Blogg

Sida 3

Allt fler vill inte ha gemensam vårdnad

28 okt 2018

Allt fler föräldrar tvistar rättsligt om sina barns vårdnad, boende och umgänge. Enligt lagen, skiljer den på barns vårdnad, boende och umgänge, och menar att det är olika delar i det som handlar om ett barn. Man (politikerna som stiftade lagen) tänkte sig att det mycket väl går att skilja på detta. Till exempel kan två föräldrar ha gemensam vårdnad om ett barn, men att barnet bor endast hos den ena föräldern, och umgås med den andra föräldern unde sin fritid eller under lov. 

Här måste sägas att de allra flesta, "normala" människor (vem är egentligen "normal"?) kan komma överens om dessa frågor. Majoriteten kan det. Det är om det till exempel har förekommit våld mellan parterna, övergrepp, narkotikamissbruk, alkoholmissbruk eller kriminalitet som ett samarbete ändå måste ses som omöjligt. Dessutom; hur bra är en våldsam, kriminell, knarkande eller drickande förälder? Inte särskilt, det kan vem som helst förstå – särskilt om man tar barnets parti, ser till vad som är bäst för ett barn!

Alltför många ser endast till föräldrarnas bästa – inte barnets

Med tanke på att både lagen om barns vårdnad, boende och umgänge stipulerar att barns "bästa" ska gälla, är det märkligt att en del barn tvingas till och med att umgås med en kriminell pappa på fängelse. Vissa har till och med bott över natten på fängelser för att "umgås" med sin fängslade pappa. Andra barn har tvingats umgås med en pappa som har dödat deras mamma. Pappan har fått behålla vårdnaden av barn efter att han har mördat mamman, vilket vem som helst kan inse är att INTE är att se till barns bästa, utan enbart värna om förälderns bästa. 

Liknande formulering förekommer i Socialtjänstlagen, som ska vägleda socialtjänstens arbete och bedömningar i fall när föräldrar tvistar om barns vårdnad, boende eller umgänge och när socialtjänsten ska göra utredningar om barn riskerar att fara illa. Många utredningar som socialtjänsten har gjort om barn som riskerar vanvård eller våld har totalt nonchalerat de riskerna och låtit barn bo med en förälder som både utsätter barnet för våld, misshandel och övergrepp.

Endast en duktig advokat kan avgöra vinst eller förlust

Om det är så att man vill och måste ta striden för ett barn och skydda det, måste man ha en riktig stjärnadvokat vid sin sida som både kan råda dig till vad du kan och bör göra. En advokat kan även göra egna utredningar som kan bevisa för en domstol att den andra föräldern inte ska ha vårdnaden, boendet eller umgänget om ett barn. En duktig advokat vet det, har kreativiteten och ambitionerna att hjälpa sina klienter. Har du inte en sådan advokat vid din sida, bör du genast se till så att du kan anita en sådan.

Vilken inverkan har arkitekturen på samhället?

25 okt 2018

Finns det något samband mellan hur vi bygger i våra städer och hur människorna i den mår? Jag tror att de flesta skulle svara ja på den frågan. Faktum är att mycket av det människor klagar på i sina områden är just hur arkitekturen får dem att känna sig små, utsatta och undanknuffade. Det är som om något med miljonprogrammens höga betongfasader trycker ner människorna som bor där. Att bo bland betongen känns som ett misslyckande för många. De bor i utanförskapet. Men vad beror det på? Är det något som kommer naturligt eller är det ett beteende som sprider sig, en populär uppfattning som människor använder sig av för att få sympatier?

Är ditt liv redan utstakat beroende av var du bor?

Är det inte möjligt för en person som bor i ett område med taskigt planerad arkitekter att skaffa sig en ordentlig utbildning och ett högavlönat jobb. Möjligt, men betydligt svårare, svarar många på den frågan. Inte alls svårare än för någon annan, svara andra. Det här är komplexa frågor som vi inte ska gå in djupare på här, men det visar i alla fall tydligt att arkitekturen påverkar oss människor på många plan. Förutom det rent estetiska har den också en förmåga att äta sig in i vårt medvetande och forma vårt sätt att tänka.

För många behöver bo

En arkitekt i Stockholm idag har mycket att göra. Överallt byggs det. Det sägs att det görs ett försök att bygga bort bostadsbristen, men jag tror att det kommer att misslyckas. Det som händer är att det byggs ännu fler bostäder för de välbeställda, de som redan har någonstans att bo. Vissa hävdar att det myckna byggandet kommer att göra att billigare bostäder blir tillgängliga fortare när medel- och överklassen flyttar in i de nybyggda bostäderna, men tyvärr kommer det inte att räcka till. Det finns många välbeställda människor som behöver bostäder först och med de priser som är på bostads och hyresmarknaden är det dessa människor som kommer att flytta in.

Vad gör en stad levande?

Och de som inte har råd med bostäder? Vad ska hända med dem? Vill vi verkligen bo i en stad där bara välbeställda människor har råd att bo? Vad händer med kulturen, idrotten, folklivet? Enligt min erfarenhet är det inte de mätta och belåtna som står för de stora insatserna på dessa områden, utan de som kämpar och vill något mer än att ha en fyra på Strandvägen. Idag bor de flesta av dessa människor utanför tullarna, men risken är att de kommer att trängas allt längre ut och till slut vara tvungna att helt lämna Stockholm. Vem bygger hus där de har råd att bo?

Tänk om från grunden

Jag tror att man måste tänka om helt när det gäller arkitektur och byggande i Stockholm om vi vill ha en stad som fortfarande lever om 30 år. Jag tror att man måste bygga billiga, subventionerade bostäder åt människor som inte har råd med 12 000:- i månaden för en trea. Och jag tror inte att billiga bostäder nödvändigtvis behöver ha sämre kvalitet. Arkitekter är ofta socialt intresserade människor och det finns många arkitekter som har idéer om hur man kan bygga billigt men kvalitativt. Framför allt behövs det byggas mycket och kanske måste man till och med i viss mån styra vilka som har rätt att flytta in i subventionerade boenden. Jag tror att det är det enda sättet att bygga bort bostadsbristen.

Att bo i en billig bostad ska inte vara liktydigt med att bo i ett område med illa genomtänkt arkitektur. Behåll de storslagna planerna för att utveckla Stockholms ytterområden, men gör det på ett sätt som gör att alla människor har råd att bo. I ett rikt land som Sverige borde det inte finnas bostadsbrist, det är ett tecken på att något är väldigt fel med hur vi fördelar våra resurser.

Är de lättare att bli misstänkt för brott som invandrare?

24 okt 2018

I rapport efter rapport fastställs det att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken i Sverige. Debatten om invandring har glidit högerut de senaste åren och kommit att bli alltmer hätsk, och det blir mer och mer ”tillåtet” på arbetsplatser och runt köksbord runt om i landet att uttala sig kritiskt om invandrare generellt, till och med rasistiskt.

Mycket kan härledas till detta med kriminalitet, som naturligtvis är en allvarlig fråga. Det råder förhållandevis stor enhet i att siffrorna stämmer; över 50% av de som sitter på långa straff i Sverige är invandrare, över 50% är arbetslösa och får bidrag, över 75% av medlemmarna i kriminella gäng är invandrare. Men man bör också fråga sig vad anledningen till detta är? Att från dessa siffror dra slutsatsen att invandrare skulle utgöra en homogen grupp människor som har mer kriminella tendenser än etniska svenskar är i mitt tycke bara löjligt.

Är det skillnad på svenskar och människor från andra länder?

Invandrare är som folk är mest, det kan väl de flesta som inte tänker med bakdelen hålla med om. De har drömmar och förhoppningar. De flesta är ärliga och vänliga människor som gör vad de kan för att det ska gå bra i livet. Vissa är idioter, vissa är elaka och sätter sig över andra människor och begår kriminella handlingar, men de flesta är vanligt hyggligt folk. Fördelningen mellan dessa typer av människor skiljer sig inte mellan svenskar och invandrare.

Men brottsstatistiken gör det. Och vad är då orsaken till det? Ja, till att börja med är man ju mindre benägen att begå brott om man känner sig trygg i livet, har ett arbete och en bostad i ett lugnt område där de flesta grannar är som en själv. Har man en fast inkomst och ett socialt tillfredsställande liv behöver man inte begå brott. Detta har många svenskar, i långt större utsträckning än invandrare.

Svårt att ta sig in i det svenska samhället

Sverige är ett segregerat land, och värst är det i städerna. Detta är inte enbart politikernas fel, det är ett faktum att människor söker sig till människor som de känner samhörighet med, och många invandrare söker sig till varandra, ofta till landsmän. Så har det alltid varit i Sverige. Men det har samtidigt varit för svårt för invandrare att ta sig in i det svenska samhället och bli en del av kulturen.

Här har svenskar varit för dåliga på att öppna upp sig och bjuda in. Det har varit svårare att få jobb med ett utländskt klingande namn, det är svårare att bli hembjuden på middag av arbetskompisen om man inte är svensk, och så vidare. Svensken är inte i grunden rasistisk eller främlingsfientlig, men mycket försiktig och söker sig gärna till likasinnade och det lätt igenkännbara.

Varför begår invandrare fler brott?

Är det då vanligare att man begår brott som invandrare? Svaret är ja, av orsaker som de ovan nämnda svårigheterna att ta sig in i det svenska samhället och få samma chans i livet som etniska svenskar. Samtidigt sprids en kriminell kultur i många områden med en hög andel invandrare, en kultur som är lätt att dras in i men svår att ta sig ur. Denna utveckling måste stoppas, men att säga hur är inte lätt. Det växer fram motsättningar mellan invandrargäng och polisen, som i sin tur har en benägenhet att särbehandla invandrare negativt.

Ja, det är lättare att bli misstänkt för brott som invandrare, och det är lättare att bli dömd till ett hårdare straff. Jag säger inte att det är hela orsaken till att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken, men det har betydelse.

Lättare att sätta dit människor i utanförskapsområden

Se på drogbrott till exempel. Enligt enkätundersökningar i Stockholms gymnasieskolor är det vanligare bland ungdomar i kommuner som Lidingö och Danderyd att man använder droger, men majoriteten av tillslagen och åtalen sker i fattiga områden som Alby, Rinkeby och Tensta. Polisen snokar inte runt i buskarna runt de rika ungarnas hus, utan beger sig in i utanförskapsområdena där de lätt hittar knarkande ungar på torgen och i gränderna. Vips så stiger brottsstatistiken för invandrare, och representanter för extremhögern pekar med hela handen.

Som invandrare är det lättare att bli misstänkt för brott och det beror på en strukturell särbehandling som måste få ett stopp. Därefter kan vi börja diskutera hur vi ska få ett jämlikare och fredligare samhälle tillsammans

Våldtäkt - hur stort är mörkertalet?

4 okt 2018

Det diskuteras alltid om olika etniciteter i samband med olika brott. Det är också förståeligt till viss mån då bakgrund - både social och etnisk - ofta belyser andra perspektiv som kan komma att förklara brottet i fråga. Att fattiga personer, uppväxta i tuffare områden ofta hänfaller till kriminalitet är känt. Detsamma att folk med lägre utbildning också gör det.

Men varför? Det är de frågorna som måste ställas då det är dessa som kan förhindra att brotten begås i framtiden och som kan leda till att en ung kille i Rinkeby väljer att studera vidare snarare än att drömma om att råna en värdetransport.

En annan fråga handlar om ett värre brott. En våldtäkt. Där brukar man ofta göra det väldigt enkelt för sig och peka på att det handlar om kultur; en svensk kvinna blir utsatt av en våldtäkt av en man med utländsk härkomst. Tänker man bara i de banorna så behöver man heller inte gräva djupare. Ut med alla invandrare och flyktingar så försvinner alla våldtäkter som genom ett trollslag. Det gör det inte.

Har man följt med i debatten efter Me-Too så har man också kunnat se att förövaren inte är mörk, inte asiat, inte gammal, inte ung, inte fattig och inte rik. Förövaren är en man och han finns i alla samhällsskikt som helst. Det visar också på att män utnyttjar sin maktposition i samhället och tillskansar sig sexuella tjänster genom att lura, hota och dupera kvinnor i sin närhet.

Det får en att undra hur stort mörkertal som finns och där en känsla av att Me-Too enbart öppnade burken lite på glänt. Då en våldtäkt dessutom är vanligast i hemmet och av en, för offret, känd förövare så är det också troligt att mörkertalet i fråga är ännu större. Vem vågar anmäla sin äkta man, sin bästa kompis eller sin tillfälliga partner? Inte många.

Kvinnor behöver stöd och hjälp

En sak som retade upp många var att flera personer hängdes ut i samband med ovan nämnda upprop. Fraser som “ det var ju flera år sedan, han är ju schysst och hon måste ljuga för att få uppmärksamhet “ hördes och förpestade hela syftet med Metoo.

Modiga kvinnor som äntligen vågade träda fram och göra sin röst hörd om fruktansvärda övergrepp blev effektivt tystade - av män - genom anklagelser om lögn och dikt. Känns det igen? Inte? Men hur ser det ut i rätten vid en våldtäkt då?

“ Vad hade du på dig? Var du inte berusad? Har du inte legat med personen tidigare? Sa du verkligen nej “? Det är exakt samma typ av förminskande och förtryckande frågor där - och även från polisen vid de initiala förhören. Här måste det ske en bättring. Är man utsatt för en våldtäkt så måste man som kvinna också då stöd och bli trodd.

Visst, ett målsägandebiträde gör skillnad och kan avleda många av dessa frågor. Men, att de överhuvudtaget tillåts att ställas är en skam och ett tecken på vilken attityd samhället har mot våldtäktsoffer kontra gärningsmän.

Samtyckeslagen hånas och förlöjligas

Den nya samtyckeslagen hann knappt landa innan hånen fortsatte. “Ska man behöva skriva ett kontrakt innan man har sex - vad händer om jag inte hittar någon penna, höhöhö”. Nej, den lagen finns inte för att det ska skrivas kontrakt och den har inte skapats för att förstöra sexlivet för folk.

Den finns för att en kvinna och en man - eller kvinna/kvinna man/man - ska kunna upprätta en respekt mellan varandra där gränserna blir tydligare om vad som är okej och vad som inte är det. Samtiden är berusad och bör gå ett par varv runt kvarteret. Det är dags att nyktra till, se problemen i vitögat och ta förslagen för att lösa dessa på allvar.

Alla borde gifta sig!

28 sep 2018

Med tanke på alla konstiga tvister och vårdnadstvister och gräl mellan par som skiljer sig, vore det bästa för alla par om de gifter sig. Det är ju så lätt att bara flytta ihop, och lite lättvindigt bara flytta in hos varandra. Det många inte tänker på, när de är kära – och kärleken är ju blind – är att när kärleken har slutat vara blind och man inser vem det är man har flyttat ihop med, är det inte längre så lätt att skilja sig. Egentligen är det lite paradoxalt att par borde gifta sig för att det är lättare att skilja sig om man är gifta med varandra.

Lättare när gifta par skiljer sig

Hur är det möjligt, kanske du undrar. Det är nämligen mycket lättare med bodelningen om an är gifta med varandra. Då gäller nämligen det mer rättvisa systemet att båda har giftorätt till hälften av allt. Även om man har ägt saker innan man blev ett par. Man delar automatiskt på allt, om man skiljer sig. Och då är det ingen mening med att ens försöka sig på att lura den andra på hälften. Den andra har ändå giftorätt på hälften av allt man har haft tillsammans. Så är det; hälften av allt.

Hälften av det som sambor har köpt tillsammans

Har man inte gift sig, gäller endast att man delar på det som man har köpt tillsammans för att bilda ett sambopar. Om den ena har ägt en sommarstuga innan man flyttade ihop, har den andra inte rätt till hälften, trots att den personen kanske har byggt byggt och renoverat mycket på sommarstugan. Trots det har den andra inte rätt till hälften av den. Samma sak gäller bilar, båtar och andra ägodelar. Endast det som samboparet har köpt för själva förhållandets skull, är sådant som man delar på vid en bodelning.

Att gifta sig underlättar alla skilsmässor

Av den anledningen önskar vi att alla par gifter sig innan de slår sina påsar ihop. Om man inte är överens, vad kan man då göra? För att en bodelning ska bli så rättvis den bara kan bli, gäller det att anlita en advokat som kan lagen om bodelning och hur man kan göra utan att det blir en dyr rättegång. Och skulle det bli en dyr rättegång, kan den personen hjälpa till med allt det juridiska som gäller allt som handlar om bodelningar. Läs mer om bodelningar på: https://www.svenskbodelning.se.

Mår barnet verkligen bättre av gemensam vårdnad?

18 sep 2018

Vid en skilsmässa så får föräldrarna även fortsatt delat ansvar över frågor som rör barnets framtid. Skola, vård, skyldigheter och rättigheter - allt detta ska, tillsammans med ekonomisk försörjning, kärlek, mat på bordet och så vidare, delas mellan de båda föräldrarna. DElad vårdnad är också den vårdnadsform som anses som den bästa lösningen från statens sida. En förhoppning är att ett barn inte ska märka av en skilsmässa på annat sätt än att man numera bor under två stycken tak snarare än under ett gemensamt.

Det är skillnad på förhoppning och på resultat. I de flesta fall fungerar det med delad vårdnad och där man kan se att föräldrarna sköter sina åtaganden, plikter och skyldigheter som ingår i det kontrakt man skriver då barnet föds. Man sätter barnet främst och man agerar vuxet genom- och efter skilsmässan då man vet att det är det enda rätta. Även om man har en konflikt med den andre föräldern så är man beredd att - för barnens skull - gräva ned stridsyxan och agera rationellt och vuxet. Kommunikationen mellan föräldrarna vid en skilsmässa måste finnas för att det ska fungera.

Tyvärr finns det även exempel på där detta inte alls fungerar och där den ena föräldern inte alls sköter sina åtaganden; något som kan leda till en infekterad vårdnadstvist och slutligen en dom där den andre föräldern tilldöms ensam vårdnad.

Ensam vårdnad kan komma av vilt skilda skäl och anledningar. Vi har de givna: misshandel, hot och våld, grov kriminalitet, missbruk, grava psykiska problem, pedofili, övergrepp och andra direkt diskvalificerande skäl till varför man ska stå som vårdnadshavare. Förekommer något av dessa så ska också ensam vårdnad tilldelas den andre föräldern; där finns det knappast någon som hävdar motsatsen. I sådana fall är det lätt att peka på varför ensam vårdnad måste vara lösningen - och så fort som möjligt.

Det finns dock andra, mer luddiga och svårförklarade skäl. Skäl som visat sig vara lite av en fälla för mannen.

Samarbetsproblem kan ge ensam vårdnad

Vi säger detta utan att göra det till någon snyfthistoria å männens vägnar. Faktum är dock att skälet samarbetsproblem ofta används och ofta av en moder som söker ensam vårdnad. Begreppet är brett och svårdefinierat. Det kan handla om allt från uteblivna hämtningar, sena ankomster, allmänna problem och kommunikationssvårigheter. Vill man vara riktigt elakt så kan det anses som en sista utväg att ta till för att få ensam vårdnad och där man även - tyvärr - kan se att det lyckas.

Ta hjälp av en jurist

Det som många pappor pekar på är att de har svårt att komma till tals: de hamnar i en försvarsställning per omgående - trots att de upplever att de inte gjort något fel. Man anser att kvinnan alltid har en fördel. Det är svårt att skilja på känslor och verklighet, men i det här fallet finns det faktiskt en poäng att ta hänsyn till.

Det är också här man behöver hjälp och detta i form av en kunnig jurist på området. En jurist som kan föra ens talan och motbevisa de anklagelser man får riktade mot sig. Denna jurist kan även med fördel ses som ett rent stöd som man kan luta sig mot genom en rakt igenom jobbig process.

Naturligtvis så uppmanas även den förälder som sökt ensam vårdnad att ta professionell hjälp. Detta för att allt ska gå rätt till och att man inte ska kunna skylla på någonting om domen inte får det förväntade utfallet.

Dags för miljövänligare kontor

12 sep 2018

Det är hög tid att vi alla ställer om till en mer hållbar livsstil. Vad är då en hållbar livsstil? Måste alla bli miljöpartister? Måste vi bara gnaga på grönsaker som kaniner och leva ett sunt (och därmed tråkigt) liv? Här tror vi ju att det finns olika sätt att leva hållbart och miljömedvetet, utan att behöva gnaga på morötter eller klä sig som hippies eller bli miljöpartister. Det finns många olika saker man kan göra som är mer miljömedvetet än tidigare. Här tar vi upp några av dem.

1. Resa med tåg

Det vi kan göra som släpper ut 0 utsläpp som eldar på västhuseffekten – och försämrar våra villkor att leva på jorden – är att börja resa med miljövänliga tåg. Istället för att flyga, kan vi resa med tåg. Vi bör heller inte resa med bil, utan välja att resa med miljövänliga bränslen så långt det bara går.

2. Skaffa FTX-ventiler

Alla villaägare kan spara mycket av energin som går åt till uppvärmningen av villan genom att se till att den luft som kommer in utifrån värms upp. Så mycket som en tredjedel av inomhusvärmen sipprar ut genom ventilerna. Skaffar man FTX-ventiler till sin villa slipper man det bekymret och kan sänka sin energikonsumtion med åtskilliga 1000-tals kronor per år.

3. Bli sin egen el-producent

Genom att börja producera sin egen energi genom att till exempel skaffa sig solceller på sitt tak, eller borra efter bergvärme ser man till att använda mer hållbar och miljövänlig energi. Det är dessutom ekonomiskt i längden. De har initialt högre kostnader, att borra efter värme och installera solpaneler, men när väl bergvärmen eller solpanelerna är installerade kostar det dig inget.

4. Använda begagnat

En sak som vi alla lätt kan göra är att börja använda alltmer begagnat. Vissa saker är inte möjliga att använda begagnat men det vi kan använda även som begagnat är till exempel alla möbler vi använder. Har man dessutom ett eget företag kan man använda begagnade kontorsmöbler. Framför allt i början av ett företagande kanske man inte har så stora inkomster. Då kan man slippa köpa dyra och nya möbler. I stället kan man hyra begagnat. Det är både ekonomiskt och miljövänligt. Läs mer om kontorsmöbler här.

Så hittar du begagnade och miljövänliga kontorsmöbler i Stockholm

Om du inte känner till vart du kan vända dig för miljövänliga kontorsmöbler i Stockholm, kan du googla "begagnade kontorsmöbler Stockholm", eller skriva in ett annat ortsnamn, om de är där du behöver dem.

Botox – bra, dåligt eller både och?

25 aug 2018

Hur är det med Botox egentligen? Är det ett gift som kvinnor låter sig injiceras med i ett desperat försök att bevara sin ungdom, eller är det ett undergörande medel som gör livet lättare inte bara för äldre utan även för människor som lider av migrän och andra åkommor. Ja, om Botox finns många åsikter och det gäller att se dem för vad de är – åsikter, inte fakta. Vad någon tycker om att någon annan använder Botox för att få ett yngre utseende har egentligen ingen betydelse, de fakta som finns pekar inte på att det skulle finnas några större biverkningar med Botox. Däremot har det visat sig vara effektivt som behandling mot migrän och även andra åkommor som till exempel överdriven svettning.

Sant om Botox

Här kommer lite fakta om Botox. För det första: Ja, det är ett gift. Eller rättare sagt, det är en mycket försvagad form av toxinet Botulinumtoxin, som tillverkas av en bakterie som heter Clostridium Botilinum. Giftet finns i sin rena form i jord och smuts i naturen och kan bland annat också uppstå i mat som förvarats fel. Rent Botulinumtoxin är fruktansvärt starkt och dödligt för en människa. Det giftet gör är att bedöva nerverna och slå ut deras funktion, vilket stänger av kroppens funktioner, bland annat andningen. Det är också denna egenskap som gör Botox till ett så bra medel för att släta ut rynkor och hjälpa mot migrän. Botox verkar lokalt precis där det injiceras och slår ut nervändarna som används för att förmedla smärta och som även orsakar muskelsammandragningar. Huden blir därför slät vid området där det har injicerats. Mot rynkor i ansiktet och mot muskelryckningar är Botox mycket effektivt.

Det finns inga kända faror med  Botox, men det finns så klart biverkningar, bland annat allergiska reaktioner och andningssvårigheter i sällsynta fall. Naturligtvis är det farligt att svälja Botox och det kan till och med leda till döden om man inte snabbt kommer i kontakt med läkare, men eftersom en Botoxinjektion alltid sker av utbildad personal i en kontrollerad miljö finns ingen reell risk för det.

Botox gör stor nytta

Man ska därför inte moralisera kring Botox, det är ett medel som är bra till mycket och även om man själv inte kan tänka sig att använda det med motivationen att det är ”onaturligt” eller ”ett gift som sprutas in i kroppen”, kan man hålla dessa tankar för sig själv. Botox och andra liknande medel som tillverkas av Botulinumtoxin har hjälpt både barn och vuxna med CP-skador, migrän, ymniga svettningar, spasmer och skelning till ett bättre liv, så Botox har helt klart förtjänat sin plats på läkemedelsmarknaden. Att det dessutom kan användas för att ge människor som vill ha ett yngre utseende får ses som ett plus. Däremot kanske det inte är helt lyckat att allt fler unga människor vill genomgå skönhetsbehandlingar med Botox, men det är ändå ett individuellt val som får stå för dem.

Botox är i 999 fall av 1000 endast till nytta för den som får en behandling och det värsta som normalt inträffar är att det inte hjälper. Det hjälper till exempel inte mot alla typer av migrän och andra åkommor, men det är alltid värt att försöka. Precis som alla mediciner har Botox naturligtvis biverkningar, men de är inte fler eller värre än för något annat läkemedel av samma kaliber.

Är Stockholms bostadsmarknad rättvis?

23 aug 2018

Det snabba svaret på rubrikens fråga är: nej, bostadsmarknaden i Stockholm är långt ifrån rättvis. Skulle den vara det så skulle ungdomar inte tvingas bo kvar hos föräldrarna långt efter det att de fyllt tjugo år. Det talande i sammanhanget är att det inte finns några alternativ.

Hur många hyresrätter finns det egentligen, hur många byggs det och hur mycket kostar det att hyra? Även om man skulle få tag på en hyresrätt i Stockholm så kommer man - givet hur det ser ut idag - att halka efter rent ekonomisk. Där betalar man kanske en hyra på 10.000 kronor i månaden. En jämnårig person kanske även han har omkostnader för sin bostadsrätt som ligger exakt lika högt.

Skillnaden är att denne amorterar och betalat till sig själv. Den dagen han säljer så kan han ha blivit miljonär - enbart på att bo, vänta ut marknaden och sälja i rätt ögonblick. det är långt ifrån rättvist. en ung, fattig kille ifrån orten har inte det ekonomiska understödet från sin familj som en kille från överklassen - vars föräldrar kan gå i borgen för ett lån (eller utöka sitt eget) och täcka kontantinsatsen. Att få in en fot på bostadsmarknaden kan ge miljoner; men för de flesta är dörren stängd. Där finns ingen rättvisa överhuvudtaget.

Har mäklare en roll i detta?

Vi har kunnat se att marknaden svalnat på slutet. Byggherrar gråter ut i pressen: de nya amorteringskraven gör det omöjligt för unga att kunna köpa de dyra nyproduktioner som man bygger-, har byggt eller planerar att bygga. Välkommen till verkligheten som de flesta lever i. Kanske vore det lättare och bättre att bygga hyresrätter istället och därigenom ge alla chansen?

Priserna har legat på en orealistisk nivå. Det är omöjligt att tänka sig att du står i en trappuppgång i Stockholm, pekar på en anslagstavla se att varje efternamn på denna har ett par miljoner på kontot. Det är luft, Det är pengar som aldrig funnits. Det är monopolpengar som går runt, runt och runt innan de hamnar i någons ficka.

Mäklare då - har de ansvar i detta? Givetvis. En stor del också. Vi ska direkt säga att de flesta mäklare kommer med ett gott uppsåt - de vill ha en lugnare marknad, de sätter realistiska priser och de arbetar för att få bort fusket som förekommit. Det fusk som skett har dock skadat alla som, på ett eller annat sätt, varit inne i Stockholms bostadsmarknad.

Riggade budgivningar, låga utgångspriser, rena lockpriser. Det finns tydliga anledningar till varför vissa mäklare blivit prickade och varför priserna nått så höga nivåer vid vissa försäljningar.

Budgivning genom ditt bank-id

Glädjande är att branschen - främst ledda av de större aktörerna - agerar. Ett gott exempel på detta är att man börjat reglera budgivningarna sett till vem som deltar.

Det finns för många John- och Jane Doe som trissat upp priserna; något som varit svårt att kontrollera. Vem är egentligen budgivare A, varför höjer budgivare B så pass mycket och hur i hela världen kunde budgivare X plötsligt komma in och trissa upp budet med 100.000 kronor?

Lösningen är lika enkel som genial. Du deltar i en budgivning genom att registrera dig med ditt bank-id. På samma sätt som när du verifierar ett köp, swishar pengar till någon eller loggar in på en myndighets hemsida så måste du visa att du verkligen är du.

Vid en budgivning är detta perfekt då man kan spåra dina tidigare bud. Hur kommer det sig att just den personen alltid budar på objekt som just den mäklaren representerar i Stockholm - oavsett område, oavsett storlek och oavsett pris? Ett litet steg som kommer att göra en enorm skillnad.

Bygg framtidens bostäder för alla

Vi får hoppas att byggherrarna och de större entreprenörerna vaknar och bygger det som behövs - där det behövs. Detsamma gäller från politiskt håll. bygg fler hyresbostäder som alla har en chans att bo i. Först då kan segregationen upphöra och samhället i stort få en planare lutning. Marknadshyror är definitivt ingen lösning. Bygg för alla - överallt.

Barn ska inte bli brickor i spel för föräldrar som separerar

18 aug 2018

Vi ser en utveckling i samhället som på många sätt är mycket positiv. Amerikaner som kommer på besök, undrar hur det kommer sig att så många svenska föräldrar anlitar manliga "nannys", alltså manliga barnpassare. Det de inte vet, är att de manliga "nannys" som de ser gå med barnvagn eller bärandes barn på ryggen eller magen, är pappor till barnen och inga "nannys". Helt konservativt tänkande, antar de amerikanska turisterna att det är mammorna som tar hand om barnen i Sverige. Inget kunde vara mer fel.

Allt fler pappor närvarande hos barn

Allt fler pappor tar ett stort ansvar när det kommer till barnens omvårdnad och skötsel. Bara för några generationer tillbaka var papporna tragiskt nog mycket frånvarande från sina barn. Då var det mammorna som tog hand om dem, och kunde inte mammorna ta hand om sina barn, hade hon barnvakter eller barnflickor, som man kallade dem som tog hand om barnen i stället för mamman. En del var "nyckelbarn", hade hemnyckeln hängande runt halsen i ett snöre och var ensam hemma tills föräldrarna kom hem från jobbet. Det händer inte idag. Idag finns det fritids, som är till för barn som har två föräldrar som arbetar när barnen har sin fritid.

Vad händer vid en separation och har barn?

I de allra flesta fall fortsätter båda föräldrar att ha vårdnaden som sitt (sina) barn även efter att man har separerat från den andra föräldern. De flesta vuxna kan faktiskt komma överens med den andra föräldern om det mesta som rör barnen, men ibland kan man inte komma överens med den andra föräldern. I frågor som rör misshandel; såväl fysiska som psykiska och i fall vid övergrepp och misskötsel av barn måste den andra föräldern gå in och skydda sitt barn. Att komma med lösa anklagelser och påstådda övergrepp hjälper inte, snarare tvärtom. Kommer man med sådana anklagelser måste man ha riktiga bevis såsom vittnen, bilder eller läkarintyg. Och du bör ta striden för barnets vårdnad, boende och umgängesrätt med den andra föräldern. Även om lagen säger att barnet har umgängesrätt med den förälder som barnet inte bor med, brukar praxis i princip gälla tvärtom. Föräldern har rätt till umgänge med sitt barn.

Du bör anlita en mycket duktig advokat

Om det skulle vara så att barnet inte mår bra hos den andra föräldern och du måste skydda det, bör du ta kontakt med en mycket duktig advokat som arbetar för att barnets rättigheter tas till vara. En advokat som arbetar för barnets bästa kan vara skillnaden på om barnet skyddas eller inte. Som förälder är det mycket svårt – för att inte säga omöjligt att göra det, utan en advokat som kan råda dig till vad du ska göra. Om den andra föräldern är en bra förälder, men ni inte kan komma överens, på grund av oförätter mellan er – lägg dem åt sidan. Ingen vinner på att driva processer där man ska ta hämnd på den andra och använda barn som slagträ i en tvist med den andra föräldern.

Hemskt att skyddat boende fortfarande behövs

5 jul 2018

Man kan ibland fundera över hur män fungerar. Eller i alla fall de män som misshandlar sina kvinnor och barn. Vad är det för känslor och erfarenheter som frammanar ett sådant beteende? Det är sant att många män som misshandlar själva blivit misshandlade, eller vuxit upp i ett hem där våld förekommit, men det har även många kvinnor. Och ändå är det nästa uteslutande män som slår kvinnor. Motsatsen förekommer, men är väldigt sällsynt.

Det var ännu värre förr

Situationen för utsatta kvinnor har ändå blivit bättre med åren, även om den är långt ifrån acceptabel. Så sent som för trettio år sedan ansågs våld i hemmet vara en ensak mellan en man och hans kvinna och ingenting som någon, allra minst samhället, skulle lägga sig i. Före 1982 var en kvinna själv tvungen att anmäla misshandeln, ingen annan kunde göra det. När den lagen ändrades innebar det ett skifte i synen på hur hustrumisshandel sågs på av samhället. De första kvinnojourerna, föregångarna till dagens skyddade boenden och stödboenden, började dyka upp. Problemet började långsamt gå från enskild angelägenhet till politisk fråga.

En hemsk situation för den som är drabbad

Idag har kommunerna skyldighet att erbjuda skyddat boende till de kvinnor som utsätts för våld i hemmet. En man som slår sin kvinna hamnar i fängelse. Men när han kommer ut igen är det inte säkert att han har ändrat sitt beteende. Kvinnan lever under hot så länge mannen som terroriserar henne lever. Det är en mardrömslik situation som är svår att föreställa sig. Många kvinnor blir psykiskt sjuka av rädsla, stress och oro. Maxstraffet för synnerligen grov misshandel är tio år. Tio år av väntan på att allt ska börja om igen.

Skyddat boende hjälper många

För att kunna få hjälp att leva ett normalt liv räcker det för många kvinnor att få komma till ett skyddat boende (läs mer här) och få hjälp att komma på fötter, hitta en bostad och bygga upp sitt liv igen. De flesta klarar sig undan mer våld från sina män, ofta efter att dessa fått ett fängelsestraff eller böter och insett allvaret i situationen. Men det finns ingenting som garanterar att dessa män slutar misshandla. De hittar någon ny kvinna att slå och misshandla psykiskt. Problemet fortsätter. Vad ska samhället göra med dessa män? Låsa in dem och slänga bort nyckeln? Så fungerar det ju inte i ett civiliserat samhälle, men ibland undrar man.

Vad kan vi män göra?

Vi män måste bli bättre på att fördöma misshandel mot kvinnor, det ska aldrig gå att komma undan med det. Har man en vän som beter sig illa mot sin flickvän eller hustru, säg till på skarpen att det beteendet inte är ok och ingen kommer att respektera honom i framtiden om han misshandlar sin hustru. Anmäl honom om han inte slutar. Det kan tyckas hårt men vi ser inte hur vi ska få stopp på problemet annars. Samhället lyckas inte även om man numera kan erbjuda bättre hjälp till de kvinnor och barn som drabbas, vilket i och för sig är bra men det får inte män att sluta slåss.

Hantverksyrket där vädret skapar efterfrågan

30 jun 2018

Inför sommaren är det alltid större efterfrågan på hantverkare. Privatpersoner ser vad som behöver göras på altan och uteplats samtidigt som man ser fram emot semestertider. Dessutom har vädret stor påverkan då många arbeten enbart kan utföras när det inte är tjäle i marken. Snickare har helt enkelt en stor högkonjunktur under sommaren. Detsamma gäller takläggare som kan utföra betydligt mindre arbeten under hösten eller vintern. 

Samtidigt finns det ännu ett väderfenomen som påverkar efterfrågan – ovädret. Efter att stormar dragit över Sverige har takläggare minst sagt högkonjunktur. Det första, och kanske viktigaste, är att skapa ett tätt tak eftersom vattenskador annars kan skapa mycket stora kostnader för konsumenten. 

Ett exempel är stormen Ivar som skapade stora skador under 2013. Tidningen Allehanda gjorde då ett reportage med titeln ”Takfixarna jobbar intensivt efter Ivar” där en takläggare uttryckte att han ”aldrig varit med om något liknande”. Alla som kunde jobba kallades in till jobbet och ofta samarbetade flera företag för att hinna med allt jobb. ”Det är hur mycket som helst” kommenterade ett av de samarbetande företagen. De blev helt enkelt tvungna att prioritera och välja de mest akuta jobben först så som större fastigheter, fasta kunder och offentliga lokaler. 

Stormen Ivar

Stormen Ivar startade sin väg över fastlandet i Norge i december 2013. I Ålesund var vindstyrkan så stark att den klassades som orkan. Som mest var stormen uppe i 57m/s. 

Därefter tog den riktning mot Sverige och drog in över Jämtland, Västernorrland och ner till Gävleborg. En viss oro fanns att den skulle dra vidare mot Uppsala men vindstyrkan minskade rejält söder om Gävleborg och Uppsala samt hela Uppsala län (söder om Gävleborg) klarade sig betydligt bättre än andra landsområden. Att man däremot var orolig kan ses i det pressmeddelande som publicerades på Länsstyrelsens hemsida. I detta uppmanar länets aktörer allmänheten att hålla sig inne och vara uppdaterad via media kring hur stormen utvecklade sig. I Uppsala förberedde man sig och flera myndigheter var i krisläge. 

Eventuellt var det värst i Åre. Orkanbyar mättes upp med hastigheter upp till 40m/s. Bland annat blåste hela 360 kvadratmeter av taket på hotellet Holiday Club bort. Taket for iväg och träffade ett café samt Station Åre som därmed även skadades. På Åreskutan uppmättes vindstyrka av 58m/s. Men det kan även blåst hårdare då deras vindmätare gick sönder vid den nivån. 

Totalt räknar man med att Ivar fällde 8 kubikmeter av skog och ungefär 60 000 personer var stundtals utan ström. Läs mer om takläggare i Uppsala på: takläggareuppsala.se.

Den strukturella rasismen är fortfarande kvar

17 jun 2018

Hur ska man komma till rätta med problemen i orten? Det är en fråga som man hör ställas bland politiker i Sverige - i synnerhet under detta valår och med en tanke på att plocka lite lågt hängande frukt från träden. De svar som ges handlar nämligen inte om att förbättra skolan, om att stimulera arbetsmarknaden, att skapa stolthet hos invånarna eller stärka upp det sociala skyddsnätet. Nej, svaren handlar istället om invandring, narkotika och om ökade anslag till poliser och säkerhetsbolag.

Vi sticker inte under stolen med att det finns problem; men man måste kunna ställa sig en annan fråga i samma andetag: varför finns problemen överhuvudtaget? Till mångt och mycket handlar det om chanser, stämplar och uppgivenhet. Hur kan en ung kille från orten konkurrera på samma villkor - och om samma jobb - som en rågblond kille från Östermalm, fullt munderad i en skräddarsydd kostym och en aura av självsäkerhet?

Slaget är liksom förlorad redan då dessa båda unga män möts utanför rummet där arbetsintervjun ska ske. Även om killen från orten kan visa upp ett fläckfritt förflutet, fina betyg och visar upp kunskaper som den andre killen saknar. Tack, men nej tack - bättre lycka nästa gång. Risken finns att det inte blir någon nästa gång då den unge killen från orten ger upp och istället accepterar det mindre värde som samhället indirekt stämplat på hans kropp.

Det handlar dels om rasism; en slags vardagsrasism som kontaminerat väggarna hos arbetsgivare - alla vill att alla ska få chansen, men ingen vill vara den som ger möjligheten. Här har vinden vänt på senare tid.

För några år sedan så medgavs det att problematiken fanns där; det fanns en strukturell rasism i samhället som sattes i fokus. Lösningen var närmare än någonsin - bara för att dörren till frågan plötsligt slogs igen med ett brak.

Politikernas kappor började plötsligt känna vinddraget från ett annat håll: nu finns det inte längre någon strukturell rasism - problemet ligger snarare i att medborgare i Rinkeby, Tensta, Alby och alla andra förorter måste ta sig själva i kragen; ivrigt påhejade av alla poliser som utlovats till områdena i fråga.

En skräddarsydd kostym ger bättre förutsättningar

Vad kan man göra? Ge inte upp. Någonstans så kommer det att ske en förbättring. Och: det handlar faktiskt mycket om att förändra sig själv också. Det går inte att välja den enkla utvägen och peka på rasism varje gång man inte går vidare i processen till att få ett arbete.

Någon gång så handlar det om att, så att säga, ge kunderna vad kunderna vill ha också. Går du till en arbetsintervju klädd i sneakers, adidasbyxor, en munkjacka och en keps som näppeligen sitter kvar på huvudet så spelar det ingen roll hur klipsk du är, vilka betyg du har eller vilken underbar personlighet som du besitter. Rekryteraren kommer att se en trubbelmakare från orten. Punkt.

Besöker du en skräddare och syr upp en skräddarsydd kostym däremot - då kan vi börja snacka. En skräddarsydd kostym är en investering som kommer att öka dina chanser till arbete. Dels så visar du upp en annan sida, dels så visar du att du tar uppgiften på allvar och att du verkligen vill ha arbetet i fråga och dels så ger en skräddarsydd kostym dig ett ökat självförtroende: allt detta föder framgång.

Det är en ren investering

En skräddarsydd kostym behöver inte vara så dyr heller - det behöver inte handla om att välja den mest exklusiva bomullen som finns tillgänglig. För några tusenlappar så får du ett plagg som håller över en lång, lång tid - den nöts inte i onödan då den även anpassas efter dina rörelser - och som du dessutom kan använda vid speciella tillfällen i livet som sker utanför karriären.

Ett råd är att du försöker hålla kostymen klassisk och tidlös - välj en tvåknäppt kavaj med smalare slag, välj en mörkare färg - gärna marinblått - och försöka att undvika de stora mönstren. Du kan alltid addera färg och personlig touch genom spännande accessoarer - en klocka, en snygg scarves, en mönstrad skjorta eller en hatt.

Ge dig själv bästa möjliga förutsättningar genom att köpa en skräddarsydd kostym - ingen annan kommer att kratta manegen åt dig.

Ovana bilförare rena rama trafikfaran

8 jun 2018

Den som har körkort vet att bilkörning är som mycket annat som man lär sig. Det gäller att underhålla kunskaperna så att man fortfarande är en fena på det som man just har lärt sig. Har man till exempel tagit körkort och sedan inte kör på ett tag, är det (nästan) som att börja om från början igen när man väl ska köra sin bil. Väl när man har börjat köra bil igen gäller det att köra mycket, helst varje dag och långa sträckor åt gången så att handlaget att ratta en bil håller i sig. Håller man upp alldeles för länge, blir man ringrostig med att hantera sin bil. Därför är det viktigt att underhålla körvanan.

Bättre ta extra körlektioner än vara en trafikfara

Vet du med dig att det var länge sedan du körde bilen, kan man ta några lektioner igen för att fräscha upp minnet. Kanske köra Riskettan, eller Risktvåan för att påminna sig om hur det nu är köra bil om det är ett halt underlag.

Riskettan och Risktvåan är två obligatoriska utbildningar för alla som ska ta körkort och som måste lära sig köra bil. Den som är gammal nog och tog sitt körkort för mer än 20 år sedan hade aldrig någon halkbana att öva på. De fick sin dyrköpta erfarenhet när det verkligen hände på riktigt; sladdade med bilen på halt underlag. Idag är man tacksam över att dagens ungdomar och andra, kan få lära sig köra på halt underlag och lära sig parera fordonet för mötande bilar.

Eller gör en intensiv utbildning

Det är väldigt populärt att gå intensiva utbildningar, och kanske ta sitt körkort på en månad om man inte har några förkunskaper alls som bilförare. Har man däremot någon förälder eller någon Anna pedagogisk person i sin närhet som är villig att ge körlektioner och låta den unga få övningsköra.  I sådana fall kan den unga ta en 5 eller 10 dagars intensivutbuildning i övningskörning. Då gäller att han eller hon nästan kan köra bil, och egentligen bara behöver finslipa sitt körande på motorväg, på halkbanan, i intensiv trafik och i rondeller som exempel.

Gå en intensivutbildning i Stockholm

I Stockholm kan man gå en intensivutbildning och lära sig köra i mer intensiv trafik än ute i andra delar av landet. Trafiken i Göteborg och Stockholm är nog den svåraste trafiken att köra i, då det är en ganska hetsig trafik, folk är stressade och det bildar ofta köer på motorvägarna. Då gäller det att ta det lugnt och att alltid räkna med att bilfärden alltid tar längre tid än vanligt på grund av bilköerna. Det är bara att lära sig tålamod och andas ordentligt när man kör i den hetsiga trafiken. Läs mer här om både intensivutbildningar och att köra på halkbana i Stockholm på: http://www.halkbanastockholm.biz.

Enorm utveckling för värmepumpar

2 jun 2018

Ibland får man nästan tanken om att någon typ av fossil sekt undanhåller – och står i vägen – både för sanningen och utvecklingen. Det måste finnas bättre lösningar än olja och bensin; det måste finnas vägar som leder till en bättre miljö och det måste kunna gå att göra ett snabbt byte så att vi kan lämna över en jord med – hyfsat – gott samvete till våra barn. Det är vår förbannade plikt.

Ovan lät det kanske lite som orden från någon typ av konspirationsteoretiker, full klädd i folie och med elen avstängd där ute i kojan i skogen. Det är lätt att det tippar över då man talar om dessa viktiga frågor.

Om sanningen ska fram så är det mycket som händer och där man kan se att företag jobbar febrilt för att hitta mer miljövänliga lösningar – oavsett område och bransch. ta bara en sådan sak som värmepumpar som haft en enorm utveckling under senare år. Att värmepumpar är skapta för att ta tillvara på lagrad solenergi är en sak som skapar ett miljövänligt kretslopp.

Du kan alltså värma upp ditt hus i Malmö med hjälp av lagrad solenergi djupt nere i berggrunden och därigenom dels bidra till en bättre miljö och dels också sänka dina årliga kostnader för just uppvärmning med närmare 80 %.

Din vardag blir lättare med moderna värmepumpar

Det är den stora fördelen och syftet med värmepumpar (oavsett om de återvinner lagrad solenergi från berggrunden, från vatten, från marken eller från luften). Vi tänkte dock titta lite närmare på utvecklingen rent tekniskt och hur du kan dra nytta av denna. Det är nämligen ofta andra skäl - pengar och bekvämlighet - än miljön som får folk att slutligen byta energikälla. Här är dessa skäl, enligt oss:

  • Du styr via mobilen
  • Vi använder idag våra mobiltelefoner till i stort sett allting – att vi skulle kunna styra våra värmepumpar var egentligen bara en fråga om tid. En tid som är här och nu. Om du ska åka iväg på en affärsresa så kan du genom en app styra och låta din värmepump gå ner i prestanda. På samma sätt kan du göra det motsatta innan hemkomst och mötas av en behaglig temperatur då du öppnar dörren till huset i Malmö.
  • Tillgång till varmvatten Förr var det nästan ett måste att även investera i en varmvattenberedare för att ständigt ha tillgång till varmvatten. Så är det inte längre. Dagens värmepumpar anpassar sin kapacitet och prestanda efter förbrukningen - då någon duschar går den upp; då ingen är hemma och använder varmvatten så lagrar den så att varmvatten finns senare då behovet finns.
  • Den sköter sig själv Två delar finns i denna punkt. A) Du behöver inte hålla på att sänka kapaciteten på din värmepump i syfte att tjäna pengar. Allt du behöver är att timavtal med din elleverantör. Finurligt nog så kan nämligen dagens värmepumpar kopplas upp mot den nordiska elbörsen och höja sin kapacitet då priserna är som lägst – ofta under natt och morgon – för att sedan gå ner då priserna är högre – under kvällarna. B) Till skillnad mot exempelvis en oljepanna så behöver värmepumpar minimalt med underhåll och service. Det många uppfattar som störande är att man går omkring med en gnagande oro i kroppen där man tror att någonting har gått sönder. Har du en oljepanna måste du dessutom beställa olja. Värmepumpar å sin sida, de sköter sig – som sagt – själva. Förutsatt att de är rätt installerade.

← Äldre inlägg