Blogg

Sida 2

RSS

Kurs i trädgårdsanläggning ger nysvenskar jobb på Värmdö

11 apr 2019

trädgård, rabatt, arbete

Det finns en rad arbeten där kunskap i svenska språket inte är extremt viktigt. Arbeten där nysvenskar kan få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. På Värmdö genomförs löpande utbildningar för personer utan svenska som modersmål mot att bli kunniga inom trädgårdsarbete.

Vilka kurser som Komvux erbjuder varierar mellan olika kommuner. På Värmdö har man valt att dela upp kurserna mellan grundläggande kurser, gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och yrkesutbildningar för nyanlända. I den sista kategorin hittas ”Trädgårdsanläggare för nyanlända”. En kurs om därmed utbildar eleverna till att bli kunniga inom trädgårdsarbete och därmed bli anställningsbara inom denna bransch.

Praktik – Teori och mix

Eftersom trädgårdsarbete är ett praktiskt arbete är det även en stor del praktik. Tre dagar varje studievecka är därmed ute på en arbetsplats som ett eller annat sätt har trädgårdsarbete som huvudfokus. En dag i veckan är det teori på skolan och en dag i veckan sker utbildningen med lärare på Säby Säteri på Värmdö.

Berättigar till CSN

Någon lön ges inte så detta ska alltså inte ses som lärlingsutbildning. Däremot kan de som är berättigade till CSN få lån och bidrag därifrån. Ett annat alternativ är att man är inom etablering vilket gör att ersättning ges så länge man uppfyller kraven på utbildning/jobb.

Färdig för arbetslivet

Målet med dessa utbildningar är att eleverna ska kunna gå ut i arbetslivet med en god utbildning som gör de anställningsbara inom trädgårdsarbete. Detta antingen inom parkanläggning eller inom mindre trädgårdar. Det kan därmed både ske inom kommunens regi samt privata företag. I och med att det är arbetsplatsbelagd utbildning lär sig eleverna svenska löpande och detta speciellt inom det område de utbildar sig till.

Utöver grundläggande kunskap inom växter och olika slags odlingar ges även kunskap inom enklare trädgårdsmaskiner.

trädgårdsarbetevärmdö.se är en kompetent trädgårdmästare som erbjuder praktik för ambitiösa blivande trädgårdsmästare.

Grundkrav från SFI

För att kunna ta till sig utbildningen krävs en grundläggande kunskap i svenska språket. Det är av den anledningen man satt gränsen till att deltagarna måste ha godkänt betyg i SFI på C eller D-nivå. De som har detta och ett intresse för trädgårdsarbete kan sedan ansöka om plats på kursen.

År 2019 började utbildningen den 14:e januari.

Läs mer? Gå till Värmdö.se och sök på Trädgårdsanläggare för nyanlända. Vid frågor kring utbildningen eller intresse för andra liknande kursupplägg kan Komvux på Värmdö kontaktas. Det är de som håller i denna kurs och som även har andra praktikbaserade utbildningar så som barnskötare och vårdbiträde.

 

Vikten av de personliga assistenterna

2 apr 2019

Att de som är paralyserade eller förlamade, delvis handikappade, eller vad det nu är som gör att man behöver personliga assistenter, inte ska få leva som oss andra – var ju själva tanken med att införa personliga assistenter åt denna grupp av människor. Tanken med att ge dessa människor hjälp med allt som de inte kan göra på egen hand var ju för att göra det möjligt så långt det bara går, att låta dem få leva ett liv som vi andra kan. Vi, som samhälle tog beslutet (via de politiker som vi har valt att representera oss) att vi tillsammans skulle betala för de personliga assistenterna genom skatterna som vi betalar via de inkomster som vi får genom att arbeta.

Det innebär det att ta bort personliga assistenter

Att då ta bort de personliga assistenterna är ju som att kasta denna grupp av människor tillbaka till typ 1800-talet. Då satt de handikappade inomhus, utan möjlighet att komma ut. Det är som att kasta oss alla tillbaka till en tid när man låste in de handikappade. Då kunde de knappt göra någonting utomhus, mer än sitta stilla i en rullstol och betrakta en trädgård (på sin höjd). När man införde LSS 1994, ville man ju göra de handikappade friare att kunna komma ut, handla, åka ut och bada och allt man nu ville göra. Med en personlig assistent kunde de göra en massa saker. De kunder till och med arbeta, de kunde studera och göra roliga saker på sin fritid. För några år kunde de leva och arbeta (nästan) som andra människor. De vågade skaffa barn, vågade ha husdjur eftersom de visste att de fick hjälp med sådant som de annars inte skulle ha klarat av. Nu är man rädd att  dessa tjänster ska tas bort. Även om lagen inte är borta, har man minskat ekonomin till uppfyllandet av lagen. Och utan pengar, ingen verksamhet.

Ännu finns det verksamhet som ger assistens

Det finns fortfarande verksamhet som ger äldre som är handikappade och unga människor med olika begränsningar möjligheten att under några dagar få leva som alla andra. Är man till exempel rullstolsbunden kan man ansöka om hjälp enligt lagen om LSS. Då kan man få en person som kommer och hjälper en med alla ens personliga behov. Det kan vara någon som kommer och handlar mat åt en, gör maten åt en. Tar en med utomhus, så att personen som kanske är i arbetsför ålder ska kunna arbeta. Läs mer här.

Fler affärer med god retorik

14 mar 2019

Har du någonsin tänkt att du önskade att du hade en bättre förmåga att svara dina kunder när de klagar på dig, eller att du bättre kunde ge svar på tal när du vill argumentera för din sak? När det kommer till att avsluta affärer är det oftast argumenten och retoriken som det faller på när en affär ska avslutas. För att en kund ska förstå varför hon, eller han behöver din produkt, eller ett avtal med dig, behöver man ofta argumentera för sin sak, för sitt företag, för sina kunder. Om du då har en god retorik så har du lättare för att argumentera och få människor omkring dig att tänka som du och se saker och ting såsom du önskar det.

Tänk dig att du kunde just det

Det är fullt möjligt att lära sig retorikens ädla konst. Det finns kurser i retorik som kan träna dig, som behöver det och som vill ha en bättre retorisk förmåga, att tala så att du övertygar andra. Om du tränar dig i hur du kan lägga fram dina argument så kan du nå framgång på andra områden i livet. Säg att du får en kund som vill ha det på ett annat sätt äns om de tjänster och produkter som du kan erbjuda ser ut. Om du då har en god retorik kan du lägga fram dina argument såsom du önskar det och få kunden att inse att det är bättre med det upplägg som du har det.

Andra områden som det är bra med retorik

I alla yrken där man behöver tala med människor, bör man bli bättre på retorik. Om man har ett yrke där man behöver övertala och övertyga andra människor, då kan man träna upp sin förmåga att övertyga andra människor. Det handlar inte om att övertala människor. Det blir sällan något bra resultat av att övertala någon. Då kanske de gör något som de inte kommer att fullfölja. Då är det bättre att kunna övertyga någon som tänker annorlunda och som inte förstår exakt det som du talar om. Ibland kan det faktiskt handla om att eliminera missförstånd. Och har man en bra retorisk förmåga, kan man minska risken för missförstånd. En god retorik handlar om att vara tydlig så att andra människor förstår vad det är man säger och vad man menar.

Om du går en kurs med Per Furumo så kan du lära dig bättre retorik. Läs mer på: http://www.furumo.se.

Ett modernt samhälle ska hylla en whistleblower

5 mar 2019

En whistleblower, eller visselblåsare som vi ibland säger på svenska, är en person som uppmärksammar saker som inte står rätt till, till exempel på företaget hen jobbar. En visselblåsare trotsar kanske arbetsplatsens regler och riskerar både sitt jobb och att bli utfryst av kollegor, men anser att sanningen är för viktig för att inte världen ska få reda på den.

Genom historien har visselblåsare avslöjat såväl korruption som avlyssning, staters avlyssning eller mord på civila, miljöbrott eller brott mot patientsäkerhet på sjukhus och så vidare. Visselblåsare är på många sätt en nödvändighet för att få transparens inom ett företag eller i en rättsstat. Trots detta behandlas visselblåsare ofta som förrädare eller kriminella.

Daniel Ellsberg fick Nixon på fall

Ett exempel på en känd visselblåsare är till exempel den nu Sverigeaktuelle Daniel Ellsberg, som i egenskap av krigsanalytiker i början av 70-talet läckte hemliga dokument om USA:s krigföring i Vietnam, de så kallade Pentagon Papers, till pressen. Det var inbrottet hos Ellsbergs psykolog som ledde till Watergateskandalen och till sist Nixons avgång och åtalet mot Ellsberg ställdes in.

Ellsbergs val att läcka information blev början till slutet på Vietnamkriget, ett krig som redan kostat hundratusentals liv på båda sidor, och även att den korrupte presidenten Nixon fick avgå. Ett typiskt exempel på när en visselblåsare genom sina handlingar hjälper till att förändra historien till det bättre. Ett annat modernare exempel i USA är Edward Snowden, som avslöjade underrättelsetjänsten NSA:s övervakningssystem Prism till Wikileaks och sedan fick fly landet. PÅ svensk mark har vi Håkan Isacsson, som var den som försedde Jan Guillou och Peter Bratt med information under det som blev IB-affären. 

Korruption och lögner är realiteter även i Sverige

På många håll i världen, även i Sverige, förekommer det korruption och att företagsledningar försöker sopa oegentligheter under mattan. Det skarvas och fuskas för egen vinnings skull och i värsta fall blir oskyldiga människor offer. Visselblåsare är en roll som behövs och de som våga ta bladet från munnen ska behandlas med respekt och inte som tjallare.

Lag för att främja whistleblowing

Sedan 2017 finns till och med en svensk lag som säger att alla företag är skyldiga att ha ett system för visselblåsare. Alla anställda ska kunna gå till en oberoende aktör, ofta ett säkerhetsföretag som erbjuder en whistleblowingtjänst, och avslöja vad man vet. Att visselblåsningen inte sker internt är mycket viktigt för trovärdigheten hos ett företag. En oberoende utredare behandlar informationen och meddelar företagsledningen om man hittar något som inte stämmer.

Alla anställda på ett företag eller inom en myndighet ska känna att de kan höja rösten när de ser något som är fel. De ska inte riskera att bli av med jobbet eller att bli utfrysta av sina kollegor. En kultur där de anställda inte vågar avslöja oegentligheter är i längden inte bra för något företag, och inte heller för samhället i stort.

Ska Landstinget finansiera kosmetiska behandlingar?

26 feb 2019

Frågan om vad som bör bekostas med statliga medel är ständigt aktuell och inte minst i dagens prekära läge och politiska turbulens så blir det extra tydligt att det finns en skillnad mellan blocken (i den mån det nu fortfarande går att tala om block). Ska exempelvis museér vara avgiftsfria och betalas av staten eller ska varje besökare betala för ett besök ur egen ficka?

Klart står att antalet besökare ökade då ett besök på ett museum var fritt jämfört med då ett besök kostade pengar. Här handlar det således om prioriteringar. Vill vi spara pengar genom att dra in på kultur och därmed också få ett folk som saknar viss bildning; är vi beredda att göra olika museum till en plats exkluderade för de med pengar eller ska kulturen finnas för alla. Vi tar ingen ställning i frågan utan vi anser bara att den är väldigt intressant. Detsamma kan sägas om frågor som rör vården. Det är i Sverige en självklarhet att få den vård man behöver och där man ser att notan betalas av oss alla via skatten.

Att bli sjuk är inget val man gör, detsamma gäller kroppsliga defekter eller skador - även om livsstilen kan påverka så väljer man inte att tvingas söka hjälp. Där måste en räddning finnas och det måste finnas ett nät som fångar upp.

Åderbråck går att behandla - vem betalar?

Men, var drar man gränsen? Många lider av olika åkommor som skapar komplex; komplex som i sin tur är hämmande i det sociala livet och som blir synnerligen begränsande i vardagen. Åkommor som kan botas och som går att operera - frågan är vem som ska betala? Ska Landstinget betala för en person som lider av generande hårväxt eller av åderbråck? Båda dessa åkommor går att behandla och med fina resultat som, utan tvekan, leder till en enklare vardag för den som blivit opererad.

Vad gäller åderbråck så handlar det dessutom om att man i vissa fall också tar kostnaden från Landstingets sida. Ett åderbråck som medför olika komplikationer - tyngdhetskänsla, svullnader, bensår, eksem och så vidare - kan opereras med en nota som betalas av oss alla; handlar det däremot om åderbråck i den skepnad vi känner åkomman i fråga - ringlande vener på benen eller blå nät - så får man vackert, som patient, betala ur egen ficka.

Orättvist? Vi tar återigen inte ställning till om detta är rätt eller fel: vi säger bara att åderbråck påverkar vardagen och att det dessutom drabbar många - ungefär var tredje person. Då kostnaden för en operation ligger runt 20.000 kronor så är det en väldigt stor utgift för många att ta. Frågan blir då: är åderbråcksbehandlingar enbart till för personer med större plånböcker eller för alla? Kanske kan man dra en linje rent inkomstmässigt vid urvalet? Då vården trots allt finns så bör den också - liksom kulturen - vara för alla.

Riktiga burritos blev vägen till jobb

26 feb 2019

I dag finns flera foodtrucburritosks och restauranger i Stockholm som säljer äkta mexikanska burritos. Men så har det inte varit många år. Historien kring en av de restauranger som slog upp portarna 2017 sträcker sig enbart bak till 2015 då utbudet var extremt mindre än idag.

Att hitta en restaurang i Stockholm som har burritos på menyn är idag inte några svårigheter. De finns lite ”här och var” samtidigt som även food trucks säljer detta på större event och festivaler. Efterfrågan och utbudet är helt enkelt stort.

När en person, som idag driver en burritosrestaurang i Stockholm, kom hit för första gången 2015 ansåg han att det inte fanns ett enda ställe som sålde ”riktig” burrito. En rätt som han älskade och därmed valde han att göra något år problemet. Genom att han då var arbetslös blev det två flugor i en smäll. Han fick jobb och staden fick burritos. Uppenbarligen gick satsningen bra då han sedan kunde utöka med bland annat en till restaurang.

Första steget var en food truck och denna bil rullar fortfarande. Men med restaurangen skapas helt andra möjligheter både gällande meny och kundupplevelse.

Detta är burrito

Burrito kallas även för taco de harina och är en mexikansk maträtt från början. Den hittas däremot över stora delar av världen där det sydamerikanska köket har fått plats. Grunden är ett tortillabröd som är rullat och därmed innehåller en fyllning. Delvis kan det därmed liknas med en tacos eller ett pitabröd med fyllning. Detta utifrån ”bröd med fyllning”.

Klassisk mexikansk fyllning är svarta eller bruna bönor, ris eller kött. En måltid som både kan köpas som ”snabbmat” och på restauranger runt om i Mexico. På Wikipedia anges att skillnaden mot de burritos som kan köpas i USA ä framförallt storleken och mängden innehåll. I USA är de betydligt större och har då bland annat gräddfil, tomat, guacamole och ost.

"Lilla åsnan - burriton"

På spanska betyder Burrito liten åsna. Någon säkerhet till varför maträtten har fått namn efter djuret finns inte men man tror att det har med tortillabrödet liknar åsnas öron. Alternativt att man syftar på de bärpåsar som åsnorna använder för att transportera saker.

I Sverige har framförallt tacos varit den maträtt man förknippat med Mexico. Men steget till burritos är inte stort. Dessutom är det betydligt lättare att äta burritos på stående fot än en tacos. För några år sedan började utbudet av burritosställen öka i Stockholm. Kanske kan vi framförallt förknippa Mexico med burritos om några år och tacos får ta ett steg tillbaka.

Källa: Stockholmdirekt.se

Lämna vintern - res till Tunisien

18 jan 2019

Tunisien har alltid varit ett favoritresmål för svenskarna, med härligt väder, god mat och långa vackra stränder. Men hur ser det ut i Tunisien efter den blodiga arabiska våren som ju faktiskt startade just där? Grönsakshandlaren Mohammed Bouazizi tände eld på sig själv 2010 i protest mot sin livssituation, bristande demokrati och mänskliga rättigheter i Tunisien. Händelsen fick ringar på vattnet och ett uppror spred sig över hela landet. Folket krävde att den regerande diktatorn skulle avsättas och många dog i olika blodiga demonstrationer landet runt.

Sedan fortsatte upproret i länderna runt omkring som i Egypten, Algeriet, Libyen, Marocko och senare till Syrien, Jemen, Bahrain och flera andra länder i närheten, men Tunisien klarade övergångsperioden utan inbördeskrig, mycket tack vara en bred och offentlig debatt mellan den gamla eliten och folket. Tunisien är det land som anses klarat sig bäst efter den arabiska våren och är idag ett fredligt och demokratiskt land att besöka.

Att resa till Tunisien 

Tunisien är alltås ett solsäkert land som du kan åka till året runt, med en skön medeltemperatur på vintern på 16-20 grader. På sommaren blir det betydligt varmare klimat och temperaturen håller sig mellan 30-35 grader. De flesta reser som reser på charter till Tunisien väljer de nordöstra delarna vid Hammametviken, som till exempel Hammamet, Monastir samt Sousse. Orterna är samma stil som Grekland och Turkiet med fokus på sol och bad, men det finns även mycket att göra när det blir för varmt eller när man vill ha lite omväxling från lata dagar i solen.

Kultur, utflykter och shopping

Likt många andra nordafrikanska länder finns det massor med basarer att besöka och botanisera i. I de gamla basarkvarteren i städerna eller i turistortena kan köpa allt du kan tänka dig, till exempel kläder, skor, mattor, keramik, lädervaror och såklart färsk frukt och nötter.

Från turistorterna kan man åka med utflyktsbussar till Sahara där du kan se den romerska amfiteatern i El Djem, och se på typiska berberbostäder och grotthusen i Matmata där "Star Wars" spelades in. Men dessa utflykter kräver övernattning på grund av avståndet. På egen hand kan du till exempel ta tåget till ruinerna efter den legendariska staden Kartago och till konstnärsbyn Sidi Bou Said.

För äventyraren kan du på många orter prova på kamel- eller dromedarridning på stranden.
För den inbitne golfaren så finns det många riktigt bra golfbanor till bra priser. I turistorterna Hammamet, Monastir och Sousse ligger golfbanorna på nära avstånd från hotellområdena. 

Exotisk mat

Missa inte den härliga och exotiska maten som är en blandning av nordafrikanska och medelhavets smaker! Kryddblandningen "Tabil" finns i många rätter, och består av bl.a. vitlök, cayenne, koriander och kummin. Couscous serveras till det mesta i Tunisien. Den kryddade grytan med kött eller korv som heter "Ojja" är ett måste vid besöket. Till dessert måste du prova "Baklawa", som är fylld med hackade nötter och serveras med syrap eller honung.

Tunisisk chillipasta serveras före många måltider som förrätt som kommer in med lokalt bröd. En annan förrätt är "brik", vilket är en friterad filodeg med olika fyllningar.

Efter måltider får man ofta ett gott och fräscht mint-te att runda av de starka smakerna.

Här finns kontorshotellen i Gävle

17 jan 2019

Även om Gävle är en medelstor stad till ytan så är stadskärnan relativt liten. De flesta kontorskomplex går att nå med maximalt fem minuters bilväg från centrumkärnan. För de som jobbar på dessa kontorshotell är det självklart en stor fördel då det är lätt att ta sig till dem oavsett var man bor.

 • Teknikparken

Teknikparken ligger vid västra infarten till Gävle och har i flera år varit ett kontorshotell. Från början drevs det av kommunen men är idag i privat regi. Här samsas ca 300 företagare i en lokal som utöver kontor även har restaurang, gym, relax och lounge.

 • Drottninggatan

Det nyaste kontorshotellet ligger på Drottninggatan och öppnade i slutet av 2018. Det är det absolut mest centralt belägna kontorshotellet med enbart 20 sekunder till centrala torget. Perfekt beläget men något högre hyror än på teknikparken. Här satsar man mest på flexibla kontorslösningar där man snarare hyr en plats än ett helt kontor.

 • Erikssons lokaler på söder

Längst upp på söder hade Eriksson tidigare mycket stora lokaler. Efter stora nedskärningar stod dessa tomma ett par år innan delar av lokalerna blev företagshotell. Detta på ett område där det finns ett flertal större företag.

Snabbare och smidigare service

Att hyra ett kontor, eller bara kontorsplats, på ett kontorshotell har flera fördelar. Det är lätt att se den ekonomiska biten då man därmed kan få ett komplett kontor för 2 – 3000 kr. Att hitta centrala kontor är inte lätt men genom att hyra ett eller flera kontor i ett kontorshotell kan man snabbt få mycket bra läge. Men framförallt är det servicen som uppskattas.

 • Kontorsstädning

Du behöver inte teckna ett separat avtal med städföretaget om kontorsstädning. Det är ett enda städföretag som städar de gemensamma lokalerna och som även städar kontoret (på begäran av hyresgästen). I och med att de ändå är på plats kan man få kontorsstädning betydligt billigare än om företaget hade varit tvungen att åka ut till ett enskilt kontor.

 • Övrig städning

Kontorsstädning är generellt en tilläggstjänst som beställs utöver den ordinarie hyran. Men städning av de allmänna lokalerna ingår. Det gäller exempelvis toaletter, matrum och lounger. Som företagare kan man ett enda fokus – att jobba med det man är bäst på.

 • Utskrift/ Kopior/Fax

Att dela på den service som erbjuds är den stora fördelen. Det gäller både för kontorsstädning, övrig städning och digital service. Du kan exempelvis få wi-fi som ingår i priset, tillgång till skrivare, fax och kopiator samt postservice. Små detaljer som ändå underlättar betydligt i det vardagliga arbetet.

Lär vi oss av misstagen?

6 jan 2019

Alla gör misstag och för de flesta av oss så innebär ett sådant också en lärdom. Man vet att man gjort fel och man kan då också på ett tydligare sätt undvika att hamna i samma - eller en liknande - situation en gång till. Det gäller såväl privat som för olika företag.

Men, det är även skillnad på ärliga misstag och på misstag som sker med en tanke. Det vill säga - någonting som skett med uppsåt och där man egentligen aldrig velat bli avslöjad. Här finns det en bransch som av en händelse haft lite mer otur genom åren än andra branscher. Vilken bransch och marknad handlar det om? Låt oss ge några årtal som en ledtråd.

 • 1929
 • 1987
 • 1997
 • 2000
 • 2001
 • 2008

Rätt svar och ordet som ska in på vågrätt tio är alltså finansmarknaden och börskrascher. Samtliga dessa år har nämligen inneburit en börskrasch och alla - med undantag för 2001 där kraschen föranleddes av en terrorattack - har kunnat undvikas då de till stor del varit framkallade av tänjda regler, manipulation och, i vissa fall, otillåten handel.

Vi menar att en säkrare handel och en bättre reglering - kontroll - av marknaden hade kunnat förhindra många av dessa krascher och därmed också förhindrat att dessa drabbat de som alltid drabbas i slutändan: du, jag, din granne och alla andra vanliga Svensson över hela världen.

LEI-kod ger en bättre kontroll

Nog är nog. Ungefär så tänkte man från EU:s sida i samband med den senaste kraschen i USA där framförallt konkursen av Lehman Brothers var den droppe som fick bägaren att rinna över. Då man försökte sammanställa och identifiera alla företag och aktörer som haft någonting att göra med Lehman Brothers så upptäckte man att detta - i stort - var att anse som omöjligt. Dotterbolagens dotterbolag hade ett kusinbolag som hade ett skalbolag vars egna dotterbolag i sin tur hade… Ni förstår vad vi menar.

Det här gjorde att man agerade och ur denna aska så reste sig systemet med att använda LEI-kod. Något som - faktiskt - visat sig fungera och som - hittills, ska tilläggas - har skapat en tryggare, schysstare och säkrare handel med fonder, aktier, derivat, värdepapper och obligationer. Om vi ska beskriva hur systemet ser ut så innebär det att företag - både svenska och utländska - som handlar med exempelvis aktier ska verifieras genom att båda parter signerar en affärsuppgörelse med respektive LEI-kod.

En LEI-kod som är unik och som består av 20 alfanumeriska siffror som ingen annan kan ha. Man kommer även fortsatt att använda sig av handelsregistret i Sverige, men med LEI-kod så får man ett starkt komplement som kan användas av exempelvis Finansinspektionen eller andra, liknande myndigheter i både Sverige och utlandet.

Hur ser framtiden ut?

Det är inte alla som behöver använda sig av LEI-kod vid handel med aktier. Du och jag, exempelvis och alla andra privatpersoner är undantagna. Detsamma gäller för exempelvis enskilda företag som har en omsättning under tre miljoner kronor. Det är bra då det i sin tur skulle, så att säga, vattna ur systemet och göra handeln med aktier till en svårare procedur än den redan är.

För företag och juridiska personer dock så krävs det LEI och att man registrerar sig för att börja använda en sådan kod. På det stora hela så kommer detta att bidra till en säkrare handel som gör det lättare att identifiera företag och spåra olika transaktioner genom historien.

Vi skulle säga att det inte är en dag för tidigt. Helst skulle man arbetat fram en sådan lösning innan 2008 och därigenom kunnat förhindra svallvågorna som den finanskraschen förde med sig och där man än idag kan se europeiska ekonomier kämpa för att komma på fötter igen. Fråga en grekisk medborgare om vad han anser om LEI-kod och han kommer förmodligen att jubla då du förklarar sammanhanget.

Pappor mer inblandade i sina barns vårdnad

23 dec 2018

Antalet vårdnadstvister har mer än fördubblats under de senaste 10 åren; 2005 var de 2.628, jämför då med antalet som var 2014 då de var så många som 5.692. Fortsätter de att öka i samma takt kommer vi snart att både ha en stor brist på erfarna advokater och brist på tider i tingsrätterna för att ta itu med dessa vårdnadstvister. Det är på många sätt synd att oenigheterna ökar när det kommer till barns vårdnad, umgänge och boende. Det är trist då de blir rättsfall. I framtiden kan det uppstå stora behov av att det finns kompeteneta advokater inom alla rättsfall. Många som är berörda i dessa vårdnadstvister, efterfrågar myndigheter som kunde hjälpa föräldrar som inte kan komma överens, om möjligheter att medla i dessa fall. Man tänker sig att det på så sätt skulle kunna undvikas att bli en rättslig process om det fanns någon myndighet som kunde medla mellan tvistande föräldrar.

Behov av advokater som tar strid för barns rättigheter

Det finns ett stort behov av advokater som tar strid för barns rättigheter i de fall när föräldrar strider om barns boende, vårdnad och umgänge. Det är som om föräldrarna i dessa vårdnadstvister förlorar perspektivet för sina egna barn och tvistar om oviktiga saker, när det faktiskt är viktigt att barn skyddas om de blir utsatta för våld, övergrepp och misshandel. Är den ena föräldern missbrukare, kriminellt eller narkoman, är det givet att det inte är bra för barn att växa upp i en sådan miljö. Det enda sättet att skydda de barnen är att inte den som brukar våld eller övergrepp mot sitt barn, är att de inte har vårdnaden om sina barn, eller boendet och att de har ett begränsat umgänge tillsammans med andra. Som förälder kan man faktiskt hålla kontakten med sina barn via telefonsamtal, via brev och på andra sätt hålla uppe kontakten med sina egna barn.

Mer närvarande pappor viktigt

Att pappor vill vara närvarande i sina barns liv måste ju ändå ses som något positivt, men i detta "positiva" måste vi samtidigt inte glömma barnets perspektiv. Ett barn, har åtminstone enligt FN:s barnkonvention, rätt till ett liv fritt från våld, övergrepp och vanvård. Ett barn har rätt till att få bo i trygghet, få stimulans, en bra skolgång och meningsfull fritid. Här måste man väl ändå anse att barnens rätt till en trygg tillvaro måste vara viktigare än föräldrars rätt till sina barn.

Är det fel att genomföra en hårtransplantation?

29 nov 2018

Frågan om olika typer av behandlingar och skönhetsingrepp är en komplex sådan. Å ena sidan så borde man duga precis som man är och inte operera sig enbart för att normen utanför kräver det. Ser ett ungt barn att normen tydligt säger att man ska vara smal, att man ska ha vita tänder, att man ska ha ett perfekt hår och så vidare så kommer också barnet i fråga att vilja leva upp till alla dessa ideal. Det kan ske genom att man bantar, att man svälter sig och att man därigenom utvecklar ett osunt förhållande till både mat, träning och till den egna kroppen. Det är inget påstående - det är en absolut sanning och ett vedertaget faktum.

Å andra sidan dock: vem vill inte se så bra ut som möjligt? Menas med detta, om man som man exempelvis alltid varit väldigt tillfreds med sitt hår och plötsligt ser vikarna börja komma, se hur luggen smyger sig bakåt likt en skrämd katt eller börjar se konturen av ett ägg i bakhuvudet - ska man då låta saken bero eller ska man agera?

Det är en svårare fråga då man i många fall identifierar sig själv med det hår man en gång haft. Det kan skapa en livskris. Vi tycker att det är självklart att man ska kunna agera i det läget och där är en hårtransplantation, något som blossat upp som ett självklart alternativ.

Dagens metoder ger bättre resultat

Här ska man veta att alternativen är långt ifrån säkra och långt ifrån bra. För, hur har man som man kunnat få sitt hår tillbaka? Peruker är en lösning, tupéer en annan och en tredje handlar om att kamma över den del där håret slutat växa. Ingen av dessa ser speciellt bra ut.

En hårtransplantation har också haft nackdelar. Dels så har håret ofta varit tunnare och av en annan kvalitet. Även om det kanske börjat växa hår så har man kunnat se att en hårtransplantation har genomförts; det har, helt enkelt, sett oäkta ut. Tidigare använde man skalpell och det var något som gav ärr. Utöver ett osäkert resultat så kunde man alltså också få mindre, vanprydande ärr på huvudet.

Det finns dock en typ av hårtransplantation som ger bättre effekt än andra och där man inte heller riskerar att få något ärr överhuvudtaget. Metoden heter FUE och den innebär att man flyttar hårsäckar separat och med speciella nålar. Det gör att håret får bättre stimulans och där det också syns i det slutliga resultatet.

Synlig effekt - på rätt sätt

För, till skillnad mot gårdagens metoder så syns det inte att en patient genomfört en hårtransplantation. Det syns - men på ett bra sätt: att man har hår på huvudet. Men inte genom att håret är tunnare, av sämre kvalitet eller av någon annan nyans.

Håret kan förflyttas från vilket område som helst - rygg, mage, bröst eller bakhuvud - och det spelar ingen roll om det placeras på främre delen av huvudet eller bak på hjässan. Effekten blir lika bra. Vi skulle definitivt rekommendera FUE-metoden till den man som upplever att håravfall hämmar vardagen. Det går att få håret tillbaka.

En köksrenovering ger status

20 nov 2018

Kommer ni ihåg det där hemma-hos-reportaget för några år sedan där en stolt lägenhetsinnehavare i Stockholm lät oss läsare följa med genom han utsökta val av material, färger, möbler och annan inredning och där hela resan kröntes genom att han berättade om sin teppanyakihäll? Just den hällen hudflängdes och där folk över hela landet ondgjorde sig över vilka sakfrågor som en vanliga stockholmare prioriterade högst.

Låt världen utanför brinna så länge jag kan använda min teppanyakihäll och grilla min musslor på ett perfekt sätt. Det finns en poäng i detta. För många så har det blivit viktigare att se om sitt eget hus än att bry sig om omvärlden.

På många sätt så brinner faktiskt världen - flyktingkatastrofer, krig, hot om konflikter, segregation, rasism och ett klimathot som hänger över oss alla. Ändå så är frågan om en köksrenovering högre upp på mångas agenda. Man genomför hellre en köksrenovering än att engagera sig och på ett personligt plan börja brinna för något. Naturligtvis - en köksrenovering kan vara ett sätt att undvika och koppla bort jobbiga saker också.

Det kan handla om terapi och det kan handla om att man - naturligtvis - ska skapa förutsättningar för trivsel i sin egen familj också. Vi skulle dock säga att en köksrenovering idag - för många - är att sätt att visa att man har pengar och att man genom detta också visar upp en status. Den typen av status är - precis som gällande bilar, kläder och båtar - enbart irriterande.

Är du i behov av en köksrenovering?

Däremot så kan man se en köksrenovering ur ett annat perspektiv också och som en del av den kvinnliga frigörelsen. För; vem är det som lagar mat i er familj? Idag så är svaret långt ifrån lika givet som det förr var. För några år sedan så var köket en kvinnlig sak; det var mamman i familjen som lagade mat och det gjorde också att ett kök såg ut därefter - små ytor, smarta lösningar, bra och genomtänkt arbetstriangel; men inte så mycket mer än så.

Man byggde funktionella kök, punkt slut. Idag så lagar alla mat och det har blivit något som både pappan, barnen och mamman gör - och vill göra. Matlagning och - framförallt - det rent sociala sker i köket som blivit en självklar samlingsplats för en familj. Därför kan en köksrenovering i Stockholm vara nödvändig sett till att en sådan suddar ut gränsen mellan kvinnligt och manligt och som gör att traditionellt kvinnliga sysslor - matlagning, städning, disk eller att plocka i- och ur diskmaskinen - är sysslor för alla och som hela hushållet hjälps åt med. En sådan köksrenovering - som öppnar upp, som skapar yta och som välkomnar - är vi helt för. Så länge det inte handlar om att visa grannen hur pass mycket pengar man har så är det okej.

En köksrenovering som sker av funktionella och trivselmässiga skäl kan vara extremt givande, men om det enbart handlar om status och att visa att man har råd. Ärligt talat: det finns andra sätt att visa att man duger och det finns andra hål att stoppa pengarna i. Du kommer förmodligen att känna dig lika tom inombords i ett nyrenoverat kök som i ditt gamla. Som Robert Broberg sjöng: Att ha det taskigt med sig själv i Paris, är det samma som att ha det taskigt med sig själv i Stockholm… Du kan aldrig resa bort från dig själv. Inte genom en resa och definitivt inte genom en köksrenovering.

Är städbranschen i Stockholm ren?

19 nov 2018

Vissa branscher är av hävd smutsigare än andra. Paradoxalt nog så är städbranschen väldigt smutsigt sett till arbetsvillkor, arbetstider och sett till hur de anställda blir utnyttjade. Något som dessutom till stor del handlar om kvinnor och det är väl också därför som man så sällan hör någonting.

Då fler och fler familjer i Stockholm väljer att ta hjälp med hushållsnära tjänster så kan det också vara dags att ta reda på vem som städar och under vilka villkor städerskan i fråga arbetar under. I många fall så handlar det om kvinnor som har extremt låga löner och som dessutom tvingas åka - kommunalt - i flera mil mellan varje kund.

Det kan vara värt att veta nästa gång du och dina bekanta diskuterar hur pass bra ert livspussel fungerar som en följd av er hemstädning och hur pass mycket mer tid ni har över för varandra som en följd av detta. Det är alltid någon som får betala. Inga luncher är fria. Men, därmed heller inte sagt att luncherna i fråga behöver ställas in.

Nej, det finns städföretag i Stockholm som erbjuder schyssta villkor, som ger sina anställda kollektivavtal och som hela tiden arbetar aktivt för att vidareutbilda och förkovra sina anställda. Det är dessa företag man måste hitta och anlita. Det gör man sällan genom att låta plånboken styra valet.

Så hittar du rätt företag för din flyttstädning

Oavsett vilken tjänst du behöver hjälp med och oavsett om det handlar om en enstaka gång - flyttstädning - eller ett mer långtgående samarbete - hemstädning - så bör du välja rätt städföretag. Vi tänkte av den anledningen räkna upp några punkter som kan hjälpa dig och vi säger för enkelhetens skull att det är en flyttstädning du behöver i Stockholm. Så här hittar du rätt:

 • Kostnaden. Har du möjlighet att använda ditt Rut-avdrag för din flyttstädning så anser vi att du kan bortse lite från priset. Då blir din flyttstädning väldigt billig oavsett. Ta in offerter från olika städföretag och se till att välja någon i mitten. Du ska inte ta den billigaste, men du behöver heller inte acceptera något överpris.
 • Personalomsättningen. Kolla upp hur pass hög personalomsättning som företaget har. En låg sådan indikerar trivsel, schyssta villkor och fina möjligheter till personlig utveckling. En hög personalomsättning tycker vi pekar på det motsatta. Ingen stannar på ett arbete man inte trivs med.
 • Kollektivavtal. Det ska definitivt finnas. Arbetsplatser som inte erbjuder sina anställda kollektivavtal är oseriösa - oavsett vilken bransch det handlar om. Se över detta!
 • Miljötänk. Vilka gifter och kemikalier använder man vid en flyttstädning? Man kan städa med gröna alternativ och få väldigt rent - exempelvis genom microfiberdukar. Även här kan man säga att städbranschen är allt annat än ren och det bör du vara medveten om. Välj ett företag som tänker långsiktigt och på vår miljö.

Fyra saker att tänka på när du väljer frisör

5 nov 2018

Det finns de som klipperfrisör sig själva hemma. Det finns också dem som låter sina vänner klippa dem. Men det allra vanligaste är att man går till en frisör med jämna mellanrum. I den här texten går vi igenom några saker som är bra att tänka på när man besöker en frisör.

Var tydlig med vad du vill

Det finns frisörer som är nischade mot att klippa kvinnor, det finns dem som främst klipper barn eller män. Oavsett så har de en repertoar av vanliga frisyrer som många gillar och väljer. Om du själv vill ha en klippning som avviker från det vanligaste så är det klokt att vara tydlig med vad du vill.

Be frisören att klippa lite och sen öka på

Om du är osäker på om frisören har förstått hur du vill ha det, kör inte bara på och klipp av allt hår du har. Be hen att klippa lite först och kolla av så det blir rätt. När ni är överens så kan man ta allt hår som ska bort. Det är omöjligt att göra om när för mycket hår är avklippt.

Hitta din favorit

Självklart finns det människor som reser över hela landet för att få hjälp av en specifik frisör. Det kan till exempel finnas en frisör i Uppsala som är specialist på flätor och även om du bor i en annan stad långt därifrån så kan det vara en upplevelse att återkomma och få håret flätat av experten. När du väl har hittat din favorit så är det svårt att välja någon annan.

Hitta din lokala förmåga

Om du inte har hittat din favorit ännu eller om du inte har några specifika behov med ditt hår så kan det var bra att söka lokalt först. Om du bor i Uppsala så är det ganska omständligt att behöva resa till södra Sverige varje gång du vill träffa en frisör. Pröva några salonger i närområdet och med lite tur så hittar du just rätt. En sökning på just ”frisör Uppsala” (byt ut Uppsala mot din ort) kommer troligen att ge dig en rad olika alternativ. Här är en ett exempel på en frisör som alltid får jobbet gjort: hairstudiouppsala.com.

Regelbundenhet

När du har hittat din lokala favorit, behåll den. Boka upp en klippning var tredje eller fjärde månad och se till så att ni fortsätter hålla det framöver. Det underlättar både för dig och för frisören att veta när du kommer tillbaka och vad du vill ha. Är du osäker på hur ofta du bör klippa dig så fråga din frisör, de kan bedöma vad som är rimligt. Om ditt hår växer fort så blir besöken självklart med kortare mellanrum än om ditt hår växer väldigt långsamt.

 

I Malmö är det billigt med hemstädning

31 okt 2018

Malmö är en fantastisk stad på många sätt. Vi har här en blandning av människor från många olika kulturer som bor och lever tätt inpå varandra. Detta minskar det främlingskap som finns i mer segregerade städer, och ger Malmö en kosmopolitisk prägel som besökare från hela världen imponeras och förtjusas av. Det är också en stad som ligger nära resten av Europa, med det myllrande Köpenhamn som första anhalt. Från Malmö reser man fort till många platser i Europa.

En annan sak som är bra med Malmö är att det är billigare än andra storstäder. Mat, uteliv, bostäder och servicetjänster kostar mycket mindre i genomsnitt än för andra städer i Sverige, som Stockholm och Göteborg. Man går runt på en mindre ekonomi, helt enkelt, och så länge hyran för affärslokalen är billig kan man ju sälja sina varor billigt. En win-win för alla Malmös invånare.

Allt populärare med hemstädning

Ett exempel på de framväxande tjänster man ser alltmer i Malmö och som är billigt, är hemstädning. Det har blivit mer populärart med hemstädning, en tjänst som ganska länge har setts som förbehållen de rikare klasserna i samhället. Att ta hjälp med hemstädning har i Malmö setts som lite snobbigt och inget man egentligen behöver. Samtidigt har utvecklingen i Malmö gått åt samma håll som i många andra större städer. Malmöborna jobbar mer och allt hårdare, och när arbetsdagen är slut och barnen har hämtats, man har lagat mat och diskat, då finns det ofta inte så mycket kraft kvar att lägga på hemstädning.

Lägg till detta att man säkert har många fritidsaktiviteter, särskilt på helgerna när man annars kanske kunde städa. Bor man i en kulturell stad som Malmö vill man såklart kunna gå på utställningar, besöka marknader och helt enkelt leva gott i sin stad, inte putsa fönstren eller göra rent bakom spisen.

RUT gör städningen billig

Så hemstädning blir allt populärare, och som tur är för Malmöborna är det än så länge väldigt billigt att ta hjälp med hemstädning i Malmö. Att prenumerera på hemstädning, där städfirman kommer hem till dig en gång i veckan, kostar inte mer än ett par tusen i månaden.

Anledningen till detta är dels att konkurrensen är stor bland städfirmor i Malmö, men också på att halva arbetskostnaden täcks av RUT-bidraget. RUT är en skattemässig förmån som alla som tar hjälp med hushållsnära tjänster kan få. Det är städfirman som tar han om det administrativa kring RUT-avdraget och när du får fakturan är ditt avdragsgilla belopp redan avdraget. Städfirman får sedan ersättning från skatteverket.

Många fördelar med hemstädning

Sett till hur billigt det är med hemstädning i Malmö är det inte konstigt att de blivit allt vanligare att ta hjälp med städningen. Människor tar ju gärna också inspiration från varandra, och om man ser att grannen eller kompisen anlitar städhjälp är steget inte långt att själv göra det.

Fördelarna är många, både hälsomässigt och för bostaden är regelbunden städning ett stort plus. Dessutom får man ju så mycket tid över att vila ut efter jobbet, samt när man är utvilad: att gå ut i sitt vackra Malmö och ta del av allt staden har att erbjuda. Här kan du läsa mer om hemstädning i Malmö.

← Äldre inlägg