Blogg

Sida 2

Här finns kontorshotellen i Gävle

17 jan 2019

Även om Gävle är en medelstor stad till ytan så är stadskärnan relativt liten. De flesta kontorskomplex går att nå med maximalt fem minuters bilväg från centrumkärnan. För de som jobbar på dessa kontorshotell är det självklart en stor fördel då det är lätt att ta sig till dem oavsett var man bor.

 • Teknikparken

Teknikparken ligger vid västra infarten till Gävle och har i flera år varit ett kontorshotell. Från början drevs det av kommunen men är idag i privat regi. Här samsas ca 300 företagare i en lokal som utöver kontor även har restaurang, gym, relax och lounge.

 • Drottninggatan

Det nyaste kontorshotellet ligger på Drottninggatan och öppnade i slutet av 2018. Det är det absolut mest centralt belägna kontorshotellet med enbart 20 sekunder till centrala torget. Perfekt beläget men något högre hyror än på teknikparken. Här satsar man mest på flexibla kontorslösningar där man snarare hyr en plats än ett helt kontor.

 • Erikssons lokaler på söder

Längst upp på söder hade Eriksson tidigare mycket stora lokaler. Efter stora nedskärningar stod dessa tomma ett par år innan delar av lokalerna blev företagshotell. Detta på ett område där det finns ett flertal större företag.

Snabbare och smidigare service

Att hyra ett kontor, eller bara kontorsplats, på ett kontorshotell har flera fördelar. Det är lätt att se den ekonomiska biten då man därmed kan få ett komplett kontor för 2 – 3000 kr. Att hitta centrala kontor är inte lätt men genom att hyra ett eller flera kontor i ett kontorshotell kan man snabbt få mycket bra läge. Men framförallt är det servicen som uppskattas.

 • Kontorsstädning

Du behöver inte teckna ett separat avtal med städföretaget om kontorsstädning. Det är ett enda städföretag som städar de gemensamma lokalerna och som även städar kontoret (på begäran av hyresgästen). I och med att de ändå är på plats kan man få kontorsstädning betydligt billigare än om företaget hade varit tvungen att åka ut till ett enskilt kontor.

 • Övrig städning

Kontorsstädning är generellt en tilläggstjänst som beställs utöver den ordinarie hyran. Men städning av de allmänna lokalerna ingår. Det gäller exempelvis toaletter, matrum och lounger. Som företagare kan man ett enda fokus – att jobba med det man är bäst på.

 • Utskrift/ Kopior/Fax

Att dela på den service som erbjuds är den stora fördelen. Det gäller både för kontorsstädning, övrig städning och digital service. Du kan exempelvis få wi-fi som ingår i priset, tillgång till skrivare, fax och kopiator samt postservice. Små detaljer som ändå underlättar betydligt i det vardagliga arbetet.

Lär vi oss av misstagen?

6 jan 2019

Alla gör misstag och för de flesta av oss så innebär ett sådant också en lärdom. Man vet att man gjort fel och man kan då också på ett tydligare sätt undvika att hamna i samma - eller en liknande - situation en gång till. Det gäller såväl privat som för olika företag.

Men, det är även skillnad på ärliga misstag och på misstag som sker med en tanke. Det vill säga - någonting som skett med uppsåt och där man egentligen aldrig velat bli avslöjad. Här finns det en bransch som av en händelse haft lite mer otur genom åren än andra branscher. Vilken bransch och marknad handlar det om? Låt oss ge några årtal som en ledtråd.

 • 1929
 • 1987
 • 1997
 • 2000
 • 2001
 • 2008

Rätt svar och ordet som ska in på vågrätt tio är alltså finansmarknaden och börskrascher. Samtliga dessa år har nämligen inneburit en börskrasch och alla - med undantag för 2001 där kraschen föranleddes av en terrorattack - har kunnat undvikas då de till stor del varit framkallade av tänjda regler, manipulation och, i vissa fall, otillåten handel.

Vi menar att en säkrare handel och en bättre reglering - kontroll - av marknaden hade kunnat förhindra många av dessa krascher och därmed också förhindrat att dessa drabbat de som alltid drabbas i slutändan: du, jag, din granne och alla andra vanliga Svensson över hela världen.

LEI-kod ger en bättre kontroll

Nog är nog. Ungefär så tänkte man från EU:s sida i samband med den senaste kraschen i USA där framförallt konkursen av Lehman Brothers var den droppe som fick bägaren att rinna över. Då man försökte sammanställa och identifiera alla företag och aktörer som haft någonting att göra med Lehman Brothers så upptäckte man att detta - i stort - var att anse som omöjligt. Dotterbolagens dotterbolag hade ett kusinbolag som hade ett skalbolag vars egna dotterbolag i sin tur hade… Ni förstår vad vi menar.

Det här gjorde att man agerade och ur denna aska så reste sig systemet med att använda LEI-kod. Något som - faktiskt - visat sig fungera och som - hittills, ska tilläggas - har skapat en tryggare, schysstare och säkrare handel med fonder, aktier, derivat, värdepapper och obligationer. Om vi ska beskriva hur systemet ser ut så innebär det att företag - både svenska och utländska - som handlar med exempelvis aktier ska verifieras genom att båda parter signerar en affärsuppgörelse med respektive LEI-kod.

En LEI-kod som är unik och som består av 20 alfanumeriska siffror som ingen annan kan ha. Man kommer även fortsatt att använda sig av handelsregistret i Sverige, men med LEI-kod så får man ett starkt komplement som kan användas av exempelvis Finansinspektionen eller andra, liknande myndigheter i både Sverige och utlandet.

Hur ser framtiden ut?

Det är inte alla som behöver använda sig av LEI-kod vid handel med aktier. Du och jag, exempelvis och alla andra privatpersoner är undantagna. Detsamma gäller för exempelvis enskilda företag som har en omsättning under tre miljoner kronor. Det är bra då det i sin tur skulle, så att säga, vattna ur systemet och göra handeln med aktier till en svårare procedur än den redan är.

För företag och juridiska personer dock så krävs det LEI och att man registrerar sig för att börja använda en sådan kod. På det stora hela så kommer detta att bidra till en säkrare handel som gör det lättare att identifiera företag och spåra olika transaktioner genom historien.

Vi skulle säga att det inte är en dag för tidigt. Helst skulle man arbetat fram en sådan lösning innan 2008 och därigenom kunnat förhindra svallvågorna som den finanskraschen förde med sig och där man än idag kan se europeiska ekonomier kämpa för att komma på fötter igen. Fråga en grekisk medborgare om vad han anser om LEI-kod och han kommer förmodligen att jubla då du förklarar sammanhanget.

Pappor mer inblandade i sina barns vårdnad

23 dec 2018

Antalet vårdnadstvister har mer än fördubblats under de senaste 10 åren; 2005 var de 2.628, jämför då med antalet som var 2014 då de var så många som 5.692. Fortsätter de att öka i samma takt kommer vi snart att både ha en stor brist på erfarna advokater och brist på tider i tingsrätterna för att ta itu med dessa vårdnadstvister. Det är på många sätt synd att oenigheterna ökar när det kommer till barns vårdnad, umgänge och boende. Det är trist då de blir rättsfall. I framtiden kan det uppstå stora behov av att det finns kompeteneta advokater inom alla rättsfall. Många som är berörda i dessa vårdnadstvister, efterfrågar myndigheter som kunde hjälpa föräldrar som inte kan komma överens, om möjligheter att medla i dessa fall. Man tänker sig att det på så sätt skulle kunna undvikas att bli en rättslig process om det fanns någon myndighet som kunde medla mellan tvistande föräldrar.

Behov av advokater som tar strid för barns rättigheter

Det finns ett stort behov av advokater som tar strid för barns rättigheter i de fall när föräldrar strider om barns boende, vårdnad och umgänge. Det är som om föräldrarna i dessa vårdnadstvister förlorar perspektivet för sina egna barn och tvistar om oviktiga saker, när det faktiskt är viktigt att barn skyddas om de blir utsatta för våld, övergrepp och misshandel. Är den ena föräldern missbrukare, kriminellt eller narkoman, är det givet att det inte är bra för barn att växa upp i en sådan miljö. Det enda sättet att skydda de barnen är att inte den som brukar våld eller övergrepp mot sitt barn, är att de inte har vårdnaden om sina barn, eller boendet och att de har ett begränsat umgänge tillsammans med andra. Som förälder kan man faktiskt hålla kontakten med sina barn via telefonsamtal, via brev och på andra sätt hålla uppe kontakten med sina egna barn.

Mer närvarande pappor viktigt

Att pappor vill vara närvarande i sina barns liv måste ju ändå ses som något positivt, men i detta "positiva" måste vi samtidigt inte glömma barnets perspektiv. Ett barn, har åtminstone enligt FN:s barnkonvention, rätt till ett liv fritt från våld, övergrepp och vanvård. Ett barn har rätt till att få bo i trygghet, få stimulans, en bra skolgång och meningsfull fritid. Här måste man väl ändå anse att barnens rätt till en trygg tillvaro måste vara viktigare än föräldrars rätt till sina barn.

Är det fel att genomföra en hårtransplantation?

29 nov 2018

Frågan om olika typer av behandlingar och skönhetsingrepp är en komplex sådan. Å ena sidan så borde man duga precis som man är och inte operera sig enbart för att normen utanför kräver det. Ser ett ungt barn att normen tydligt säger att man ska vara smal, att man ska ha vita tänder, att man ska ha ett perfekt hår och så vidare så kommer också barnet i fråga att vilja leva upp till alla dessa ideal. Det kan ske genom att man bantar, att man svälter sig och att man därigenom utvecklar ett osunt förhållande till både mat, träning och till den egna kroppen. Det är inget påstående - det är en absolut sanning och ett vedertaget faktum.

Å andra sidan dock: vem vill inte se så bra ut som möjligt? Menas med detta, om man som man exempelvis alltid varit väldigt tillfreds med sitt hår och plötsligt ser vikarna börja komma, se hur luggen smyger sig bakåt likt en skrämd katt eller börjar se konturen av ett ägg i bakhuvudet - ska man då låta saken bero eller ska man agera?

Det är en svårare fråga då man i många fall identifierar sig själv med det hår man en gång haft. Det kan skapa en livskris. Vi tycker att det är självklart att man ska kunna agera i det läget och där är en hårtransplantation, något som blossat upp som ett självklart alternativ.

Dagens metoder ger bättre resultat

Här ska man veta att alternativen är långt ifrån säkra och långt ifrån bra. För, hur har man som man kunnat få sitt hår tillbaka? Peruker är en lösning, tupéer en annan och en tredje handlar om att kamma över den del där håret slutat växa. Ingen av dessa ser speciellt bra ut.

En hårtransplantation har också haft nackdelar. Dels så har håret ofta varit tunnare och av en annan kvalitet. Även om det kanske börjat växa hår så har man kunnat se att en hårtransplantation har genomförts; det har, helt enkelt, sett oäkta ut. Tidigare använde man skalpell och det var något som gav ärr. Utöver ett osäkert resultat så kunde man alltså också få mindre, vanprydande ärr på huvudet.

Det finns dock en typ av hårtransplantation som ger bättre effekt än andra och där man inte heller riskerar att få något ärr överhuvudtaget. Metoden heter FUE och den innebär att man flyttar hårsäckar separat och med speciella nålar. Det gör att håret får bättre stimulans och där det också syns i det slutliga resultatet.

Synlig effekt - på rätt sätt

För, till skillnad mot gårdagens metoder så syns det inte att en patient genomfört en hårtransplantation. Det syns - men på ett bra sätt: att man har hår på huvudet. Men inte genom att håret är tunnare, av sämre kvalitet eller av någon annan nyans.

Håret kan förflyttas från vilket område som helst - rygg, mage, bröst eller bakhuvud - och det spelar ingen roll om det placeras på främre delen av huvudet eller bak på hjässan. Effekten blir lika bra. Vi skulle definitivt rekommendera FUE-metoden till den man som upplever att håravfall hämmar vardagen. Det går att få håret tillbaka.

En köksrenovering ger status

20 nov 2018

Kommer ni ihåg det där hemma-hos-reportaget för några år sedan där en stolt lägenhetsinnehavare i Stockholm lät oss läsare följa med genom han utsökta val av material, färger, möbler och annan inredning och där hela resan kröntes genom att han berättade om sin teppanyakihäll? Just den hällen hudflängdes och där folk över hela landet ondgjorde sig över vilka sakfrågor som en vanliga stockholmare prioriterade högst.

Låt världen utanför brinna så länge jag kan använda min teppanyakihäll och grilla min musslor på ett perfekt sätt. Det finns en poäng i detta. För många så har det blivit viktigare att se om sitt eget hus än att bry sig om omvärlden.

På många sätt så brinner faktiskt världen - flyktingkatastrofer, krig, hot om konflikter, segregation, rasism och ett klimathot som hänger över oss alla. Ändå så är frågan om en köksrenovering högre upp på mångas agenda. Man genomför hellre en köksrenovering än att engagera sig och på ett personligt plan börja brinna för något. Naturligtvis - en köksrenovering kan vara ett sätt att undvika och koppla bort jobbiga saker också.

Det kan handla om terapi och det kan handla om att man - naturligtvis - ska skapa förutsättningar för trivsel i sin egen familj också. Vi skulle dock säga att en köksrenovering idag - för många - är att sätt att visa att man har pengar och att man genom detta också visar upp en status. Den typen av status är - precis som gällande bilar, kläder och båtar - enbart irriterande.

Är du i behov av en köksrenovering?

Däremot så kan man se en köksrenovering ur ett annat perspektiv också och som en del av den kvinnliga frigörelsen. För; vem är det som lagar mat i er familj? Idag så är svaret långt ifrån lika givet som det förr var. För några år sedan så var köket en kvinnlig sak; det var mamman i familjen som lagade mat och det gjorde också att ett kök såg ut därefter - små ytor, smarta lösningar, bra och genomtänkt arbetstriangel; men inte så mycket mer än så.

Man byggde funktionella kök, punkt slut. Idag så lagar alla mat och det har blivit något som både pappan, barnen och mamman gör - och vill göra. Matlagning och - framförallt - det rent sociala sker i köket som blivit en självklar samlingsplats för en familj. Därför kan en köksrenovering i Stockholm vara nödvändig sett till att en sådan suddar ut gränsen mellan kvinnligt och manligt och som gör att traditionellt kvinnliga sysslor - matlagning, städning, disk eller att plocka i- och ur diskmaskinen - är sysslor för alla och som hela hushållet hjälps åt med. En sådan köksrenovering - som öppnar upp, som skapar yta och som välkomnar - är vi helt för. Så länge det inte handlar om att visa grannen hur pass mycket pengar man har så är det okej.

En köksrenovering som sker av funktionella och trivselmässiga skäl kan vara extremt givande, men om det enbart handlar om status och att visa att man har råd. Ärligt talat: det finns andra sätt att visa att man duger och det finns andra hål att stoppa pengarna i. Du kommer förmodligen att känna dig lika tom inombords i ett nyrenoverat kök som i ditt gamla. Som Robert Broberg sjöng: Att ha det taskigt med sig själv i Paris, är det samma som att ha det taskigt med sig själv i Stockholm… Du kan aldrig resa bort från dig själv. Inte genom en resa och definitivt inte genom en köksrenovering.

Är städbranschen i Stockholm ren?

19 nov 2018

Vissa branscher är av hävd smutsigare än andra. Paradoxalt nog så är städbranschen väldigt smutsigt sett till arbetsvillkor, arbetstider och sett till hur de anställda blir utnyttjade. Något som dessutom till stor del handlar om kvinnor och det är väl också därför som man så sällan hör någonting.

Då fler och fler familjer i Stockholm väljer att ta hjälp med hushållsnära tjänster så kan det också vara dags att ta reda på vem som städar och under vilka villkor städerskan i fråga arbetar under. I många fall så handlar det om kvinnor som har extremt låga löner och som dessutom tvingas åka - kommunalt - i flera mil mellan varje kund.

Det kan vara värt att veta nästa gång du och dina bekanta diskuterar hur pass bra ert livspussel fungerar som en följd av er hemstädning och hur pass mycket mer tid ni har över för varandra som en följd av detta. Det är alltid någon som får betala. Inga luncher är fria. Men, därmed heller inte sagt att luncherna i fråga behöver ställas in.

Nej, det finns städföretag i Stockholm som erbjuder schyssta villkor, som ger sina anställda kollektivavtal och som hela tiden arbetar aktivt för att vidareutbilda och förkovra sina anställda. Det är dessa företag man måste hitta och anlita. Det gör man sällan genom att låta plånboken styra valet.

Så hittar du rätt företag för din flyttstädning

Oavsett vilken tjänst du behöver hjälp med och oavsett om det handlar om en enstaka gång - flyttstädning - eller ett mer långtgående samarbete - hemstädning - så bör du välja rätt städföretag. Vi tänkte av den anledningen räkna upp några punkter som kan hjälpa dig och vi säger för enkelhetens skull att det är en flyttstädning du behöver i Stockholm. Så här hittar du rätt:

 • Kostnaden. Har du möjlighet att använda ditt Rut-avdrag för din flyttstädning så anser vi att du kan bortse lite från priset. Då blir din flyttstädning väldigt billig oavsett. Ta in offerter från olika städföretag och se till att välja någon i mitten. Du ska inte ta den billigaste, men du behöver heller inte acceptera något överpris.
 • Personalomsättningen. Kolla upp hur pass hög personalomsättning som företaget har. En låg sådan indikerar trivsel, schyssta villkor och fina möjligheter till personlig utveckling. En hög personalomsättning tycker vi pekar på det motsatta. Ingen stannar på ett arbete man inte trivs med.
 • Kollektivavtal. Det ska definitivt finnas. Arbetsplatser som inte erbjuder sina anställda kollektivavtal är oseriösa - oavsett vilken bransch det handlar om. Se över detta!
 • Miljötänk. Vilka gifter och kemikalier använder man vid en flyttstädning? Man kan städa med gröna alternativ och få väldigt rent - exempelvis genom microfiberdukar. Även här kan man säga att städbranschen är allt annat än ren och det bör du vara medveten om. Välj ett företag som tänker långsiktigt och på vår miljö.

Fyra saker att tänka på när du väljer frisör

5 nov 2018

Det finns de som klipperfrisör sig själva hemma. Det finns också dem som låter sina vänner klippa dem. Men det allra vanligaste är att man går till en frisör med jämna mellanrum. I den här texten går vi igenom några saker som är bra att tänka på när man besöker en frisör.

Var tydlig med vad du vill

Det finns frisörer som är nischade mot att klippa kvinnor, det finns dem som främst klipper barn eller män. Oavsett så har de en repertoar av vanliga frisyrer som många gillar och väljer. Om du själv vill ha en klippning som avviker från det vanligaste så är det klokt att vara tydlig med vad du vill.

Be frisören att klippa lite och sen öka på

Om du är osäker på om frisören har förstått hur du vill ha det, kör inte bara på och klipp av allt hår du har. Be hen att klippa lite först och kolla av så det blir rätt. När ni är överens så kan man ta allt hår som ska bort. Det är omöjligt att göra om när för mycket hår är avklippt.

Hitta din favorit

Självklart finns det människor som reser över hela landet för att få hjälp av en specifik frisör. Det kan till exempel finnas en frisör i Uppsala som är specialist på flätor och även om du bor i en annan stad långt därifrån så kan det vara en upplevelse att återkomma och få håret flätat av experten. När du väl har hittat din favorit så är det svårt att välja någon annan.

Hitta din lokala förmåga

Om du inte har hittat din favorit ännu eller om du inte har några specifika behov med ditt hår så kan det var bra att söka lokalt först. Om du bor i Uppsala så är det ganska omständligt att behöva resa till södra Sverige varje gång du vill träffa en frisör. Pröva några salonger i närområdet och med lite tur så hittar du just rätt. En sökning på just ”frisör Uppsala” (byt ut Uppsala mot din ort) kommer troligen att ge dig en rad olika alternativ. Här är en ett exempel på en frisör som alltid får jobbet gjort: hairstudiouppsala.com.

Regelbundenhet

När du har hittat din lokala favorit, behåll den. Boka upp en klippning var tredje eller fjärde månad och se till så att ni fortsätter hålla det framöver. Det underlättar både för dig och för frisören att veta när du kommer tillbaka och vad du vill ha. Är du osäker på hur ofta du bör klippa dig så fråga din frisör, de kan bedöma vad som är rimligt. Om ditt hår växer fort så blir besöken självklart med kortare mellanrum än om ditt hår växer väldigt långsamt.

 

I Malmö är det billigt med hemstädning

31 okt 2018

Malmö är en fantastisk stad på många sätt. Vi har här en blandning av människor från många olika kulturer som bor och lever tätt inpå varandra. Detta minskar det främlingskap som finns i mer segregerade städer, och ger Malmö en kosmopolitisk prägel som besökare från hela världen imponeras och förtjusas av. Det är också en stad som ligger nära resten av Europa, med det myllrande Köpenhamn som första anhalt. Från Malmö reser man fort till många platser i Europa.

En annan sak som är bra med Malmö är att det är billigare än andra storstäder. Mat, uteliv, bostäder och servicetjänster kostar mycket mindre i genomsnitt än för andra städer i Sverige, som Stockholm och Göteborg. Man går runt på en mindre ekonomi, helt enkelt, och så länge hyran för affärslokalen är billig kan man ju sälja sina varor billigt. En win-win för alla Malmös invånare.

Allt populärare med hemstädning

Ett exempel på de framväxande tjänster man ser alltmer i Malmö och som är billigt, är hemstädning. Det har blivit mer populärart med hemstädning, en tjänst som ganska länge har setts som förbehållen de rikare klasserna i samhället. Att ta hjälp med hemstädning har i Malmö setts som lite snobbigt och inget man egentligen behöver. Samtidigt har utvecklingen i Malmö gått åt samma håll som i många andra större städer. Malmöborna jobbar mer och allt hårdare, och när arbetsdagen är slut och barnen har hämtats, man har lagat mat och diskat, då finns det ofta inte så mycket kraft kvar att lägga på hemstädning.

Lägg till detta att man säkert har många fritidsaktiviteter, särskilt på helgerna när man annars kanske kunde städa. Bor man i en kulturell stad som Malmö vill man såklart kunna gå på utställningar, besöka marknader och helt enkelt leva gott i sin stad, inte putsa fönstren eller göra rent bakom spisen.

RUT gör städningen billig

Så hemstädning blir allt populärare, och som tur är för Malmöborna är det än så länge väldigt billigt att ta hjälp med hemstädning i Malmö. Att prenumerera på hemstädning, där städfirman kommer hem till dig en gång i veckan, kostar inte mer än ett par tusen i månaden.

Anledningen till detta är dels att konkurrensen är stor bland städfirmor i Malmö, men också på att halva arbetskostnaden täcks av RUT-bidraget. RUT är en skattemässig förmån som alla som tar hjälp med hushållsnära tjänster kan få. Det är städfirman som tar han om det administrativa kring RUT-avdraget och när du får fakturan är ditt avdragsgilla belopp redan avdraget. Städfirman får sedan ersättning från skatteverket.

Många fördelar med hemstädning

Sett till hur billigt det är med hemstädning i Malmö är det inte konstigt att de blivit allt vanligare att ta hjälp med städningen. Människor tar ju gärna också inspiration från varandra, och om man ser att grannen eller kompisen anlitar städhjälp är steget inte långt att själv göra det.

Fördelarna är många, både hälsomässigt och för bostaden är regelbunden städning ett stort plus. Dessutom får man ju så mycket tid över att vila ut efter jobbet, samt när man är utvilad: att gå ut i sitt vackra Malmö och ta del av allt staden har att erbjuda. Här kan du läsa mer om hemstädning i Malmö.

Allt fler vill inte ha gemensam vårdnad

28 okt 2018

Allt fler föräldrar tvistar rättsligt om sina barns vårdnad, boende och umgänge. Enligt lagen, skiljer den på barns vårdnad, boende och umgänge, och menar att det är olika delar i det som handlar om ett barn. Man (politikerna som stiftade lagen) tänkte sig att det mycket väl går att skilja på detta. Till exempel kan två föräldrar ha gemensam vårdnad om ett barn, men att barnet bor endast hos den ena föräldern, och umgås med den andra föräldern unde sin fritid eller under lov. 

Här måste sägas att de allra flesta, "normala" människor (vem är egentligen "normal"?) kan komma överens om dessa frågor. Majoriteten kan det. Det är om det till exempel har förekommit våld mellan parterna, övergrepp, narkotikamissbruk, alkoholmissbruk eller kriminalitet som ett samarbete ändå måste ses som omöjligt. Dessutom; hur bra är en våldsam, kriminell, knarkande eller drickande förälder? Inte särskilt, det kan vem som helst förstå – särskilt om man tar barnets parti, ser till vad som är bäst för ett barn!

Alltför många ser endast till föräldrarnas bästa – inte barnets

Med tanke på att både lagen om barns vårdnad, boende och umgänge stipulerar att barns "bästa" ska gälla, är det märkligt att en del barn tvingas till och med att umgås med en kriminell pappa på fängelse. Vissa har till och med bott över natten på fängelser för att "umgås" med sin fängslade pappa. Andra barn har tvingats umgås med en pappa som har dödat deras mamma. Pappan har fått behålla vårdnaden av barn efter att han har mördat mamman, vilket vem som helst kan inse är att INTE är att se till barns bästa, utan enbart värna om förälderns bästa. 

Liknande formulering förekommer i Socialtjänstlagen, som ska vägleda socialtjänstens arbete och bedömningar i fall när föräldrar tvistar om barns vårdnad, boende eller umgänge och när socialtjänsten ska göra utredningar om barn riskerar att fara illa. Många utredningar som socialtjänsten har gjort om barn som riskerar vanvård eller våld har totalt nonchalerat de riskerna och låtit barn bo med en förälder som både utsätter barnet för våld, misshandel och övergrepp.

Endast en duktig advokat kan avgöra vinst eller förlust

Om det är så att man vill och måste ta striden för ett barn och skydda det, måste man ha en riktig stjärnadvokat vid sin sida som både kan råda dig till vad du kan och bör göra. En advokat kan även göra egna utredningar som kan bevisa för en domstol att den andra föräldern inte ska ha vårdnaden, boendet eller umgänget om ett barn. En duktig advokat vet det, har kreativiteten och ambitionerna att hjälpa sina klienter. Har du inte en sådan advokat vid din sida, bör du genast se till så att du kan anita en sådan.

Vilken inverkan har arkitekturen på samhället?

25 okt 2018

Finns det något samband mellan hur vi bygger i våra städer och hur människorna i den mår? Jag tror att de flesta skulle svara ja på den frågan. Faktum är att mycket av det människor klagar på i sina områden är just hur arkitekturen får dem att känna sig små, utsatta och undanknuffade. Det är som om något med miljonprogrammens höga betongfasader trycker ner människorna som bor där. Att bo bland betongen känns som ett misslyckande för många. De bor i utanförskapet. Men vad beror det på? Är det något som kommer naturligt eller är det ett beteende som sprider sig, en populär uppfattning som människor använder sig av för att få sympatier?

Är ditt liv redan utstakat beroende av var du bor?

Är det inte möjligt för en person som bor i ett område med taskigt planerad arkitekter att skaffa sig en ordentlig utbildning och ett högavlönat jobb. Möjligt, men betydligt svårare, svarar många på den frågan. Inte alls svårare än för någon annan, svara andra. Det här är komplexa frågor som vi inte ska gå in djupare på här, men det visar i alla fall tydligt att arkitekturen påverkar oss människor på många plan. Förutom det rent estetiska har den också en förmåga att äta sig in i vårt medvetande och forma vårt sätt att tänka.

För många behöver bo

En arkitekt i Stockholm idag har mycket att göra. Överallt byggs det. Det sägs att det görs ett försök att bygga bort bostadsbristen, men jag tror att det kommer att misslyckas. Det som händer är att det byggs ännu fler bostäder för de välbeställda, de som redan har någonstans att bo. Vissa hävdar att det myckna byggandet kommer att göra att billigare bostäder blir tillgängliga fortare när medel- och överklassen flyttar in i de nybyggda bostäderna, men tyvärr kommer det inte att räcka till. Det finns många välbeställda människor som behöver bostäder först och med de priser som är på bostads och hyresmarknaden är det dessa människor som kommer att flytta in.

Vad gör en stad levande?

Och de som inte har råd med bostäder? Vad ska hända med dem? Vill vi verkligen bo i en stad där bara välbeställda människor har råd att bo? Vad händer med kulturen, idrotten, folklivet? Enligt min erfarenhet är det inte de mätta och belåtna som står för de stora insatserna på dessa områden, utan de som kämpar och vill något mer än att ha en fyra på Strandvägen. Idag bor de flesta av dessa människor utanför tullarna, men risken är att de kommer att trängas allt längre ut och till slut vara tvungna att helt lämna Stockholm. Vem bygger hus där de har råd att bo?

Tänk om från grunden

Jag tror att man måste tänka om helt när det gäller arkitektur och byggande i Stockholm om vi vill ha en stad som fortfarande lever om 30 år. Jag tror att man måste bygga billiga, subventionerade bostäder åt människor som inte har råd med 12 000:- i månaden för en trea. Och jag tror inte att billiga bostäder nödvändigtvis behöver ha sämre kvalitet. Arkitekter är ofta socialt intresserade människor och det finns många arkitekter som har idéer om hur man kan bygga billigt men kvalitativt. Framför allt behövs det byggas mycket och kanske måste man till och med i viss mån styra vilka som har rätt att flytta in i subventionerade boenden. Jag tror att det är det enda sättet att bygga bort bostadsbristen.

Att bo i en billig bostad ska inte vara liktydigt med att bo i ett område med illa genomtänkt arkitektur. Behåll de storslagna planerna för att utveckla Stockholms ytterområden, men gör det på ett sätt som gör att alla människor har råd att bo. I ett rikt land som Sverige borde det inte finnas bostadsbrist, det är ett tecken på att något är väldigt fel med hur vi fördelar våra resurser.

Är de lättare att bli misstänkt för brott som invandrare?

24 okt 2018

I rapport efter rapport fastställs det att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken i Sverige. Debatten om invandring har glidit högerut de senaste åren och kommit att bli alltmer hätsk, och det blir mer och mer ”tillåtet” på arbetsplatser och runt köksbord runt om i landet att uttala sig kritiskt om invandrare generellt, till och med rasistiskt.

Mycket kan härledas till detta med kriminalitet, som naturligtvis är en allvarlig fråga. Det råder förhållandevis stor enhet i att siffrorna stämmer; över 50% av de som sitter på långa straff i Sverige är invandrare, över 50% är arbetslösa och får bidrag, över 75% av medlemmarna i kriminella gäng är invandrare. Men man bör också fråga sig vad anledningen till detta är? Att från dessa siffror dra slutsatsen att invandrare skulle utgöra en homogen grupp människor som har mer kriminella tendenser än etniska svenskar är i mitt tycke bara löjligt.

Är det skillnad på svenskar och människor från andra länder?

Invandrare är som folk är mest, det kan väl de flesta som inte tänker med bakdelen hålla med om. De har drömmar och förhoppningar. De flesta är ärliga och vänliga människor som gör vad de kan för att det ska gå bra i livet. Vissa är idioter, vissa är elaka och sätter sig över andra människor och begår kriminella handlingar, men de flesta är vanligt hyggligt folk. Fördelningen mellan dessa typer av människor skiljer sig inte mellan svenskar och invandrare.

Men brottsstatistiken gör det. Och vad är då orsaken till det? Ja, till att börja med är man ju mindre benägen att begå brott om man känner sig trygg i livet, har ett arbete och en bostad i ett lugnt område där de flesta grannar är som en själv. Har man en fast inkomst och ett socialt tillfredsställande liv behöver man inte begå brott. Detta har många svenskar, i långt större utsträckning än invandrare.

Svårt att ta sig in i det svenska samhället

Sverige är ett segregerat land, och värst är det i städerna. Detta är inte enbart politikernas fel, det är ett faktum att människor söker sig till människor som de känner samhörighet med, och många invandrare söker sig till varandra, ofta till landsmän. Så har det alltid varit i Sverige. Men det har samtidigt varit för svårt för invandrare att ta sig in i det svenska samhället och bli en del av kulturen.

Här har svenskar varit för dåliga på att öppna upp sig och bjuda in. Det har varit svårare att få jobb med ett utländskt klingande namn, det är svårare att bli hembjuden på middag av arbetskompisen om man inte är svensk, och så vidare. Svensken är inte i grunden rasistisk eller främlingsfientlig, men mycket försiktig och söker sig gärna till likasinnade och det lätt igenkännbara.

Varför begår invandrare fler brott?

Är det då vanligare att man begår brott som invandrare? Svaret är ja, av orsaker som de ovan nämnda svårigheterna att ta sig in i det svenska samhället och få samma chans i livet som etniska svenskar. Samtidigt sprids en kriminell kultur i många områden med en hög andel invandrare, en kultur som är lätt att dras in i men svår att ta sig ur. Denna utveckling måste stoppas, men att säga hur är inte lätt. Det växer fram motsättningar mellan invandrargäng och polisen, som i sin tur har en benägenhet att särbehandla invandrare negativt.

Ja, det är lättare att bli misstänkt för brott som invandrare, och det är lättare att bli dömd till ett hårdare straff. Jag säger inte att det är hela orsaken till att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken, men det har betydelse.

Lättare att sätta dit människor i utanförskapsområden

Se på drogbrott till exempel. Enligt enkätundersökningar i Stockholms gymnasieskolor är det vanligare bland ungdomar i kommuner som Lidingö och Danderyd att man använder droger, men majoriteten av tillslagen och åtalen sker i fattiga områden som Alby, Rinkeby och Tensta. Polisen snokar inte runt i buskarna runt de rika ungarnas hus, utan beger sig in i utanförskapsområdena där de lätt hittar knarkande ungar på torgen och i gränderna. Vips så stiger brottsstatistiken för invandrare, och representanter för extremhögern pekar med hela handen.

Som invandrare är det lättare att bli misstänkt för brott och det beror på en strukturell särbehandling som måste få ett stopp. Därefter kan vi börja diskutera hur vi ska få ett jämlikare och fredligare samhälle tillsammans

Våldtäkt - hur stort är mörkertalet?

4 okt 2018

Det diskuteras alltid om olika etniciteter i samband med olika brott. Det är också förståeligt till viss mån då bakgrund - både social och etnisk - ofta belyser andra perspektiv som kan komma att förklara brottet i fråga. Att fattiga personer, uppväxta i tuffare områden ofta hänfaller till kriminalitet är känt. Detsamma att folk med lägre utbildning också gör det.

Men varför? Det är de frågorna som måste ställas då det är dessa som kan förhindra att brotten begås i framtiden och som kan leda till att en ung kille i Rinkeby väljer att studera vidare snarare än att drömma om att råna en värdetransport.

En annan fråga handlar om ett värre brott. En våldtäkt. Där brukar man ofta göra det väldigt enkelt för sig och peka på att det handlar om kultur; en svensk kvinna blir utsatt av en våldtäkt av en man med utländsk härkomst. Tänker man bara i de banorna så behöver man heller inte gräva djupare. Ut med alla invandrare och flyktingar så försvinner alla våldtäkter som genom ett trollslag. Det gör det inte.

Har man följt med i debatten efter Me-Too så har man också kunnat se att förövaren inte är mörk, inte asiat, inte gammal, inte ung, inte fattig och inte rik. Förövaren är en man och han finns i alla samhällsskikt som helst. Det visar också på att män utnyttjar sin maktposition i samhället och tillskansar sig sexuella tjänster genom att lura, hota och dupera kvinnor i sin närhet.

Det får en att undra hur stort mörkertal som finns och där en känsla av att Me-Too enbart öppnade burken lite på glänt. Då en våldtäkt dessutom är vanligast i hemmet och av en, för offret, känd förövare så är det också troligt att mörkertalet i fråga är ännu större. Vem vågar anmäla sin äkta man, sin bästa kompis eller sin tillfälliga partner? Inte många.

Kvinnor behöver stöd och hjälp

En sak som retade upp många var att flera personer hängdes ut i samband med ovan nämnda upprop. Fraser som “ det var ju flera år sedan, han är ju schysst och hon måste ljuga för att få uppmärksamhet “ hördes och förpestade hela syftet med Metoo.

Modiga kvinnor som äntligen vågade träda fram och göra sin röst hörd om fruktansvärda övergrepp blev effektivt tystade - av män - genom anklagelser om lögn och dikt. Känns det igen? Inte? Men hur ser det ut i rätten vid en våldtäkt då?

“ Vad hade du på dig? Var du inte berusad? Har du inte legat med personen tidigare? Sa du verkligen nej “? Det är exakt samma typ av förminskande och förtryckande frågor där - och även från polisen vid de initiala förhören. Här måste det ske en bättring. Är man utsatt för en våldtäkt så måste man som kvinna också då stöd och bli trodd.

Visst, ett målsägandebiträde gör skillnad och kan avleda många av dessa frågor. Men, att de överhuvudtaget tillåts att ställas är en skam och ett tecken på vilken attityd samhället har mot våldtäktsoffer kontra gärningsmän.

Samtyckeslagen hånas och förlöjligas

Den nya samtyckeslagen hann knappt landa innan hånen fortsatte. “Ska man behöva skriva ett kontrakt innan man har sex - vad händer om jag inte hittar någon penna, höhöhö”. Nej, den lagen finns inte för att det ska skrivas kontrakt och den har inte skapats för att förstöra sexlivet för folk.

Den finns för att en kvinna och en man - eller kvinna/kvinna man/man - ska kunna upprätta en respekt mellan varandra där gränserna blir tydligare om vad som är okej och vad som inte är det. Samtiden är berusad och bör gå ett par varv runt kvarteret. Det är dags att nyktra till, se problemen i vitögat och ta förslagen för att lösa dessa på allvar.

Alla borde gifta sig!

28 sep 2018

Med tanke på alla konstiga tvister och vårdnadstvister och gräl mellan par som skiljer sig, vore det bästa för alla par om de gifter sig. Det är ju så lätt att bara flytta ihop, och lite lättvindigt bara flytta in hos varandra. Det många inte tänker på, när de är kära – och kärleken är ju blind – är att när kärleken har slutat vara blind och man inser vem det är man har flyttat ihop med, är det inte längre så lätt att skilja sig. Egentligen är det lite paradoxalt att par borde gifta sig för att det är lättare att skilja sig om man är gifta med varandra.

Lättare när gifta par skiljer sig

Hur är det möjligt, kanske du undrar. Det är nämligen mycket lättare med bodelningen om an är gifta med varandra. Då gäller nämligen det mer rättvisa systemet att båda har giftorätt till hälften av allt. Även om man har ägt saker innan man blev ett par. Man delar automatiskt på allt, om man skiljer sig. Och då är det ingen mening med att ens försöka sig på att lura den andra på hälften. Den andra har ändå giftorätt på hälften av allt man har haft tillsammans. Så är det; hälften av allt.

Hälften av det som sambor har köpt tillsammans

Har man inte gift sig, gäller endast att man delar på det som man har köpt tillsammans för att bilda ett sambopar. Om den ena har ägt en sommarstuga innan man flyttade ihop, har den andra inte rätt till hälften, trots att den personen kanske har byggt byggt och renoverat mycket på sommarstugan. Trots det har den andra inte rätt till hälften av den. Samma sak gäller bilar, båtar och andra ägodelar. Endast det som samboparet har köpt för själva förhållandets skull, är sådant som man delar på vid en bodelning.

Att gifta sig underlättar alla skilsmässor

Av den anledningen önskar vi att alla par gifter sig innan de slår sina påsar ihop. Om man inte är överens, vad kan man då göra? För att en bodelning ska bli så rättvis den bara kan bli, gäller det att anlita en advokat som kan lagen om bodelning och hur man kan göra utan att det blir en dyr rättegång. Och skulle det bli en dyr rättegång, kan den personen hjälpa till med allt det juridiska som gäller allt som handlar om bodelningar. Läs mer om bodelningar på: https://www.svenskbodelning.se.

Mår barnet verkligen bättre av gemensam vårdnad?

18 sep 2018

Vid en skilsmässa så får föräldrarna även fortsatt delat ansvar över frågor som rör barnets framtid. Skola, vård, skyldigheter och rättigheter - allt detta ska, tillsammans med ekonomisk försörjning, kärlek, mat på bordet och så vidare, delas mellan de båda föräldrarna. DElad vårdnad är också den vårdnadsform som anses som den bästa lösningen från statens sida. En förhoppning är att ett barn inte ska märka av en skilsmässa på annat sätt än att man numera bor under två stycken tak snarare än under ett gemensamt.

Det är skillnad på förhoppning och på resultat. I de flesta fall fungerar det med delad vårdnad och där man kan se att föräldrarna sköter sina åtaganden, plikter och skyldigheter som ingår i det kontrakt man skriver då barnet föds. Man sätter barnet främst och man agerar vuxet genom- och efter skilsmässan då man vet att det är det enda rätta. Även om man har en konflikt med den andre föräldern så är man beredd att - för barnens skull - gräva ned stridsyxan och agera rationellt och vuxet. Kommunikationen mellan föräldrarna vid en skilsmässa måste finnas för att det ska fungera.

Tyvärr finns det även exempel på där detta inte alls fungerar och där den ena föräldern inte alls sköter sina åtaganden; något som kan leda till en infekterad vårdnadstvist och slutligen en dom där den andre föräldern tilldöms ensam vårdnad.

Ensam vårdnad kan komma av vilt skilda skäl och anledningar. Vi har de givna: misshandel, hot och våld, grov kriminalitet, missbruk, grava psykiska problem, pedofili, övergrepp och andra direkt diskvalificerande skäl till varför man ska stå som vårdnadshavare. Förekommer något av dessa så ska också ensam vårdnad tilldelas den andre föräldern; där finns det knappast någon som hävdar motsatsen. I sådana fall är det lätt att peka på varför ensam vårdnad måste vara lösningen - och så fort som möjligt.

Det finns dock andra, mer luddiga och svårförklarade skäl. Skäl som visat sig vara lite av en fälla för mannen.

Samarbetsproblem kan ge ensam vårdnad

Vi säger detta utan att göra det till någon snyfthistoria å männens vägnar. Faktum är dock att skälet samarbetsproblem ofta används och ofta av en moder som söker ensam vårdnad. Begreppet är brett och svårdefinierat. Det kan handla om allt från uteblivna hämtningar, sena ankomster, allmänna problem och kommunikationssvårigheter. Vill man vara riktigt elakt så kan det anses som en sista utväg att ta till för att få ensam vårdnad och där man även - tyvärr - kan se att det lyckas.

Ta hjälp av en jurist

Det som många pappor pekar på är att de har svårt att komma till tals: de hamnar i en försvarsställning per omgående - trots att de upplever att de inte gjort något fel. Man anser att kvinnan alltid har en fördel. Det är svårt att skilja på känslor och verklighet, men i det här fallet finns det faktiskt en poäng att ta hänsyn till.

Det är också här man behöver hjälp och detta i form av en kunnig jurist på området. En jurist som kan föra ens talan och motbevisa de anklagelser man får riktade mot sig. Denna jurist kan även med fördel ses som ett rent stöd som man kan luta sig mot genom en rakt igenom jobbig process.

Naturligtvis så uppmanas även den förälder som sökt ensam vårdnad att ta professionell hjälp. Detta för att allt ska gå rätt till och att man inte ska kunna skylla på någonting om domen inte får det förväntade utfallet.

Dags för miljövänligare kontor

12 sep 2018

Det är hög tid att vi alla ställer om till en mer hållbar livsstil. Vad är då en hållbar livsstil? Måste alla bli miljöpartister? Måste vi bara gnaga på grönsaker som kaniner och leva ett sunt (och därmed tråkigt) liv? Här tror vi ju att det finns olika sätt att leva hållbart och miljömedvetet, utan att behöva gnaga på morötter eller klä sig som hippies eller bli miljöpartister. Det finns många olika saker man kan göra som är mer miljömedvetet än tidigare. Här tar vi upp några av dem.

1. Resa med tåg

Det vi kan göra som släpper ut 0 utsläpp som eldar på västhuseffekten – och försämrar våra villkor att leva på jorden – är att börja resa med miljövänliga tåg. Istället för att flyga, kan vi resa med tåg. Vi bör heller inte resa med bil, utan välja att resa med miljövänliga bränslen så långt det bara går.

2. Skaffa FTX-ventiler

Alla villaägare kan spara mycket av energin som går åt till uppvärmningen av villan genom att se till att den luft som kommer in utifrån värms upp. Så mycket som en tredjedel av inomhusvärmen sipprar ut genom ventilerna. Skaffar man FTX-ventiler till sin villa slipper man det bekymret och kan sänka sin energikonsumtion med åtskilliga 1000-tals kronor per år.

3. Bli sin egen el-producent

Genom att börja producera sin egen energi genom att till exempel skaffa sig solceller på sitt tak, eller borra efter bergvärme ser man till att använda mer hållbar och miljövänlig energi. Det är dessutom ekonomiskt i längden. De har initialt högre kostnader, att borra efter värme och installera solpaneler, men när väl bergvärmen eller solpanelerna är installerade kostar det dig inget.

4. Använda begagnat

En sak som vi alla lätt kan göra är att börja använda alltmer begagnat. Vissa saker är inte möjliga att använda begagnat men det vi kan använda även som begagnat är till exempel alla möbler vi använder. Har man dessutom ett eget företag kan man använda begagnade kontorsmöbler. Framför allt i början av ett företagande kanske man inte har så stora inkomster. Då kan man slippa köpa dyra och nya möbler. I stället kan man hyra begagnat. Det är både ekonomiskt och miljövänligt. Läs mer om kontorsmöbler här.

Så hittar du begagnade och miljövänliga kontorsmöbler i Stockholm

Om du inte känner till vart du kan vända dig för miljövänliga kontorsmöbler i Stockholm, kan du googla "begagnade kontorsmöbler Stockholm", eller skriva in ett annat ortsnamn, om de är där du behöver dem.

← Äldre inlägg