort.

När en person, som idag driver en burritosrestaurang i Stockholm, kom hit för första gången 2015 ansåg han att det inte fanns ett enda ställe som sålde ”riktig” burrito. En rätt som han älskade och därmed valde han att göra något år problemet. Genom att han då var arbetslös blev det två flugor i en smäll. Han fick jobb och staden fick burritos. Uppenbarligen gick satsningen bra då han sedan kunde utöka med bland annat en till restaurang.

Första steget var en food truck och denna bil rullar fortfarande. Men med restaurangen skapas helt andra möjligheter både gällande meny och kundupplevelse.

Detta är burrito

Burrito kallas även för taco de harina och är en mexikansk maträtt från början. Den hittas däremot över stora delar av världen där det sydamerikanska köket har fått plats. Grunden är ett tortillabröd som är rullat och därmed innehåller en fyllning. Delvis kan det därmed liknas med en tacos eller ett pitabröd med fyllning. Detta utifrån ”bröd med fyllning”.

Klassisk mexikansk fyllning är svarta eller bruna bönor, ris eller kött. En måltid som både kan köpas som ”snabbmat” och på restauranger runt om i Mexico. På Wikipedia anges att skillnaden mot de burritos som kan köpas i USA ä framförallt storleken och mängden innehåll. I USA är de betydligt större och har då bland annat gräddfil, tomat, guacamole och ost.

"Lilla åsnan - burriton"

På spanska betyder Burrito liten åsna. Någon säkerhet till varför maträtten har fått namn efter djuret finns inte men man tror att det har med tortillabrödet liknar åsnas öron. Alternativt att man syftar på de bärpåsar som åsnorna använder för att transportera saker.

I Sverige har framförallt tacos varit den maträtt man förknippat med Mexico. Men steget till burritos är inte stort. Dessutom är det betydligt lättare att äta burritos på stående fot än en tacos. För några år sedan började utbudet av burritosställen öka i Stockholm. Kanske kan vi framförallt förknippa Mexico med burritos om några år och tacos får ta ett steg tillbaka.

Källa: Stockholmdirekt.se

Lämna vintern - res till Tunisien

18 jan 2019

Tunisien har alltid varit ett favoritresmål för svenskarna, med härligt väder, god mat och långa vackra stränder. Men hur ser det ut i Tunisien efter den blodiga arabiska våren som ju faktiskt startade just där? Grönsakshandlaren Mohammed Bouazizi tände eld på sig själv 2010 i protest mot sin livssituation, bristande demokrati och mänskliga rättigheter i Tunisien. Händelsen fick ringar på vattnet och ett uppror spred sig över hela landet. Folket krävde att den regerande diktatorn skulle avsättas och många dog i olika blodiga demonstrationer landet runt.

Sedan fortsatte upproret i länderna runt omkring som i Egypten, Algeriet, Libyen, Marocko och senare till Syrien, Jemen, Bahrain och flera andra länder i närheten, men Tunisien klarade övergångsperioden utan inbördeskrig, mycket tack vara en bred och offentlig debatt mellan den gamla eliten och folket. Tunisien är det land som anses klarat sig bäst efter den arabiska våren och är idag ett fredligt och demokratiskt land att besöka.

Att resa till Tunisien 

Tunisien är alltås ett solsäkert land som du kan åka till året runt, med en skön medeltemperatur på vintern på 16-20 grader. På sommaren blir det betydligt varmare klimat och temperaturen håller sig mellan 30-35 grader. De flesta reser som reser på charter till Tunisien väljer de nordöstra delarna vid Hammametviken, som till exempel Hammamet, Monastir samt Sousse. Orterna är samma stil som Grekland och Turkiet med fokus på sol och bad, men det finns även mycket att göra när det blir för varmt eller när man vill ha lite omväxling från lata dagar i solen.

Kultur, utflykter och shopping

Likt många andra nordafrikanska länder finns det massor med basarer att besöka och botanisera i. I de gamla basarkvarteren i städerna eller i turistortena kan köpa allt du kan tänka dig, till exempel kläder, skor, mattor, keramik, lädervaror och såklart färsk frukt och nötter.

Från turistorterna kan man åka med utflyktsbussar till Sahara där du kan se den romerska amfiteatern i El Djem, och se på typiska berberbostäder och grotthusen i Matmata där "Star Wars" spelades in. Men dessa utflykter kräver övernattning på grund av avståndet. På egen hand kan du till exempel ta tåget till ruinerna efter den legendariska staden Kartago och till konstnärsbyn Sidi Bou Said.

För äventyraren kan du på många orter prova på kamel- eller dromedarridning på stranden.
För den inbitne golfaren så finns det många riktigt bra golfbanor till bra priser. I turistorterna Hammamet, Monastir och Sousse ligger golfbanorna på nära avstånd från hotellområdena. 

Exotisk mat

Missa inte den härliga och exotiska maten som är en blandning av nordafrikanska och medelhavets smaker! Kryddblandningen "Tabil" finns i många rätter, och består av bl.a. vitlök, cayenne, koriander och kummin. Couscous serveras till det mesta i Tunisien. Den kryddade grytan med kött eller korv som heter "Ojja" är ett måste vid besöket. Till dessert måste du prova "Baklawa", som är fylld med hackade nötter och serveras med syrap eller honung.

Tunisisk chillipasta serveras före många måltider som förrätt som kommer in med lokalt bröd. En annan förrätt är "brik", vilket är en friterad filodeg med olika fyllningar.

Efter måltider får man ofta ett gott och fräscht mint-te att runda av de starka smakerna.

Här finns kontorshotellen i Gävle

17 jan 2019

Även om Gävle är en medelstor stad till ytan så är stadskärnan relativt liten. De flesta kontorskomplex går att nå med maximalt fem minuters bilväg från centrumkärnan. För de som jobbar på dessa kontorshotell är det självklart en stor fördel då det är lätt att ta sig till dem oavsett var man bor.

 • Teknikparken

Teknikparken ligger vid västra infarten till Gävle och har i flera år varit ett kontorshotell. Från början drevs det av kommunen men är idag i privat regi. Här samsas ca 300 företagare i en lokal som utöver kontor även har restaurang, gym, relax och lounge.

 • Drottninggatan

Det nyaste kontorshotellet ligger på Drottninggatan och öppnade i slutet av 2018. Det är det absolut mest centralt belägna kontorshotellet med enbart 20 sekunder till centrala torget. Perfekt beläget men något högre hyror än på teknikparken. Här satsar man mest på flexibla kontorslösningar där man snarare hyr en plats än ett helt kontor.

 • Erikssons lokaler på söder

Längst upp på söder hade Eriksson tidigare mycket stora lokaler. Efter stora nedskärningar stod dessa tomma ett par år innan delar av lokalerna blev företagshotell. Detta på ett område där det finns ett flertal större företag.

Snabbare och smidigare service

Att hyra ett kontor, eller bara kontorsplats, på ett kontorshotell har flera fördelar. Det är lätt att se den ekonomiska biten då man därmed kan få ett komplett kontor för 2 – 3000 kr. Att hitta centrala kontor är inte lätt men genom att hyra ett eller flera kontor i ett kontorshotell kan man snabbt få mycket bra läge. Men framförallt är det servicen som uppskattas.

 • Kontorsstädning

Du behöver inte teckna ett separat avtal med städföretaget om kontorsstädning. Det är ett enda städföretag som städar de gemensamma lokalerna och som även städar kontoret (på begäran av hyresgästen). I och med att de ändå är på plats kan man få kontorsstädning betydligt billigare än om företaget hade varit tvungen att åka ut till ett enskilt kontor.

 • Övrig städning

Kontorsstädning är generellt en tilläggstjänst som beställs utöver den ordinarie hyran. Men städning av de allmänna lokalerna ingår. Det gäller exempelvis toaletter, matrum och lounger. Som företagare kan man ett enda fokus – att jobba med det man är bäst på.

 • Utskrift/ Kopior/Fax

Att dela på den service som erbjuds är den stora fördelen. Det gäller både för kontorsstädning, övrig städning och digital service. Du kan exempelvis få wi-fi som ingår i priset, tillgång till skrivare, fax och kopiator samt postservice. Små detaljer som ändå underlättar betydligt i det vardagliga arbetet.

Lär vi oss av misstagen?

6 jan 2019

Alla gör misstag och för de flesta av oss så innebär ett sådant också en lärdom. Man vet att man gjort fel och man kan då också på ett tydligare sätt undvika att hamna i samma - eller en liknande - situation en gång till. Det gäller såväl privat som för olika företag.

Men, det är även skillnad på ärliga misstag och på misstag som sker med en tanke. Det vill säga - någonting som skett med uppsåt och där man egentligen aldrig velat bli avslöjad. Här finns det en bransch som av en händelse haft lite mer otur genom åren än andra branscher. Vilken bransch och marknad handlar det om? Låt oss ge några årtal som en ledtråd.

 • 1929
 • 1987
 • 1997
 • 2000
 • 2001
 • 2008

Rätt svar och ordet som ska in på vågrätt tio är alltså finansmarknaden och börskrascher. Samtliga dessa år har nämligen inneburit en börskrasch och alla - med undantag för 2001 där kraschen föranleddes av en terrorattack - har kunnat undvikas då de till stor del varit framkallade av tänjda regler, manipulation och, i vissa fall, otillåten handel.

Vi menar att en säkrare handel och en bättre reglering - kontroll - av marknaden hade kunnat förhindra många av dessa krascher och därmed också förhindrat att dessa drabbat de som alltid drabbas i slutändan: du, jag, din granne och alla andra vanliga Svensson över hela världen.

LEI-kod ger en bättre kontroll

Nog är nog. Ungefär så tänkte man från EU:s sida i samband med den senaste kraschen i USA där framförallt konkursen av Lehman Brothers var den droppe som fick bägaren att rinna över. Då man försökte sammanställa och identifiera alla företag och aktörer som haft någonting att göra med Lehman Brothers så upptäckte man att detta - i stort - var att anse som omöjligt. Dotterbolagens dotterbolag hade ett kusinbolag som hade ett skalbolag vars egna dotterbolag i sin tur hade… Ni förstår vad vi menar.

Det här gjorde att man agerade och ur denna aska så reste sig systemet med att använda LEI-kod. Något som - faktiskt - visat sig fungera och som - hittills, ska tilläggas - har skapat en tryggare, schysstare och säkrare handel med fonder, aktier, derivat, värdepapper och obligationer. Om vi ska beskriva hur systemet ser ut så innebär det att företag - både svenska och utländska - som handlar med exempelvis aktier ska verifieras genom att båda parter signerar en affärsuppgörelse med respektive LEI-kod.

En LEI-kod som är unik och som består av 20 alfanumeriska siffror som ingen annan kan ha. Man kommer även fortsatt att använda sig av handelsregistret i Sverige, men med LEI-kod så får man ett starkt komplement som kan användas av exempelvis Finansinspektionen eller andra, liknande myndigheter i både Sverige och utlandet.

Hur ser framtiden ut?

Det är inte alla som behöver använda sig av LEI-kod vid handel med aktier. Du och jag, exempelvis och alla andra privatpersoner är undantagna. Detsamma gäller för exempelvis enskilda företag som har en omsättning under tre miljoner kronor. Det är bra då det i sin tur skulle, så att säga, vattna ur systemet och göra handeln med aktier till en svårare procedur än den redan är.

För företag och juridiska personer dock så krävs det LEI och att man registrerar sig för att börja använda en sådan kod. På det stora hela så kommer detta att bidra till en säkrare handel som gör det lättare att identifiera företag och spåra olika transaktioner genom historien.

Vi skulle säga att det inte är en dag för tidigt. Helst skulle man arbetat fram en sådan lösning innan 2008 och därigenom kunnat förhindra svallvågorna som den finanskraschen förde med sig och där man än idag kan se europeiska ekonomier kämpa för att komma på fötter igen. Fråga en grekisk medborgare om vad han anser om LEI-kod och han kommer förmodligen att jubla då du förklarar sammanhanget.

Pappor mer inblandade i sina barns vårdnad

23 dec 2018

Antalet vårdnadstvister har mer än fördubblats under de senaste 10 åren; 2005 var de 2.628, jämför då med antalet som var 2014 då de var så många som 5.692. Fortsätter de att öka i samma takt kommer vi snart att både ha en stor brist på erfarna advokater och brist på tider i tingsrätterna för att ta itu med dessa vårdnadstvister. Det är på många sätt synd att oenigheterna ökar när det kommer till barns vårdnad, umgänge och boende. Det är trist då de blir rättsfall. I framtiden kan det uppstå stora behov av att det finns kompeteneta advokater inom alla rättsfall. Många som är berörda i dessa vårdnadstvister, efterfrågar myndigheter som kunde hjälpa föräldrar som inte kan komma överens, om möjligheter att medla i dessa fall. Man tänker sig att det på så sätt skulle kunna undvikas att bli en rättslig process om det fanns någon myndighet som kunde medla mellan tvistande föräldrar.

Behov av advokater som tar strid för barns rättigheter

Det finns ett stort behov av advokater som tar strid för barns rättigheter i de fall när föräldrar strider om barns boende, vårdnad och umgänge. Det är som om föräldrarna i dessa vårdnadstvister förlorar perspektivet för sina egna barn och tvistar om oviktiga saker, när det faktiskt är viktigt att barn skyddas om de blir utsatta för våld, övergrepp och misshandel. Är den ena föräldern missbrukare, kriminellt eller narkoman, är det givet att det inte är bra för barn att växa upp i en sådan miljö. Det enda sättet att skydda de barnen är att inte den som brukar våld eller övergrepp mot sitt barn, är att de inte har vårdnaden om sina barn, eller boendet och att de har ett begränsat umgänge tillsammans med andra. Som förälder kan man faktiskt hålla kontakten med sina barn via telefonsamtal, via brev och på andra sätt hålla uppe kontakten med sina egna barn.

Mer närvarande pappor viktigt

Att pappor vill vara närvarande i sina barns liv måste ju ändå ses som något positivt, men i detta "positiva" måste vi samtidigt inte glömma barnets perspektiv. Ett barn, har åtminstone enligt FN:s barnkonvention, rätt till ett liv fritt från våld, övergrepp och vanvård. Ett barn har rätt till att få bo i trygghet, få stimulans, en bra skolgång och meningsfull fritid. Här måste man väl ändå anse att barnens rätt till en trygg tillvaro måste vara viktigare än föräldrars rätt till sina barn.

Är det fel att genomföra en hårtransplantation?

29 nov 2018

Frågan om olika typer av behandlingar och skönhetsingrepp är en komplex sådan. Å ena sidan så borde man duga precis som man är och inte operera sig enbart för att normen utanför kräver det. Ser ett ungt barn att normen tydligt säger att man ska vara smal, att man ska ha vita tänder, att man ska ha ett perfekt hår och så vidare så kommer också barnet i fråga att vilja leva upp till alla dessa ideal. Det kan ske genom att man bantar, att man svälter sig och att man därigenom utvecklar ett osunt förhållande till både mat, träning och till den egna kroppen. Det är inget påstående - det är en absolut sanning och ett vedertaget faktum.

Å andra sidan dock: vem vill inte se så bra ut som möjligt? Menas med detta, om man som man exempelvis alltid varit väldigt tillfreds med sitt hår och plötsligt ser vikarna börja komma, se hur luggen smyger sig bakåt likt en skrämd katt eller börjar se konturen av ett ägg i bakhuvudet - ska man då låta saken bero eller ska man agera?

Det är en svårare fråga då man i många fall identifierar sig själv med det hår man en gång haft. Det kan skapa en livskris. Vi tycker att det är självklart att man ska kunna agera i det läget och där är en hårtransplantation, något som blossat upp som ett självklart alternativ.

Dagens metoder ger bättre resultat

Här ska man veta att alternativen är långt ifrån säkra och långt ifrån bra. För, hur har man som man kunnat få sitt hår tillbaka? Peruker är en lösning, tupéer en annan och en tredje handlar om att kamma över den del där håret slutat växa. Ingen av dessa ser speciellt bra ut.

En hårtransplantation har också haft nackdelar. Dels så har håret ofta varit tunnare och av en annan kvalitet. Även om det kanske börjat växa hår så har man kunnat se att en hårtransplantation har genomförts; det har, helt enkelt, sett oäkta ut. Tidigare använde man skalpell och det var något som gav ärr. Utöver ett osäkert resultat så kunde man alltså också få mindre, vanprydande ärr på huvudet.

Det finns dock en typ av hårtransplantation som ger bättre effekt än andra och där man inte heller riskerar att få något ärr överhuvudtaget. Metoden heter FUE och den innebär att man flyttar hårsäckar separat och med speciella nålar. Det gör att håret får bättre stimulans och där det också syns i det slutliga resultatet.

Synlig effekt - på rätt sätt

För, till skillnad mot gårdagens metoder så syns det inte att en patient genomfört en hårtransplantation. Det syns - men på ett bra sätt: att man har hår på huvudet. Men inte genom att håret är tunnare, av sämre kvalitet eller av någon annan nyans.

Håret kan förflyttas från vilket område som helst - rygg, mage, bröst eller bakhuvud - och det spelar ingen roll om det placeras på främre delen av huvudet eller bak på hjässan. Effekten blir lika bra. Vi skulle definitivt rekommendera FUE-metoden till den man som upplever att håravfall hämmar vardagen. Det går att få håret tillbaka.

← Äldre inlägg